Doç. Dr. Hatice Seval Pehlevan

  • Uzmanlık Alanları: Romatoid artrit, Ankilozan Spondilit, Behçet sendromu, Ailesel Akdeniz ateşi, Sistemik lupus eritematozus, Gut Hastalığı
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları Uzmanlığı Eğitimi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Romatoloji Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Romatoloji Uzmanlığı Eğitimi
Doçent Ünvanı