Op. Dr.Serkan Akdemir

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Akdemir S, Gurocak S, Konac E, Ure I, Onen HI, Gonul II, Sozen S, Menevse A. Different surgical techniques and L-carnitine supplementation in an experimental varicocele model. Andrologia. 2013 Oct 10. doi: 10.1111/and.12172. [Epub ahead ofprint]
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1.Akdemir S., Gürocak O.S., Konac E., Üre İ, Önen İ, Gönül I, Sözen S., Menevse A. "The Impact of L-carnitine and Surgical Techniques on Spermatogenesis in an Experimental varicocele model". S64, Eur Urol Suppl 2012;1,1 (4):148. Abstracts of EAU 12th Central European Meeting (CEM), 12-13 October 2012, Dresden,Germany
B2.Mehmet Karabakan,Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir,Çetin Volkan Öztekin, Özer Güzel, Cevdet Serkan Gökkaya,Mesut Çetinkaya. '' The Effect Of Ejeculation Frequency on Serum Prostate Specific Antigen Level''.J Urol Suppl 191;(4S):e862. AUA Annual Meeting 2014 Abstracts, 16-21 May 2014, Orlando,USA
C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Serkan Akdemir, Mehmet Karabakan, Alp Özgür Akdemir. Laterally Rotated Kidney. JCAM,Published online,22/01/2013.DOİ:10.4328/JCAM.1487.
D2.Harun Türel,Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir.Giant Ureter Stone. JCAM,Published online,30/05/2013.DOİ:10.4328/JCAM.1911.
D3. Mehmet Karabakan,Serkan Akdemir,Alp Özgür Akdemir,Sezer Kulaçoğlu,Mesut Çetinkaya. Primary Renal Carcinoid Tumor: A Case Report. JCAM, Published Online, 08/04/2014.DOI:10.4328/JCAM.2411
D4. Mehmet Karabakan,Özer Güzel,Akif Ersoy Erkmen, Remzi Salar, Aliseydi Bozkurt, Serkan Akdemir. Nörobehçet Hastalığına Bağlı Gelişen Nörojen Mesane: Olgu Sunumu. JAREM 2014;1:28-30 doi:10.5152/jarem2014.427
D5. İyimser Üre, Serkan Akdemir, Serhat Gürocak, Sinan Sözen.Açık Kolposüspansiyondan On yıl Sonra Görülen Mesane Taşı: Olgu Sunumu. Osmangazi Tıp Dergisi Mayıs 2013; 35(2) 37-40
D6. Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir, Özer Güzel, Aysel Çolak. Nadir Bir Olgu Sunumu: Mesanenin Plazmasitoid Ürotelyal Karsinomu.JCAM Published Online, 17/05/2014. DOİ:10.4328/jcam.2625
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
E1. Serkan Akdemir, Tevfik Sinan Sözen, Özdemir Serhat Gürocak, Cenk Acar, Ali Furkan Batur,İyimser Üre, İbrahim Bozkırlı., "Hormon Refrakter Prostat Kanserinde Docetaxel ve Prednizon Kemoterapisi". 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı; S.323, P-312. Antalya (2008).
E2. Ali Furkan Batur, Sinan Sözen, Serhat Gürocak, İyimser Üre, Lokman Irkılata, Serkan Akdemir. "Prostat Kanseri Tedavisinde Kriyoterapi:Klinik Tecrübemiz". 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, S7-7,(sayfa 240),Antalya Ekim 2012.
E3. Serkan Akdemir, Lokman Irkılata, İyimser Üre, Ali Furkan Batur,Bora Küpeli, Sinan Sözen. "Küçük böbrek tümörlerinin tedavisinde açık ve laparoskopik parsiyel nefrektomi". 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, S 8-9,(sayfa 281),Antalya Ekim 2012.
E4. Serkan Akdemir, Serhat Gürocak,Ece Konaç, İyimser Üre, İlke Önen, İpek Işık Gönül, Sinan Sözen,Adnan Menevşe. " Deneysel Varikosel Modelinde Uygulanan Cerrahi Teknik ve L-Karnitin Tedavisinin Spermatogenez Üzerine Etkisi". 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, S12-4,(sayfa 367),Antalya Ekim 2012.
E5. Mehmet Karabakan, Özer Güzel, Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir,"Erektil Disfonksiyon ile Folik Asit Düzeyi Arasındaki Ilişki". 10. Ulusal Androloji Kongresi, P08,(sayfa 135), Bodrum Haziran 2013