Uzm. Klnk. Psk.Sena Yücesan

  • Konuşma ve Dil Terapisi
  • İstinye Üniversitesi Hastanesi Bahçeşehir
  • İlgi Alanları: Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Psikolojik Kökenli Bedensel Rahatsızlıklar, Depresif Bozukluklar, Bipolar Bozukluk, Yaygım Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Agorafobi, Özgül Fobiler, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Stresli Yaşam Olayları, Stresle Başa Çıkma, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı, İlişkisel Sorunlar, Ergenlerde Uyum Sorunları

Eğitim ve Uzmanlık
Haliç Üniversitesi Psikoloji
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
Okan Üniversitesi Psikoloji (Sağlık) Yüksek Lisansı - Uzmanlık
Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı - Uzmanlık

Deneyim
Acıbadem International Hastanesi
Origins Behavioral Healtcare, Texas USA – Exchange Practitioner
Avcılar Belediyesi C4 Recovery Solutions Bağımlılık Danışmanlık Merkezi
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
İstanbul Aydın Üniversitesi
American Red Cross, Washington DC USA

Yücesan, S., Özdemir, B., Güneş, F., Özkan, S. & Mırık, C. “Bir Yerel Yönetime Ait Madde Bağımlılığı Danışmanlık Merkezine Başvuranların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri”. – Poster Bildiri, 10.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 2016, 14-17 Aralık.

Ögel, K., Yücesan, S., Vaizoğlu, C. “Development and Standardization of Personal Risk Assessment Test  (Birdef) for Children Under Institutional Care”. Research Presentations, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(Suppl. 1):S156.

Ögel, K., Yücesan, S, Vaizoğlu, C. “Development and Standardization of Personal Risk Assessment Test  (Birdef) for Children Under Institutional Care” – Poster Bildiri, 8.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2016, 20-24 Nisan.

Ögel, K., Yücesan, S, Vaizoğlu, C. “Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Değerlendirme Formu’nun (BİRDEF) Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliliği”. Klinik Psikiyatri 2016;19:5-12

Ögel, K., Yılmazçetin, C., Vaizoğlu, C., Yücesan, S. “Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar İçin Grup Çalışmaları”. UNICEF, Ankara, 2014

Ögel, K., Vaizoğlu, C., Yücesan, S.“Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar İçin Profesyonellere Yönelik Grup Çalışmaları Uygulama Kılavuzu”. UNICEF, Ankara, 2014