Uzm. Dr.Sevil Baş

 • İlgi Alanları
 • Ultrasonografi
 • Doppler ultrasonografi
 • Ayrıntılı obstetrik usg
 • Tomografi
 • Emar

Eğitim ve Uzmanlık
1994 - 2002 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2006 - 2010 - Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
2010 - 2010 - İstanbul Tıp  Fakültesi Radyoloji Kliniği Rotasyon

Deneyim
2003 - 2004 - Konya Altınekin Devlet Hastanesi - Pratisyen Hekim 
2004 - 2005 - Konya 112 Ambülans Hizmetleri-Pratisyen Hekim
2005-2006 - Konya Beyşehir Yeşildağ Sağlık Ocağı-Pratisyen Hekim
2006 - 2010 - Okmeydanı  Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2010 - 2012 - Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet Görevi)
2012 - 2017 - Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet Alımı Mr Ünitesi
2015  -2015 - M.Akif Ersoy Kalp Hastalıkları Eğitim Hastanesi Kardiyak Mrg Çalışma Programı
2017 - Özel Muayenehane

Kurs ve Sertifikalar
Türk Radyoloji Derneği Mr Fizik Kursu
Türk Radyoloji Derneği Genitoüriner Sistem Usg Kursu
Türk Nöroradyoloji Derneği Omurga Ve Omurilik Kursu
Türk Nöroradyoloji Derneği-Travma Ve Enfeksiyon Kursu
Tıbbi Ultrasonografi Derneği -Genitoüriner Sistem Ultrasonografi Kursu
Tıbbi Ultrasonografi Derneği-Obstetrik Ultrasonografi Kursu
Türk Radyoloji Derneği -Koroner Arter Ve Kalp Görüntüleme Kursu
Prof.Dr Muşturay Karçaaltıncaba Koroner Ve Kalp Bt Kursu
Türk Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı 2012
Türk Manyetik Rezonans Derneği 17.Yıllık Kongresi
Türk Manyetik Rezonans Derneği 18.Yıllık Kongresi
Türk Manyetik Rezonans Derneği 19.Yıllık Kongresi
Türk Manyetik Rezonans Derneği 20.Yıllık Kongresi
Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Usg Kursu 2015

 1. Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntülme Ve Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması, (Şişli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni Araştırma Makalesi 2013).

A.S.Fıratlıgil , S.Baş , M.Başak

 1. Kitle Ve Trombüs Ayırıcı Tanısında Kardiyak Mrg Perfüzyon İnceleme. ( Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumu 2009)

S.Baş

 1. Myokardiyal Noncompaction Sendromu Olan Olguda Kardiyak Mrg Bulguları. ( Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumu 2009)

S.Baş , Ü. Büyükbayram , H. Kurtul , M.Başak

 1. Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsü Kardiyak Mrg Bulguları. ( Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumu 2015

 S.Baş , S. Özbey, A.Kiriş

 1. Tedavi Öncesi Serviks Kanseri Lokal Yayılımının Ve Pelvik Lenf Nodu Metastazlarının Pelvik Mr Ve Pet-Bt Bulgularının Kıyaslanması. ( Ulusal Radyoloji Kongresi Bilimsel Çalışma 2010)  S.Baş, H.Kurtul, M.Başak , T.Özülker, F.Özülker
 2. Meme Kanserinin Nadir Metastatik Tutulumu;Mezenter Barsak Serozası , Paratubal Bağ Dokusu..( Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumu 2010)

S.Baş  , H. Kurtul , M.Başak

 1. Nadir Bir Olgu ; İki Ektopik Tiroid Dokusu Ve Thyroglossal Kist. (Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumu 2009)

 S.Baş , H.Çakar , H. Kurtul , M.Başak

 1. Laktasyondaki Memenin Lokalize Hiperplazisi;Laktasyon Adenomu 2009. (Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumu) Z.Farisoğulları, A.Ertürk, S.Baş ,Ö.Uygun , M.Başak
 2. Multibl Myelomda Yaygın Fasial Kemik Tutulumu ( Ulusal Radyoloji Kongresi Bilimsel Çalışma 2007) 

S.Önal, S.Baş , Ç.Babuna

 1. Uzmanlık Tezi: İskemik Kalp Hastalığı Tanılı Olgularda Kardiyak Mrg Perfüzyon İnceleme Bulgularının , Spect Ve Angiografi Bulguları İle  Karşılaştırılması