Dr. Öğr. Üyesi Serdar Azat Ataman

  • Uzmanlık Alanları: Diz ve kalça protez ameliyatları, Artroskopi, Ön çapraz bağ ameliyatı, Omuz Cerrahisi, Travmatoloji, Çocuk ortopedik cerrahisi, Deformite cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Dernek Üyelikleri
Türk Ortopedi Derneği