Dr. Öğr. ÜyesiSerdar Düzgün

  • İlgi Alanları
  • El cerrahisi
  • Mikro cerrahi
  • Tümör cerrahisi
  • Plastik cerrahi
  • Estetik cerrahi
  • Meme estetiği
  • Meme onarımı
  • Yüz cerrahisi
  • Çene cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
GATA Plastik Ve Rekonsturiktif Cerrahi Ana bilim Dalı
GATA Plastik ve Rekonsturiktif Cerrahi Ana bilim dalı Plastik Cerrahi Uzman Doktor
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği Uzman Doktor
İstanbul Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği Uzman Doktor

Mesleki Üyelikler
Estetik Plastik Cerrahi Derneği
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği