Dr. Öğr. ÜyesiSerpil Kırım

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Tüp bebek
  • Kısırlık
  • Jinekolojik operasyonlar
  • Histeroskopi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Ürojinekolojik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Doktora Programı İstanbul Medipol Üniversitesi
Adalet Anadolu Üniversitesi
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - Uzmanlık
VKV Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı & IVF Kliniği "Üremeye Yardımcı Tedaviler" Sertifikasyon Programı - Uzmanlık

Deneyim
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Cihanbeyli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
VKV Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı & IVF Kliniği

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Jinekoloji Ve Obstetri Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği
TSRM Üreme Sağlığı ve infertilite Derneği

Effect of intravenous hyoscine-N-butyl bromide on active phase of labor progress: a randomized double blind placebo controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25023433
Ektopik Gebelik Olgularında Odak Boyutlarına Göre Tedavi Yaklaşımı
Therapeutic Approaches in Ectopic Pregnancy According to the Focus Size
Endometriyum Kanserinde Preoperatif Serum CA-125 Değerlerinin Prognozla İlişkisi