• İlgi Alanları: Multipl Myelom, Lösemiler, Akut lösemiler, Lenfoma, Kemik iliği nakli, Kök hücre nakli, Myelodisplastik Sendromlar, Transfüzyon Tıbbı, Hematoloji
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. İç Hastalıkları Uzmanlığı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Hematoloji Uzmanlığı