Doç. Dr.Serhat Yalçınkaya

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Plevra hastalıkları
  • Mediasten hastalıkları
  • Göğüs duvarı deformiteleri
  • Toraks travmaları
  • Pnömotoraks
  • Plevral efüzyon
  • Torasik outlet sendromu
  • Diyafragma hastalıkları cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
1992 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı - Uzmanlık
2020 - Doçent Doktor, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kurs ve Sertifikalar
2000    Ankara Üniversitesi Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursu
2000    Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisinde Yoğunbakım Yaklaşımları/ Perioperatif Bakım Kursu
2006    2nd General Thoracic Surgery Course
2008    Göğüs Hastalıklarında Deneysel Hayvan Modelleri Kursu
2009    Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu
2009    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans diploması
2009    Hastane Afet Planı 2. Kademe Eğitimi
2009    Trakeobronkoplastiler Kursu
2009    Vienna School of Clinical Research Introduction to Good Clinical Practice Course
2009    Vienna School of Clinical Research Introduction to Biostatistics Course
2010    Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu
2010    Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi Kursu
2010    European Respiratory Society Chest Imaging: Technical Aspects and Interpretation Course
2010    Göğüs Cerrahisinde 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu
2010    Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu
2010    III. International Workshop on the Minimally Invasive Repair of Pectus Deformities
2011    Sigara Bırakma Müdahalesi Kursu
2011    Videotorakoskopi Kursu
2012    Klinik Araştırma Eğitim Programı
2012    Vienna School of Clinical Research Introduction to Clinical Research
2012    Vienna School of Clinical Research VSCR Clinical Research Diploma
2014    Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği eğitim programı
2014    Türk Hava Kurumu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika eğitimi
2015    ANKÜSEM Deney Hayvanları Kullanıcı Sertifikası
2016    Bilimsel Araştırma ve Biyoistatistik Kursu
2018    Eğitim Becerileri Kursu Sertifikası
2020    Uluslararası Proje Yazım Eğitimi

A. Uluslararası Makaleler

SCI ve SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makaleler
Yörük Y, Yalçinkaya S, Coskun I, Ekim T, Köse S, Mehmet R (1998). Simultaneous operation for coexisting lung and liver hydatid cysts: a treatment modality. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 45(23), 1831-1832.
Coskun I, Hatipoglu AR, Topaloglu A, Yörük Y, Yalçinkaya S, Caglar T (2000). Laparoscopic versus open cholecystectomy effect on pulmonary function tests. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 47(32), 341-342.
Vural AH, Yalçinkaya S, Türk T, Öztürk A, Sezen M, Yavuz S, Özyazicioglu AF (2007). Sternal Closure Reinforced with Rib Heads: A Novel Technique for Prevention and Treatment of Sternal Dehiscence. The Heart Surgery Forum, 10(5), 397-400., Doi: 10.1532/HSF98.20071089.
Vural AH, Tiryakioglu O, Türk T, Ata Y, Ari H, Yalçinkaya S, Erkut B, Bozat T, Özyazicioglu AF (2007). Treatment Modalities in Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Surgical Myectomy versus Percutaneous Septal Ablation. The Heart Surgery Forum, 10(6), 493-497., Doi: 10.1532/HSF98.20071136.
Vural AH, Yalçinkaya S, Türk T, Yümün G, Gül Satar NY, Yalçinkaya Ü, Kaya M, Özyazicioglu AF (2008). Intracoronary Shunt Versus Bulldog Clamp in Off Pump Bypass Surgery Endothelial Trauma Shunt Versus Clamp. Journal of Surgical Research, 150(2), 261-265., Doi: 10.1016/j.jss.2007.12.774.
Vural AH, Kocogullari CU, Özyazicioglu N, Göncü MT, Özcan A, Yalçinkaya S, Bayer A, Özyazicioglu AF (2008). Histological Results of Sclerotherapy, Phototherapy, and Pulsed 980-nm Laser Irradiation of the Dorsal Rabbit Ear Vein. Photomedicine and Laser Surgery, 26(5), 467-471., Doi: 10.1089/pho.2007.2224.
Özyazicioglu AF, Yalçinkaya S, Vural AH, Yümün G, Bozkurt O (2010). Effects of Metabolic Syndrome on Early Mortality and Morbidity in Coronary Artery Bypass Graft Patients. Journal of International Medical Research, 38(1), 202-207., Doi: 10.1177/147323001003800123.
Eris C, Yavuz S, Yalçinkaya S, Gücü A, Toktas F, Yümün G, Erdolu B, Özyazicioglu AF (2013). Acute Mesenteric Ischemia after Cardiac Surgery An Analysis of 52 Patients. The Scientific World Journal, 2013, 1-8., Doi: 10.1155/2013/631534.
Yalçinkaya S, Ari H, Vural AH (2014). Malignant Cardiac Tamponades Change in Attitude. Experimental Clinical Cardiology, 20(7), 1781-1785.
Yalçinkaya S, Yalçinkaya U (2019). Non-steroid anti-inflammatory drugs reduce the efficacy of autologous blood pleurodesis. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 27(3), 343-349.


SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makaleler
Yalçinkaya S, Eris C, Göncü MT (2016). Trans axillary approach in surgery for thoracic outlet syndrome. The European Research Journal, 2(2), 112-115., Doi:10.18621/eurj.2016.5000159923,
Kadioglu E, Yalçinkaya S (2019). Characteristics of the Sternal Fractures and Associated Injuries: A Three-year Clinical Experience. Konuralp Medical Journal, 11(3), 444-448., Doi: 10.18521/ktd.500053.


Diğer Uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makaleler


Uluslararası dergilerde yayınlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Vural AH, Türk T, Göncü MT, Yalçinkaya S, Yavuz S, Özyazicioglu AF (2007). Giant size abdominal aortic aneurysm repair using open proximal anastomosis under hypothermic circulatory arrest A report of two cases. Journal of Vascular Surgery, 46(2), 363-365., Doi: 10.1016/j.jvs.2007.03.018.
Yalçinkaya S, Vural AH, Özal H (2010). An Adult Case of Giant Bronchogenic Cyst Mimicking Tension Pneumothorax. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 18(5), 476-478., Doi: 10.1177/0218492310380062.
Yalçinkaya S, Vural AH, Özyazicioglu AF (2011). Single port videothoracoscopy under epidural anesthesia for undiagnosed pleural effusions An alternative approach. Saudi Medical Journal, 32(10), 1082-1084.
Yalçinkaya S, Vural AH, Göncü MT, Özyazicioglu AF (2012). Cavitary lung cancer presenting as subcutaneous emphysema on the contralateral side. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 14(3), 338-339., Doi: 10.1093/icvts/ivr061.
Toktas F, Yümün G, Göncü MT, Yalçinkaya S, Yavuz S (2013). Aortic perforation following chest tube insertion an unusual complication. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(3), 765-768., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5830.
Toktas F, Ozsin KK, Yalcinkaya S, Yavuz S (2015). Paget-Schroetter Syndrome in a Patient Constantly Lifting Heavy Metals. International Journal of Clinical and Experimental Medical Sciences 2015; 1(2): 27-29


B. Uluslararası Bildiriler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler
Coşkun İ, Topaloğlu A, Yörük Y, Yalçınkaya S, Çağlar T.  Laparoscopic versus open cholecystectomy: effect on pulmonary function tests.  8th World Congress of International Gastro-Surgical Club, Strasbourg, France, 1998, congress book, 969-972.
Yörük Y, Mamedov R, Yalçınkaya S, Köse S.  Surgery for evantration of the diaphragm.  2nd International Congress of Thorax Surgery, Bologna, Italy, 1998, congress book, 461-462.
Yalçinkaya S, Kadioglu E (2019). Traumatic Transverse Thoracosternotomy Due To Car Accident. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 146.


Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Yalcinkaya S, Vural AH, Sezen M, Özyazicioglu A. Cardiac tamponade as the first clinical presentation of malignancy. 18th World Congress-World Society of Cardio-Thoracic Surgeons,  2008, 416.
Vural AH, Yalçinkaya S, Ata Y, Türk T, Özyazicioglu A (2008). Simultaneous pectus correction and valve replacement in two cases. 18th World Congress-World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 2008, 416.
Yalçinkaya S, Kadioglu E, Yapakçi ZT, Patlakoglu MS (2016). Thoracic Trauma Patients In A Tertiary Hospital: Last Year’s Experience. 5th Eurasian Congress On Emergency Medicine, 2016, 190.
Yalçınkaya S, Vural AH, Erdolu B (2017). Klinik araştırma: Silikon toraks dreninin operasyon sonrası sıvı drenajına katkısı nedir? Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2017, 59.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2017). Travma sonrası gelişen pulmoner psödokist: 12 hastanın analizi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2017, 61.
Yalçınkaya S, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2017). Hava koşullarının pnömotoraks oluşumuna etkisi var mı? Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 2017, 120.
Yalçınkaya S, Kadıoğlu E (2017). Ratta Otolog Kan ile Oluşturulan Deneysel Plöredez Üzerine Ağrı Kesici İlaçların Etkisi. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 40.
Yalçınkaya S, Erdolu B, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF (2017). Primer Spontan Pnömotoraksta Nüksü Bildiren Bir Belirteç Olarak Nötrofil Lenfosit Oranı. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 41.
Yalçınkaya S, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2017). Klinikte Son 5 Yıl İçinde Takip Edilen 65 Yaş Üzeri Hastaların Özellikleri. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 515.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2017). Bulgur Dolu Ses Fişeğiyle Oluşan Ateşli Silah Yaralanması. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2017, 528.
Yalçınkaya S, Kadıoğlu E, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Travmatik Olgularda Tüp Torakostomi Deneyimimiz. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2019, 33.
Yalçınkaya S, Büber A, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2019). Sternal Foramen: Kütahya İl Merkezinde Rastlanma Sıklığı Çalışması. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2019, 183.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Büber A, Metineren MH (2019). Bronchogenıc Cyst: Report Of A Case and Review Of Literature. 22. Türk Toraks Derneği Kongresi, 2019, 304-305.
Yalçınkaya S, Kadıoğlu E, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS (2019). Tube Thoracostomy Due To Non-Traumatic Reasons. 22. Türk Toraks Derneği Kongresi, 2019, 131.
Kargı AB, Korkmaz L, Kosif A, Aktin B, Yalçınkaya S, Çınar HU, Çokpınar S, Şahin E (2019). Malign Plevral Effüzyonların Prognoz Tahmininde “LENT” Skorlamasının Etkinliği Ve Sürvı Hesaplama Modülü. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2019, 22-23.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Uniportal Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi Sonuçları: 3 Yılın Deneyimi. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, 2019, 73.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Acil Servis Konsültasyonları: 3 Yılın Özeti. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, 2019, 73-74.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT (2019). Spontan Pnömomediastinum: Üç Ardışık Olgu. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi, 2019, 74.


E. Uluslararası Makale, Bildiri ve Kitaplarda Diğer Yazarlar Tarafından Yapılan Atıflar

Yörük Y, Yalçinkaya S, Coskun I, Ekim T, Köse S, Mehmet R (1998). Simultaneous operation for coexisting lung and liver hydatid cysts: a treatment modality. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 45(23), 1831-1832.
Coskun I, Hatipoglu AR, Topaloglu A, Yörük Y, Yalçinkaya S, Caglar T (2000). Laparoscopic versus open cholecystectomy effect on pulmonary function tests. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 47(32), 341-342.
Vural AH, Türk T, Göncü MT, Yalçinkaya S, Yavuz S, Özyazicioglu AF (2007). Giant size abdominal aortic aneurysm repair using open proximal anastomosis under hypothermic circulatory arrest A report of two cases. Journal of Vascular Surgery, 46(2), 363-365., Doi: 10.1016/j.jvs.2007.03.018.
Vural AH, Yalçinkaya S, Türk T, Yümün G, Gül Satar NY, Yalçinkaya Ü, Kaya M, Özyazicioglu AF (2008). Intracoronary Shunt Versus Bulldog Clamp in Off Pump Bypass Surgery Endothelial Trauma Shunt Versus Clamp. Journal of Surgical Research, 150(2), 261-265., Doi: 10.1016/j.jss.2007.12.774.
Yalçinkaya S, Vural AH, Özal H (2010). An Adult Case of Giant Bronchogenic Cyst Mimicking Tension Pneumothorax. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 18(5), 476-478., Doi: 10.1177/0218492310380062.
Özyazicioglu AF, Yalçinkaya S, Vural AH,Yümün G, Bozkurt O (2010). Effects of Metabolic Syndrome on Early Mortality and Morbidity in Coronary Artery Bypass Graft Patients. Journal of International Medical Research, 38(1), 202-207., Doi: 10.1177/147323001003800123.
Yalçinkaya S, Vural AH, Özyazicioglu AF (2011). Single port videothoracoscopy under epidural anesthesia for undiagnosed pleural effusions An alternative approach. Saudi Medical Journal, 32(10), 1082-1084.
Yalçinkaya S, Vural AH, Göncü MT, Özyazicioglu AF (2012). Cavitary lung cancer presenting as subcutaneous emphysema on the contralateral side. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 14(3), 338-339., Doi: 10.1093/icvts/ivr061.
Eris C, Yavuz S, Yalçinkaya S, Gücü A, Toktas F, Yümün G, Erdolu B, Özyazicioglu AF (2013). Acute Mesenteric Ischemia after Cardiac Surgery An Analysis of 52 Patients. The Scientific World Journal, 2013, 1-8., Doi: 10.1155/2013/631534.


F. Ulusal Makaleler

Ulusal hakemli dergilerde* yayımlanmış tam makale
Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Ekim T, Mehmet R (1997). Toraks travmalı hastalarda minitrakeotomi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery, 3(1), 67-69.
Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Köse S, Mehmet R (1998). Pnömonektomide morbidite ve mortalite. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 53-56.
Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Ekim T (1997). Torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi sonuçlarımız. GKDC DERGİSİ, 5(5), 399-402.
Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Akkuş M (1999). Postpnömonektomi sendromu. GKDC DERGİSİ, 7(1), 67-69.
Yalçınkaya S, Yalçınkaya Ü, Bilgi S (2002). Trakeal rekonstrüksiyonda dıştan politetrafloroetilen PTFE desteğinin yeri deneysel çalışma. Solunum Dergisi, 4(1), 9-22.
Yalçınkaya S, Sayınbaş Ö,, Erdoğan Ö (2002). Akciğer lezyonlarında bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarımız. Akciğer Arşivi, 3(4), 182-185.
Yalçınkaya S (2004). Arka mediasten yerleşimli bir eskimiş (ancient) schwannom olgusu. Akciğer Arşivi, 5(1), 43-45.
Yalçınkaya S, Erdolu B, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF (2017). Dekortikasyon Uygulanan Hastaların Özellikleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(1), 13-16.
Yalçınkaya S (2018). Oluşundan 5 yıl sonra tanı konmuş yabancı cisim aspirasyonu. Turkish Journal Of Clinics And Laboratory, 9(1), 73-75., Doi: 10.18663/tjcl.302667.


G. Ulusal Bildiriler

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Yörük Y, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Anterior mediastinotominin tanı değeri. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, 1995, Solunum Dergisi 1996;20, 361-365.
Yörük Y, Mehmet R, Ekim T, Yalçınkaya S.  Plevra hastalıkları tanısında videotorakoskopi.   TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 1995. Solunum Dergisi 1996;20:767-769.


 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Yörük Y, Mehmet R, Yalçınkaya S, Ekim T. Sağ akciğer ve karaciğer kist hidatiği birlikteliğinde cerrahi yaklaşım.  20. Yıl Akciğer Günleri, Bursa, 1995, kongre kitabı.
Yörük Y, Ekim T, Yalçınkaya S, Mehmet R. Toraks travması sonrası ARDS. 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997, 178.
Yörük Y, Akkuş M, Ekim T, Yalçınkaya S, Mamedov R.  Bronş rüptürü; iki olgu sunumu. 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Bursa, 1998, kongre kitabı:97.
Yörük Y, Sunar H, Yalçınkaya S, Akkuş M. Postpnömonektomi sendromu.  5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1998, kongre kitabı:411.
Yalçınkaya S, Yalçınkaya Ü, Bilgi S, Yörük Y. Trakeal rekonstrüksiyonda dıştan PTFE desteğinin yeri. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, 2000, 47.
Yalçınkaya S, Sayınbaş Ö, Erdoğan Ö. Akciğer lezyonlarında BT eşliğinde TTİAB sonuçlarımız.  6. Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 2001, kongre kitabı:209.
Yalçınkaya S, Özal H. Malign plevral effüzyon tedavi yöntemimiz. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2003, 89.
Yalçınkaya S. Bilateral pnömotoraksa neden olan ateşli silah yaralanması. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2003, 89.
Yalçınkaya S, Köse S. İki merkezde son 4 yıl içinde takip ve tedavi edilen künt ve penetran toraks travmaları. 1. Ulusal Acil Servis Hekimliği Günleri, 2004, 187.
Özal H, Yalçınkaya S. Which is better in pain control after tube thoracostomies? Oral parenteral analgesics vs thoracal epidural analgesia. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 2. Ortak Toplantısı, 2004, 63.
Yalçınkaya S, Özal H. Which is better in tube thoracostomies? Local vs thoracal epidural anesthesia. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 2. Ortak Toplantısı, 2004, 63.
Yalçınkaya S. Göğüs cerrahisi servisinde opere edilen 60 yaş ve üzeri olgularımızın özellikleri. 1.Ulusal Yaslı Sağlığı Kongresi, 2004, 206.
Yalçınkaya S. Göğüs cerrahisi polikliniğine başvuran 60 ya ve üzeri olgularımızın özellikleri. 1.Ulusal Yaslı Sağlığı Kongresi, 2004, 206.
Yalçınkaya S, Bayer A. Tansiyon Pnömotoraks Gibi Bulgu Veren Bronkojenik Kist. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 2004, 69.
Yalçınkaya S, Özal H. Tek delikten torakoskopi uygulamalarımız. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, 2006. Toraks Dergisi 2006;7(ek1):170.
 Yalçınkaya S, Vural AH, Bayer A. Karşı tarafta ciltaltı amfizemine yol açan akciğer kanseri olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, 2009, kongre kitabı:89.
Yalçınkaya S, Yalçınkaya Ü, Vural AH. Tüm akciğeri tutan malign sinir kılıfı tümörü olgusu. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 2009, 97.
Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Mediastinal kist hidatik olgusu. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2009, 188.
Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Bronşiektazide cerrahi tedavi sonuçlarımız. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2009, 267.
Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Spontan pnömotoraksta tüp torakostomi uygulamalarımızda yıllar içinde yaşanan değişim. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 2010, 79.
Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Blake silikon dren kullanım sonuçlarımız: 7 yıllık deneyim. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010, kongre kitabı:84.
Yalçınkaya S, Vural AH. 8 Yıllık Diyafram Cerrahisi Sonuçlarımız. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 2011, 12(2(EK)), 113.
Yalçınkaya S, Vural AH, Öztürk Nazlıoğlu H, Özyazıcıoğlu AF. Göğüs duvarı tutulumlu B lenfoma olgusu. 6. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2011, 243-244.
Yalçınkaya S, Vural AH, Tiryakioğlu O, Akgül E, Yavuz S, Özyazıcıoğlu AF. Cerrahi tedavi uygulanan mediyastinal kitleler. 6. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2011, 244.
Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Dekortikasyon uygulanan hastaların özellikleri.  6. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011, kongre kitabı:264.
Yalçınkaya S, Vural AH, Tiryakioğlu O, Yavuz S, Özyazıcıoğlu AF. Kist Hidatik Nedeniyle Cerrahi Uygulanan Hastaların Özellikleri. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 2011, 240.
Yalçınkaya S, Vural AH, Özyazıcıoğlu AF. Pnömonektomi Uygulanan Hastaların Özellikleri. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 2011, 241.
Yalçınkaya S, Akkaş Akgün G, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS. Bronşektaziye Neden Olmuş Akciğer Adenokarsinomu. VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2018, 130-131.
Yalçınkaya S. Diafram Plikasyonu Solunum Fonksiyon Testi Üzerine Olumlu Etki Yapar. TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 2019, 669-670.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Metineren H.  Plevranın Nadir Görülen Tümörü: Soliter Fibröz Tümör. TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 2019, 719-720.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Kadıoğlu N.  Nörofibrosarkom: Arka Mediasten Yerleşimli Malign Tümör. TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 2019, 721-722.
Yalçınkaya S, Patlakoğlu MS, Yapakçı ZT, Büber A. Kliniğimizde Son 5 Yıl İçinde Takip Edilen 65 Yaş Üzeri Hastaların Özellikleri. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2020, 84.
Yalçınkaya S, Yapakçı ZT, Patlakoğlu MS, Büber A. Polikliniğimize Son Beş Yıl İçinde Başvuran Yaşlı Hastalar. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2020, 85.                 


H.  Ulusal Kitaplar

Alanında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)
Plevra Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm adı: Plöreziler, Yalçınkaya S, Derman Tıbbi Yayıncılık, Editör: Yücel O, Genç O, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 87, ISBN:9786058750104, 2011.
Her Yönüyle Plevra ve Hastalıkları, Bölüm adı: Plevranın Primer Soliter Tümörleri, Yalçınkaya S, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Editör: Sahin E, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 287, ISBN:978-605-4561-60-5, 2018.
Acil Yaklaşımlar, Bölüm adı: Toraks Travmaları, Yalçınkaya S, Akademi Yayınevi, Editör: Oskay A, Yılmaz A, Özlü C, Özen M, Seyit M, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 765, ISBN: 978-605-258-642-6, 2019.
Plevranın Malign Hastalıkları, Bölüm adı: Malign Plevral Mezotelyamada Noninvaziv Tanı Yöntemleri, 2020, YALÇINKAYA SERHAT, PATLAKOĞLU MEHMET SUAT, Nobel Kitabevi, Editör: Şahin Ekber, Kargı Bülent, Kosif Aysun, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 130, ISBN: 978-625-7146-28-9, Türkçe Bilimsel Kitap.
Plevranın Malign Hastalıkları, Bölüm adı: Malign Plevral Efüzyonda Tanı Yöntemleri, 2020, YALÇINKAYA SERHAT, YAPAKÇI ZEKİ TAHSİN, Nobel Kitabevi, Editör: Şahin Ekber, Kargı Bülent, Kosif Aysun, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 130, ISBN: 978-625-7146-28-9, Türkçe Bilimsel Kitap.


L. Araştırma Projeleri

Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
Ratlarda Otolog Kan ile Oluşturulacak Plöredez Modelinde Analjezik ve Antiinflamatuar İlaç Etkilerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Yalçınkaya S, Dumlupınar Üniversitesi BAP, Sözleşme No.: 2016-74, 14/07/2016 - 28/11/2017.


M. Uluslararası Dergilerde Editörlük

European Research Journal, ISSN: 2249-3189, Index Copernicus, TR Ulakbim.