Op. Dr.Sevgi Yıldırım Alta

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Menopoz
  • Polikistik over sendromu
  • Düşük
  • Endoskopik cerrahiler
  • Genital estetik
  • Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Muş Devlet Hastanesi (2008-2010)
Beypazarı Devlet Hastanesi (2010-2011)
Konya Çumra Devlet Hastanesi (2015 Uzman Doktor )
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (2015-2019 Uzman Doktor )
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (2019 Uzman Doktor )

Kurs ve Sertifikalar
19 Nisan 2014 – Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu ( Katılım Belgesi )
29-31 Ekim 2015- Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonnografi Kursu
19 Aralık 2015 – Temel İnfertilite Kursu – Iı ( Katılım Belgesi )
16 Ocak 2016 – Tjod Ankara Ürojinekoloji Kursu ( Katılım Belgesi )
27-30 Ekim 2016 -Türkiye Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi
25 Aralık 2016- Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştrıma Hastanesi Kolposkopi Eğitimi ( Sertifika )
7 Ekim 2018 – Gebelikte Taramalara Güncel Yaklaşım ( Sertifika)
18-20 Nisan 2018- Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi (Eğitim Belgesi )
6 Ocak 2019 – Tjod Ankara Serviks Kanseri Taraması ve Preinvazif Servikal Lezyonlar ( Katılım Belgesi )21 Eylül 2019 - Jinekolojik Endoskopi Derneği 7.Ankara Jinekolojik Laparoskopi Kursu ( Katılım Belgesi)

1-Eser A, Ozcan O, Aldemir S, Kaygusuz I, Yildirim S, Yildirim M, Ozturk Turhan N, “X. Turkısh German gynecology congress” kangresi dahilinde “X. Turkısh German gynecology congress” bildiri kitapçığındaki “The effects of medıcal hypnosıs on healıng process of nausea and vomıtıng of pregnancy; a randomızed case-control prospectıve study”, 488 pp., Antalya, Turkey, April 30th - May 4th, 2014.

 

2- HI.Aydin, A. Eser, I. Kaygusuz, S. Yildirim, T. Celik, S. Gunduz, S. Kalman, “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dermeği IX. Ulusal Kongresi” dahilinde, “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dermeği IX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Correlation between endothelin-1 and adropin levels in intrauterine growth restricted and healthy neonates and their mothers” 123-123 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2014. (En iyi poster dalında ikincilik ödülü)

 

3- A. Eser, I. Kagusuz, H. Kafali, S. Yildirim, T. Celik, I. Inegol Gumus, S. Cifci, “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dermeği IX. Ulusal Kongresi” dahilinde, “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dermeği IX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Comparision of placental converting enzyme levels in intrauterine growth restricted fetuses and healty neonates”, 125-125 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2014.

 

4- A. Eser, A. Köşüş, S. Yıldırım, İ. İnegöl Gümüş, İ. Kaygusuz, N. Köşüş, D.Hızlı, ZC. İltemir Duvan, H. Kafalı, “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dermeği IX. Ulusal Kongresi” dahilinde, “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dermeği IX. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Postpartum kanamada Bacri Balon uygulamasının yeri; 6 yıllık post partum kanama tecrübemiz”, 151-151 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2014.

 

5- A. Eser, E. Yüce, İ. Kaygusuz, A. Köşüş, S.Yıldırım . “Cerrahi menapozun ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım genişliği üzerine etkisi”. “13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi” ne poster olarak gönderildi. Antalya, Türkiye , Mayıs 2015.

 

6-Ultrasonografik desidua basalis kalınlık ve serum progesteron seviyesi ölçümünün 1.trimester gebelik kayıplarını öngörmedeki rolü . MAYIS 2015 , Uzmanlık tezi

 

7- Hikmet Pehlevan Özel1, Yasin Erkuş1, Akın Bostanoğlu1, Yasir Keçelioğlu1, Sevgi Yıldırım Alta2 1SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 2SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği 'Direkt İnguinal Herni Kesesinde Paraovarian Kist: Olgu Sunumu' .