Doç. Dr. Sevil Işık

  • Uzmanlık Alanları: Gastrointestinal Kanser Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Üst Gastrointestinal Cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı - Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı - Uzmanlık
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi - Yan Dal Uzmanlık
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
International Association of Surgeon and Gastroenterologists and Oncologist
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 
Ödüller
1.2003 Sanofi Aventis proje destek ödülü
2. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004-Antalya, Sözlü Sunu Yarışması 3. lük ödülü
3. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Neredeyiz? 2010 Sempozyumunda en iyi poster ödülü 2010-Ankara
4. 10. Hepatopankreatobilier Kongresi En İyi 3. Sözlü Bildiri Ödülü Mart 2011-Antalya
5. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi Deneysel Cerrahi En İyi Sözlü Bildiri 1.lik ödülü Aralık 2011-Ankara
 
 
 
 
 
 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. S. Işık, P. Tunçyurek, N.İ. Zengin, A.E. Demirbağ, F. Atalay, S. Yılmaz, T. Oruğ

Antithrombin prevents apoptosis by regulating inflammation in the liver in a model of cold ischemia warm reperfusion injury.

Hepato-gastroenterology 2012 59(114):453-457. Doi: 10.5754/hge 11317

A2.  N. Şengül, S. Işık, B. Aslım, G. Uçar A.E. Demirbağ

The effect of exopolysaccaride-producing probiotic strains on gut oxidative damage in experimental colitis.

Digestive Diseases and Sciences, 2011 56(3):707-714

A3. C. Kayaalp, C. Aydın, A. Ölmez, S. Işık, S. Yılmaz

Leakage tests reduce the frequency of biliary fistulas following hydatid liver cyst surgery.

Clinics 2011 66(3):421-424.

A4. C. Aydın, A. Ölmez, S. Işık, F. Sumer, C. Kayaalp

Reversal of the Hartmann Procedure through only a stomal orifice .

The American Surgeon 2011 77(6):694- 696

A5. S. Işık, U. Karaman, T.R.Kıran, A. Özer

Serum Adenosine deaminase (ADA) levels in surgically treated hydatid cyst patients.

Scientific Research and Essays 2011 3101- 3103.

A6. N. Şengül, B. Aslım, G. Uçar, N. Yücel, S. Işık, H. Bozkurt, Z. Sakaoğulları, F. Atalay

Effects of exopolysaccaride-producing probiotic strain on experimental colitis in rats.

Disease Colon and Rectum 2006 49(2):250- 258.

A7. Y. Erhan, M. Özdemir, M. Kapkaç, S. Işık, M. Korkut, R. Yılmaz, O. Özbal, E.E. Üstün, Y. Erhan

Annals of Saudi Medicine 1999 19(3): 261- 263.

A.8. F. Uysal, F.K. Girgin, S. Tüzün, S. Aldemir, E.Y. Sözmen,

Effect of vitamin E on antioxidant enzymes and nitric oxide in ischemia-reperfused kidney injury.

Biochemistery and Molecular Biology International 1998 44(6):1255-1263.

A.9. S. Akbaba, S. Işık, Y. Özoğul, E.B. Bostancı, G. Aydoğ, M. Özdemir, F. Atalay, M. Akoğlu

Effects of melatonin on bacterial translocation in an experimental short bowel syndrome.

African Journal of Microbiology Research 2012, 6(5):982-990.

A.10. Bilgen K, Ustün M, Karakahya M, Işik S, Sengül S, Cetinkünar S, Küçükpinar TH.

Comparison of 3D imaging and 2D imaging for performance time of laparoscopic

cholecystectomy.

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Apr;23(2):180-3.

A.11. Bilgen K, Bilgen E, Cetinkunar S, Celep RB, Isik S.

 The efficacy of topical phenytoin and capsaicin on random pattern dorsal skin flaps in rats.

Ann Ital Chir 2012 ;

A.12. Taş N, Bayrak T, Yagan O, Bayrak A, Işık S, Ayyıldız S N, Karakahya M, Üstün B, Noyan T
 

The effects of dexmedetomidine on oxidant- antioxidant systems in experimental model of carbondioxide pneumoperitoneum.

Turkish Journal of Biochemistry 2014 39(4):488-494

A.13. Bostanoğlu A, Oruğ T, Yıldız BD, Işık S, Zengin Nİ, Evren E, Saydam GS

Experimental study on the effects of massive bowel resection on liver function and hepatocyte apoptosis

Turkish Journal of Gastroenterology 2014; 25(6): 674-677

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Y. Erhan, A. Eldem, M. Akyıldız, M. Kapkaç, S. Aldemir, N. Özdemir, O. Özbal, Y. Erhan,

Diagnostic reliability of a combined approach of physical examination, mammography and fine-needle aspirationbiopsy in patients with breast cancer.",

S11 pp., Eurosurgery 93, London, England,September-1993

B2. N. Şengül, F. Töre, S.Işık, B. Aslım, G. Uçar, T. Fırat, S. Çiftçi, A. Kukner

‘Effects of probiotic bacteria on central neuronal activation in experimental colitis.’ Diseases of the Colon and Rectum 55:5 pp 205 ( 2012), San Antonio, USA. 

B3. Cemalettın aydın 1, Aydemır olmez 1, Sevıl ısık 2, Fatıh sumer 1, Cuneyt kayaalp 1

Single ıncision reversal of hartmann’s procedure without laparoscopy

op - 133

48th Congress of the European Society for Surgical Research 29 May-2June2013, İstanbul

 

B4    Cuneyt Kayaalp, Cemalettın Aydın, Aydemır Ölmez , Sevıl Isık , Sezaı Yılmaz

Prevention of biliary complications after hydatid liver surgery

OP101

48th Congress of the European Society for Surgical Research 29 May-2June2013, İstanbul

 

B.5 N. Sengul, T. Fırat, S. Isık, B. Aslım, G. Uçar, F. Tore, S. Ciftci, E.Z. Coskunoglu.

 Effects of probiotic bacteria on colitis induced liver injury in rats.

XXV. Biennal Congress of International Society of University Colon and Rectal Surgeons (I.S.U.C.R.S) 24-26 June 2012, Bologna, Italy. Annali Italliani Di Chirurgica. Vol. 83, 2012.

 

B6. Hakan Ergucuk, Emrah Otan, Sevil Işık, Mehmet Gul, Elif Özerol, Cemalettin Aydın, Cuneyt Kayaalp

Effects of trimetazidine on experimental pancreatitis

OP 150,

48th Congress of the European Society for Surgical Research, 29 May-2June 2013,İstanbul

B.7  C Kayaaalp, C Aydın, A Ölmez, S Işık, S Yılmaz

Prevention of biliary complication after Hydatid liver surgery

İASGO 2013 Romania Bucharest, September 18-21

Metin Kutusu: D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
D1. S Şengül, S Çetinkünar, E Çiftçi, K Bilgen, S Işık, İ Çolhan, Y Uçar, M Karakahya, T Küçükpınar
Evaluation of Potential Intraoperative Technical Difficulties with Ultrasonography before Laparoscopic Cholecystectomy

Eur J Surg Sci 2012;3(1):15-21

D.2 A.K. Polat, V. Polat, S. Işık, Ş Alpakut, "Carcinoma Erysipeloides: A Rare Form of Cutaneous Metastases from Breast Carcinoma.", Journal of Experimental and Clinical Medicine. , 39-41 pp., 2010

D 3. G. Söğütlü, A. Ölmez, C. Aydın, T. Pişkin, M.S. Doğan, S. Işık, Y. Erbil, "Açık teknikle yapılan minimal invaziv tiroidektomi", Endokrinolojide Diyalog 2010, 59-62

D 4. C. Kayaalp, S. Işık, S. Akbaba, G. Neşşar, E. Oymacı, C. Seven, "Restorative proctocolectomy for familial adenomatous polyposis coexisting with colorectal cancer", Turkish Journal of Gastroenterology 2005, 44-47

D 5. M. Ulaş, N. Özçay, A. Bostanoğlu, S. Işık, M. Şavkılıoğlu, F. Atalay, "Prolen Mesh ile Tension Free Herni Onarımı: 42 Aylık Takip Sonuçları", Klinik Bilimler ve Doktor 2002, 595-598

D 6. M. Kapkaç, S. Aldemir Işık, S. Ersin, M. Akyıldız,, "Deneysel Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarında E vitamini ve Egb 761'in koruyuculuğu", SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 1996, 143-151

D 7. Y. Yüzer, T. Öncel, S. Aldemir, S. Buket, M. Yılmaz,, "Vena Cava Superior Sendromuna Neden Olan Bir İntratorasik Guatr Olgusu", Ege Tıp Dergisi 1994, 153-154

D 8. Y.Yüzer, T. Öncel, S. Ersin, S. Aldemir, M. Akyıldız, A. Menteş, "Tıkanma sarılığında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler", Ulusal Cerrahi Dergisi 1993, 238-243

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E 1. S. Işık, U. Karaman, N. Şengul, K. Bilgen, Sözlü Bildiri konferansı dahilinde "17. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıkları Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Ursodeoksikolik Asidin skolosidal Ajan Olarak Etkinliği", 149 pp., Kars, Eylül 2011

 E 2. U. Karaman, S. Işık, N. Şengul, K. Bilgen, Sözlü Bildiri konferansı dahilinde "17.Ulusal Parazitoloji Kongresi Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Deoksikolik Asid, Na Taurokolat, Litokolik Asidin Skolosidal Etkisi", 150 pp., Kars , Eylül 2011

E 3 S. Işık, N. Şengül, F. Töre, C. Aydın, G. Uçar, A. Kükner, R. Bayram, A.E. Demirağ, Sözlü Bildiri konferansı dahilinde "10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akut Pankreatit Tedavisinde Trimetazidinin Asiner Hücre Hasarına Etkisi", 3-4 pp., Antalya, Nisan 2011

E 4. S. Işık, T. Oruğ, N.İ. Zengin, F. Atalay, M. Akoğlu, Sözlü Bildiri konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi Türk Cerrahi Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rat karaciğerlerinde soğuk saklama ve sıcak reperfüzyon hasarına Antitrombin III kullanımının etkisi", 190 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2004

E 5. N. Şengül, B. Aslım, G. Uçar, S. Işık, N. Yücel, H. Bozkurt, Z. Sakaoğulları, F. Atalay, M. Akoğlu, Sözlü sunu konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüksek oranda eksopolisakkarid yapı içeren probiotiklerin deneysel kolit üzerine etkisi", 37 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs, 2004

E 6. A. Bostanoğlu, C. Kayaalp, S. Işık, C. Aydın, M. Ulaş, M. Şavkılıoğlu,, Sözlü sunu konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tıkanma sarılığına yol açan periampuller kanserlerde pankreatoduodenektomi öncesi biliyer drenaj gerekli midir?", 153 , Antalya, Türkiye, Mayıs, 2002

E 7. M. Ulaş, C. Kayaalp, B. Bostancı, S. Işık, M. Akoğlu, F. Atalay, sözlü sunu konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Familial adenomatöz polipozis ve ülseratif kolit nedeniyle yapılan restoratif proktokolektomi sonuçlarının karşılaştırılması", 232 , Antalya, Türkiye, Mayıs, 2002

E 8. M. Ulaş, C. Kayaalp, S. Akbaba, S. Işık, M. Şavkılıoğlu, F. Atalay, Sözlü sunu konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tension Free Yöntemi ile kasık fıtığı onarımı: 42 aylık takip sonuçları", 129, Antalya, Türkiye, 2002

E 9. S. Işık, S. Akbaba, C. Kayaalp, Poster Sunumu konferansı dahilinde "Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery" bildiri kitapçığındaki "Kolorektal kanser gelişmiş familial adenomatöz polipozisde restoratif proktokolektomi", 137 pp, Antalya, Türkiye, Eylül, 2001

E 10. N. Şengül, M. Öztürk, A. Bostanoğlu, S. Işık, S. Akbaba, F. Atalay, M. Akoğlu, Sözlü Sunu konferansı dahilinde "Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery" bildiri kitapçığındaki "İncreased global fibrinolytic capacity in colorectal cancers", 69 ,Antalya, Türkiye, Eylül, 2001

E 11. C. Kayaalp, B. Bostancı, Y. Özoğul, S. Akbaba, A. Bostanoğlu, N. Şengül, S.Işık, C. Seven, V. Uluslararası Katılımlı HPB Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Klinik ve Deneysel Cerrahi" bildiri kitapçığındaki "Pankreatoduodenektomi sonrası dren amilaz değerlerinin takibinin önemi", 157, Aydın, Türkiye, Temmuz, 2001

E 12. N. Şengül, C. Kayaalp, S. Işık, A. Bostanoğlu, M. Şavkılıoğlu, V. Uluslararası katılımlı HPB Cerrahi Kongresi Sözlü sunu konferansı dahilinde "Klinik ve deneysel cerrahi" bildiri kitapçığındaki "Safra yollarına açılmış karaciğer kist hidatiklerinde skolosidal madde kullanımı", 135  Aydın, Türkiye, Temmuz, 2001

E 13. S. Işık, M. Kapkaç, M. Tercan, M. Korkut, H. Çevikel, Y. Yüzer, Poster Sunumu konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Anastomoz ülser perforasyonlarında cerrahi teknik seçimi", Antalya, Türkiye, Mayıs,1996

E14  N. Şengül, F. Töre, S. Işık, B. Aslım, G. Uçar, T. Fırat, S.Y. Çiftçi, A. Kükner, Sözlü Bildiri konferansı dahilinde  6. Cerrahi Araştırma Kongresi bildiri kitapçığındaki ‘Deneysel kolit modelinde probiotiklerin santral nöronal aktivasyon ve intestinal inflamasyon üzerine etkisi’  Ankara, Aralık 2011

E15. Sağ Kolon Tümörünü Takli̇t Eden Bi̇r Psödotümör Olgusu

M Karakahya, S Işık, Nazan Aksoy, K Bilgen P86

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013

 Kurs ve Eğitimler

1. Şubat-Mart 2008, 2 ay süreyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı- Transplantasyon Ünitesi Karaciğer Transplantasyonu

2. Şubat-Mart-Nisan 2010, 3 ay süreyle İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Transplantasyon Ünitesi Karaciğer Transplantasyonu

3. 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ‘ Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası’

4. Cleveland Clinic Digestive Disease İnstitute Colorectal Surgery Department,  Haziran -Temmuz 2013, Cleveland Ohio USA Gözlemci