Dr. Öğr. ÜyesiSerkan Fatih İpek

Eğitim ve Uzmanlık
1993 - 1999 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000 - 2004 - Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanlığ

Deneyim
2000-2005 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanlığı
2005-2006 Gölcük Asker Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
2006-2008 Kastonu Taşköprü Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
2008-2018 Eylül Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Ve Genel Cerrahi Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
Laparoskopik Cerrahi Sertifikası
Endoskopi Sertifikası
Kolon Ve Rektum Hastalıkları 5. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu
Uluslararası Katılımlı 3.Bölgesel Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi
10th Europaean Congress Of Trauma And Emergency Surgery

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği

Malıgnancy Rısk Of Gastric Ulcers:

Could It Be Hıgher Than The

Expected Values?

Porçöz(%25 Ct 200 Asit) Alımına Bağlı Üst Sindirim Sisteminde Ağır Hasar Oluşan 2 Olgunun Klinik Ve Endoskopik Bulgularıkasık Fıtıklarında Anterior Preperitoneal Mesh Takviyesi Non-Variseal Üst Gis Kanamalarında Acil Endoskopinin Yeri Komplike Akut Apandisitlerde Cilt Kapatılmalı Mı?

İnguinal Herni Tamirinde Anterior Preperitoneal Mesh Ve Lichtenstein Mesh Takviyelerinin Karşılaştırılması

Sol Kasık Bölgesinde Littre Fıtığı: Olgu Sunumu