Dr. Öğr. ÜyesiSemih Urvasızoğlu

  • İlgi Alanları
  • Refraktif cerrahi
  • Katarakt
  • Glokom
  • Medikal retina
  • Keratokonus
  • Göz kapağı estetiği
  • Genel göz muayenesi

Eğitim ve Uzmanlık
2012 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
TOD 52. Ulusal kongresi Katarakt ve Refr. Cerrahisi BİLEP kursu
TODEM Glokom Cerrahisi Beceri Aktarım Programı-3 kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği
 


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Changes in Higher-Order Aberrations After Phototherapeutic Keratectomy for Subepithelial Corneal Infiltrates After Epidemic Keratoconjunctivitis(Kepez Yildiz B, Urvasizoglu S, Yildirim Y, Agca A, K Besek N, Fazil K, Eris E, Aygit ED,Taskapili M,Demirok A.) Cornea. 2017 Oct;36(10):1233-1236. doi: 10.1097/ICO.000000000000129

A2. Comparison of three methods of tonometry in normal subjects: Goldmann applanation tonometer, non-contact airpuff tonometer, and Tono-Pen XL(Yilmaz I, Altan C, Aygit ED, Alagoz C, Baz O, Ahmet S, Urvasizoglu S, Yasa D, Demirok A Clin Ophthalmol. 2014 Jun 7;8:1069-74. doi: 10.2147/OPTH.S6391.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. Berna Basarir1, Banu Satana*1, Cigdem Altan1, Semih Urvasizoglu1, Funda Ebru Onmez1, Isil Pasaoglu1, Gamze Ozturk-Karabulut1, Ferah Ozcelik1 7. Dünya Glokom Kongresi bildiri kitapçığındaki“ EFFICACY OF TRABECULECTOMY WITH MITOMYCIN-C IN THE MANAGEMENT OF GLAUCOMA SECONDARY TO UVEITIS ” Poster bildirim ( P-FS-349 ), Helsinki, Finlandiya, Haziran-Temmuz,

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1.S.Urvasızoğlu,Z.Alkın,A.Özkaya,C.Alagöz,Ç.Altan,K.Yüksel,AT.Yazıcı,A.Demirok, “47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Akut santral seröz koryoretinopati tedavisinde topikal nevanac kullanımının etkinliği” Poster bildirim (PS-0796), Antalya, Türkiye, Kasım, 2013

C2.S.Urvasızoğlu,Y.Özpınar,İ.Tanır,Y.Yıldırım,A.Ağca,T.Satıcı,Y.Ş.Göker,A.Demirok 48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki “Femtosaniye laser ile kornea içi halka yerleştirilmesi sonuçları” Poster bildirim (PS-0165), Antalya, Türkiye, Kasım, 2014

C3. S.Urvasızoğlu,Y.Özpınar,İ.Tanır,E.Bozkurt 48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki “Nd-YAG laser arka kapsülotominin ön kamara derinliğine etkisi” Poster bildirim (PS-0456), Antalya, Türkiye, Kasım, 2014

C4. İ.Tanır,Y.Özpınar,U.Ürdem,M.Altun, S.Urvasızoğlu, A.Demirok 48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki “SIRIUS ve ORBSCAN cihazlarının ön kamara derinliği ölçümü kıyaslaması” Poster bildirim (PS-0185), Antalya, Türkiye, Kasım, 2014

C5. M.Özveren,K.Yüksel,Kİ.Çankaya, A.Özkaya ,M.Toğaç, MC.Öcal, U.Çiçek, S.Urvasızoğlu, G.Demir,S.Ahmet,AT.Yazıcı,A.Demirok 48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki“Regmatojen retina dekolmanı tedavisinde pnömatik retinopeksi uygulamasının başarısı ve komplikasyonları” Poster bildirim (PS-1233), Antalya, Türkiye, Kasım, 2014

C6. Semih Urvasızoğlu, Burçin Kepez Yıldız, Yusuf Yıldırım, Alper Ağca, Ahmet Demirok, Muhittin Taşkapılı Adenoviral Keratokonjonktivit Sekeli Korneal Subepitelyal İnfiltraltların Fototerapötik Keratektomi İle Tedavisinin Kornea Yüksek Sıra Aberasyonlarına Etkisi Poster sunum [PS-0592] 2016 Kasım-TOD 50. Ulusal Kongresi

C7. Yusuf Yıldırım, Semih Urvasızoğlu, Burçin Kepez Yıldız, Alper Ağca, Ahmet Demirok, Muhittin Taşkapılı Granüler korneal distrofilerin fototerapötik keratektomi ile tedavisinin görsel ve refraktif sonuçları Poster sunum [PS-0286] 2016 Kasım-TOD 50. Ulusal Kongresi

C8. Semih Urvasızoğlu, Zeynep Alkın, Ali Demircan, Dilek Yaşa, Cengiz Alagöz, Ayşe Çiğdem Altan, Ahmet Demirok 51. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki “Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Prognostik Faktörlerin Yarım Fluens Fotodinamik Tedavi Sonrası Görsel Ve Morfolojk Sonuçlara Etkisi” Poster bildirim (PS-0800), Antalya, Türkiye, Ekim, 2017

C9. Semih Urvasızoğlu, Gökhan Demir, Gizem Kutlutürk, Cengiz Alagöz, Dilek Yaşa, Sarıye Taşkoparan, Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok 51. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki “Sekonder Retina Dekolmanı Sebebi İle Yapılan 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız” Poster bildirim (PS-1064), Antalya, Türkiye, Ekim , 2017

Yurtiçi

C10. Zeynep Alkın, Semih Urvasızoğlu, Dilek Yaşa, Cengiz Alagöz, Çiğdem Altan, Ahmet Demirok 51. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi bildiri kitapçığındaki “Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Prognostik Faktörlerin YarımFluens Fotodinamik Tedavi Sonrası Nüks Oluşumunda Etkisi” Sözlü bildiri (SS-TR-57), Antalya, Türkiye, Ekim , 2017