Dr. Öğr. ÜyesiSerdar Azat Ataman

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Dernek Üyelikleri
Türk Ortopedi Derneği