Op. Dr.Serpil Bilgin Akyağcı

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Diyabet cerrahisi
  • Mide balonu
  • Mide botoksu
  • Anal bölge hastalıkları
  • Kanser cerrahisi
  • Meme kanseri
  • Guatr

Eğitim ve Uzmanlık
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi İhtisası

Kurs ve Sertifikalar
2004 - İlk yardım sertifikası Uludağ Üniversitesi Tıp fak
2006 - Uluslar arasılaparoskopik cerrahi sertifikası ELCD
2012 - Endoskopi Sertifikası Yüksek İhtisas E.A.H.
2014 - Robotik Cerrahi Sertifikası Cleveland Clinic U.S.A
2011 - Meme Hastalıklarında Roll Uygulamaları Meme Dernekleri Federasyonu
2012 - KolorektalCerrahide Laparoskopik Uygulamalar Kolorektal Cerrahi Derneği
2012 - Kolon Tümörlerinde Laparoskopik Cerrahi Kolorektal Cerrahi Derneği
2012 - Lap.Kolon Cerrahisi Kursu Şişli Etfal E.A.H
2013 - Morbidobezite cerrahisi kursu Covidien Firması
2014 - MorbidObezite Kursu Ethicon Firması
2015 - GastricBy-pass Kursu Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
2016 - Laparoskopik Fıtık Kursu Covidien Firması Fransa
2017 - Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi Kursu Ethicon Firması
2017 - Diyabet Cerrahisi KursuCovien Firması
2018 - Bariyatrikve Metabolik Cerrahi Ethicon Firması Vakıf Gureba E.A.H.      
2019 - Sitoredüktif Cerrahi ve Hipek Kursu Kolorektal Cerrahi Derneği                        
2019 - BeningAnorektal Hastalıklar Kursu Kolorektal Cerrahi Derneği                       

1- Laparoscopicfindings of peritonealdialysiscathetermalfunctionandmanagementoutcomes

T Yilmazlar, T Kirdak, S Bilgin… - Peritonealdialysis …, 2006 - journals.sagepub.com

2- Mide kanserinde prognostik faktörler

SB AKYAĞCI, E BAĞCIVAN, H ÖZGÜÇ… - Uludağ Üniversitesi Tıp … - dergipark.org.tr

3-  Bariyatrik Cerrahinin Gözden Kaçan Komplikasyonu: GlutealKompartman Sendromu An OverlookedComplication of BariatricSurgery: GlutealCompartment …

CB Gül, E Topal, S Kahvecioğlu, S Bilgin Akyağcı - turkjnephrol.org

4-Kronik inflamatuarpolinöropatili bir hastada hemitiroidektomi sonrası gelişen bilateral vokal kord paralizisi

SB Akyağcı, T Kırdak, N Korun - TurkishJournal of Surgery, 2005 - turkjsurg.com