• Uzmanlık Alanları: Diyabet, Tiroit hastalıkları, Lipit hastalıkları, Kan hastalıkları, Hipertansiyon, Böbrek hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir SSK Eğitim Hastanesi
Multipl Miyelomlu Hastalarda Antiemetik İlaçların Steroid İle Kombinasyonlarında Anti Emetik Etkinliğini Karşılaştıran Klinik Çalışması
Crp Nin Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Prognostik Değeri İle İlgili Tez Çalışması