• Uzmanlık Alanları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Yoğun Bakım Uzmanı
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon - Uzmanlık
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon - Yrd. Doçentlik
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi- Profesörlük
 
İdari Görevler
Sağlık Grup Başkanlığı Kabadüz İlçesi/Ordu İli – 1994
KVC Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
KVC Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Üniteleri Sorumlu Hekimliği BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi-İstanbul
Genel Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimliği MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ/İSTANBUL, Genel Yoğun Bakım Ünitesi
 
Mesleki Kurslar - Sempozyumlar
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongreleri, Ulusal Yoğun Bakım Derneği Kongreleri, Uluslararası Yoğun Bakım Sempozyumları
ESICM ve ISICEM Kongreleri
 
Mesleki Üyelikler
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Üyeliği
Yoğun Bakım Derneği Üyeliği
ESICM Üyeliği
 
 
 

 

 
Uluslararası hakemli dergilerde (SCI ve SCI-E listesinde) yayımlanmış makale sayısı:12
Uluslararası hakemli dergilerde (SCI ve SCI-E) yayımlanmış atıf yapılan makale sayısı:8
Uluslararası hakemli dergilerdeki (SCI ve SCI-E) makalelere yapılan ATIF sayısı: 150
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:4
Ulusal hakemli (ULAKBİM veri tabanlı) dergilerde yayımlanan makale sayısı:10
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:11