Uzm. Dr.Semiha Tufan

  • İlgi Alanları
  • Aile danışmanlığı
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Şizofreni
  • Depresyon
  • Kaygı bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Dikkat eksikliği
  • Bipolar bozukluk

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2008 yılları arasında Destekleyici Dinamik Psikoterapi teorik ve süpervizyon eğitimi almıştır.
2005 - yılında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimi
2007 - 2009 yıllarında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi teorik ve süpervizyon eğitimini,
2013 - 2014 yıllarında Aile Danışmanlığı eğitimini,
2014 - yılında Çocuk Testleri Uygulayıcı eğitimini,
2013 - 2015 yıllarında CETAD Cinsellik ve Cinsel tedaviler teorik ve süpervizyon eğitimlerini,
2015 - Eylül’de Cised Vamık Volkan ile Psikoanalitik Psikoterapi eğitimini,
2015 - yılında Psikoanalitik Psikoterapilerde Masterson yaklaşımı eğitimini, 2015-2018 yıllarında Bütüncül Psikoterapiler teorik, formülasyon ve süpervizyon eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.
2016 Haziranda Leslie Greenberg ve Serine H. Warwar tarafından düzenlenen  (Duygu Odaklı Terapiler) Emotion-Focused Therapy çalışma gurubuna katılmıştır
2017-2018 yılında Psikodrama eğitim grubuna katılmıştır.

Deneyim
2020 - Halen - VM Medikal Park Maltepe 
2017 - 2019 yıllarında Üsküdar Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapmıştır.
2013 - 2017 de Eskişehir YunusEmre Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak
2011 - 2013 de Batman Bölge Devlet Hastanesinde, 2013 de Eskişehir Devlet Hastanesinde Psikiyatri uzmanı olarak,
2011 yılında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde Psikiyatri uzamanı olarak
2008 - 2011yıllarında Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesinde Psikiyatri uzmanı olarak
2003 - 2008 yıllarında Eskişehir Osmangazi Ünv. Psikiyatri Anabilim Dalında Psikiyatri Uzmanlık Eğitimini yapmıştır.
2002 - 2003 yılllarında Kayseri Kızılay Kan Merkezinde çalışmıştır.
2000 - 20002 yıllarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapmıştır.

Kurs ve Sertifikalar
Bilişsel Davranışçı Terapiler,
Destekleyici Psikodinamik Psikoterapiler,
Cinsellik ve Cinsel işlev Bozuklukları terapileri,
Aile Danışmanlığı,
Psikodinamik Psikoterapiler,
 Masterson Yaklaşımlı Psikoterapi,
Duygu Odaklı Psikoterapiler,
Bütüncül Psikoterapi,
Psikodrama gibi bir çok Psikoterapi alanında toplam 3000 saatin üzerinde teorik ve süpervizyon eğitimi almıştır ve deneyimi vardır

Mesleki Üyelikler
TTB (Türk Tabipler Birliği)
TPD (Türk Psikiyatri Derneği)
CETAD (Cinsel terapiler ve araştırmalar Derneği)
BPD (Bütüncül Psikoterapiler Derneği)

Antipsikotiklere Bağlı Hiperprolaktinemi ve Osteoporoz; Tufan S., Erol A., Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Dec2008 Supplement, Vol 18, pS62-S68. 7p.

 ▪ Depresif Duygu Durum ile Giden Uyum Bozukluğunun Klinik Açıdan Majör Depresif Bozuklukla Karşılaştırılması. Tufan S., Güleç G., Kaptanoğlu C. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Mar2009 Supplement, Vol 19, pS282-S285. 4p.3 Charts ve Araştırma Makalesi olarak Nöropskiyatri Arşivi 2012; 49:20-28 de yayınlanmıştır.

▪ Uzun Etkili Risperidon Kullanımına bağlı gelişen ITP Olgusu; Güleç G., Tufan S., Büyükkınacı A., Klinik Psiliyatri 2011; 14 : 119-123

▪ Fibromiyalji ve Major Depresyon Hastalarının Öznel Uyku Kalitesi Açısından Karşılaştırılması; Güleç G., Tufan S., Armağan O., Güleç S.,Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011(2):93-99

▪ Integrative Treatment Approach in Disorders of Vaginismus, Tufan S. May2017; 32. SEPI Congress in Denver ABD.

 ▪ An Integrative Approach to Couple with Sexual Dysfunction Disorder: Premature Ejaculation and Erectile Dysfunction Male and Female Anorgasmia, Tufan S., May2017; 32. SEPI Congress in Denver ABD.

▪ Bağımlılığın Tanımı, Esrar Bağımlılığı, Belirtileri ve Görüşmede Temel İlkeler; Tufan S.,2018, Okul Psikolojik Danışmanı e-Bülteni 8. sayısı:http://www.pdr.org.tr/userfiles/Okul_Psikolojik_Danismani_eBulteni-Sayi-8.pdf

Kongre ve eğitimlerde; “Bağlanma ve bağımlılık arasındaki ilişki”, “”Aşk İlişkilerinin Dinamikleri”, “Kişiler arası ilişkiler ve Aşkın Dinamiği”, “Satılık Hastalıklar; Depresyon” , “Nesne sürekliliği kavramı ve vakalarla Değerlendirilmesi” “Bipolar bozukluk ve Şizofreniden kişilik bozukluklarının Ayırıcı tanısı; vakalarla değerlendirilmesi” gibi çok sayıda sunumu mevcuttur