Uzm. Klnk. Psk.Sena Yücesan Fakic

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Bipolar bozukluk
  • Kaygı bozuklukları
  • Panik bozukluk
  • Fobiler
  • Sosyal fobi
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Travma

Eğitim ve Uzmanlık
Haliç Üniversitesi Psikoloji
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
Okan Üniversitesi Psikoloji (Sağlık) Yüksek Lisansı - Uzmanlık
Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı - Uzmanlık

Deneyim
Acıbadem International Hastanesi
Origins Behavioral Healtcare, Texas USA – Exchange Practitioner
Avcılar Belediyesi C4 Recovery Solutions Bağımlılık Danışmanlık Merkezi
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
İstanbul Aydın Üniversitesi
American Red Cross, Washington DC USA

Yücesan, S., Özdemir, B., Güneş, F., Özkan, S. & Mırık, C. “Bir Yerel Yönetime Ait Madde Bağımlılığı Danışmanlık Merkezine Başvuranların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri”. – Poster Bildiri, 10.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 2016, 14-17 Aralık.

Ögel, K., Yücesan, S., Vaizoğlu, C. “Development and Standardization of Personal Risk Assessment Test  (Birdef) for Children Under Institutional Care”. Research Presentations, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(Suppl. 1):S156.

Ögel, K., Yücesan, S, Vaizoğlu, C. “Development and Standardization of Personal Risk Assessment Test  (Birdef) for Children Under Institutional Care” – Poster Bildiri, 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2016, 20-24 Nisan.

Ögel, K., Yücesan, S, Vaizoğlu, C. “Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Değerlendirme Formu’nun (BİRDEF) Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliliği”. Klinik Psikiyatri 2016;19:5-12

Ögel, K., Yılmazçetin, C., Vaizoğlu, C., Yücesan, S. “Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar İçin Grup Çalışmaları”. UNICEF, Ankara, 2014

Ögel, K., Vaizoğlu, C., Yücesan, S.“Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar İçin Profesyonellere Yönelik Grup Çalışmaları Uygulama Kılavuzu”. UNICEF, Ankara, 2014