Prof. Dr.Sevim Aslan

  • İlgi Alanları
  • Baş boyun kanser cerrahisi
  • Kulak cerrahisi
  • Tükrük bezi tümör cerrahisi
  • Çocukluk çağı kulak burun boğaz cerrahisi
  • Burun cerrahisi
  • Uyku apnesi
  • Horlama cerrahisi
  • Geniz eti cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans;Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi -1995
Tıpta uzmanlık; Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB-2001
Doç.Dr; Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB -2011
Prof.Dr; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.B.D -2018

Deneyim
1996-1997 Çay İlçesi /İnli Kasabası-Afyonkarahisar- Pratisyen doktor
1997-2001 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği- Dr. Arş.Gör.
2001-2011 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği-Uzman Doktor
2011-2018 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Eğitim Görevlisi
2017-2018 SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği-TUEK Üyeliği
2018-2023 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.B.D- Anabilim Dalı   Başkanı

Kurs ve Sertifikalar
1.Septorinoplasti Kursu, Türk ORL Klinikleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-I
2. 22.Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 2. İstanbul Masterclass Sempozyumu
3. Temel FESS VE Dil Kökü Öne Çekme Teknikleri Kursu, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı ,4. Akademi Toplantısı
4. Ses Hastalıkları Yaklaşım Kursu, Türk ORL Klinikleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-II
5. Facial Plastic Surgery Course, EAFPS
6. Polisomnografi Kursu, 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi
7. Temel Uyku Tıbbı Kursu, Türk Uyku Tıbbı Derneği
8. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin'nin Kadavra'da Uygulamalı 10. Eğitim Kursu
9. Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi
10. Timpanoplasti kursu, Fırat-Dicle Havzası KBB-BBC Derneği
11. Ses  Bozuklukları Kursu, V Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
12. Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kursu, 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
13. A dan Z ye Timpanoplasti Kursu, Türk KBB ve BBC Vakfı Ankara Şubesi ve Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği
14. Uyku Hastalıkları ve Tedavi Kursu, 12.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
15.ENG/VNG Vestibüler Uyarılmış Kas Potansiyelleri (VEMP) ve Video Head Impulse Test (vHIT) Pratik Yaklaşım Kursu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı
16. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Eğitici Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (TUEK 2017)
17. Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (TUEK 2017)
18. Tez Bilimsel Araştırma, Tez Danışmanlığı Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (TUEK 2017)

Mesleki Üyelikler
1- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
2-Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
3-Türk Uyku Tıbbı Derneği
4-Otoloji ve Nörootoloji Derneği
5-Ankara Tabip Odası

1. Kılıç R, Özdek A, Felek S, Şafak MA, Samim E. A Case presentation of Bilateral Simultaneous Bell’s palsy. Am J of Otolaryngol, 2003;24(4):271-3

2. Aslan Felek S, Celik H, Pulat H, Tastan E. Giant Vocal Cord Nodule. The Internet Journal of Head and Neck Surgery ( Elektronik yayın), 2007;1(1)

3. Çelik H, Aslan Felek S, Islam A, Şafak MA, Arslan N, Göçmen H. Analysis of long term hearing after tympanosclerosis with total/partial stapedectomy and prothesis used. Acta Oto-Laryngol, 2008;128(12):1308-13

4. Celik H, Aslan Felek S, Islam A, Arslan N, Demirci M, Haberal Can I. The Effect of Mobility of Ossicles and Surgical Approach on Hearing Results in Patients with Tympanosclerosis. The Mediterranean Journal of Otology, 2008:4(3):184-190 

5. Islam A, Arslan N, Felek SA, Çelik H, Demirci M, Oğuz H. Reconstruction of the internal nasal valve: modified splay graft technique with endonasal approach. Laryngoscope, 2008;118(10):1739-43   

6. Felek SA, Celik H, Islam A, Demirci M. Bilateral simultaneous nasal septal cauretization in children with recurrent epistaxis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009;73(10):1390-3    

7. Islam A, Celik H, Felek SA, Demirci M. Repair of nasal perforation with “cross-stealing” technique. Am J Rhinol Allergy, 2009;23(2):225-8 

8. Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Tastan E, Yavanoğlu A, Uzunkulaoğlu H, Samim E, Felek SA. First-choise treatment in mild to moderate obstructive sleep apnea:single-stage multilevel temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction or nasal continuous positive airway pressure. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2009;135(9):915-9

  9. Çelik H, Felek SA, Islam A, Demirci M, Samim E, Oztuna D. The impact of fixated glass ionomer cement and springy cortical bone incudostapedial joint reconstruction on hearing results. Acta Otolaryngol, 2009;129(12):1368-73   

10. Felek SA, Islam A, Celik H, Demirci M, Samim E, Kose SK. The functional and anatomical results of the canal wall down tympanoplasty in extensive cholesteatoma. Acta Otolaryngol, 2009;129(12):1388-94  

11. Felek SA, Celik H, Islam A, Elhan AH, Demirci M, Samim E. Type 2 ossiculoplasty: prognostic determination of hearing results by middle ear risk index. Am J Otolaryngol, 2010; 31(5):325-31

12. Felek SA, Çelik H, İslam A, Oğuz H, Gönültaş MA, “Foreing Body Polyp Of The External Auditory Canal Mimicking Suppurative Otitis Media: Case Report”, Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi, 2009;29(3):753-6

13. Çelik H, Felek SA, İslam A, Gönültaş MA, “ Congenital hairy polyp of eustachian tube in an adult: an unusual case” Türkiye Klinikleri Tıp bilimleri Dergisi, 2010;30(5):1742-4. A.14.Can IH, Islam A, Tastan E, Celik H, Felek SA, Karasoy DS, Samim EE. Sneezing and runny nose: should allergy testing be routinely performed? Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2013:65(suppl 2):267-70

15. Koc G, Taskaldiran I, Aslan Felek S, Saltabas MA, Omma T, Akbulut A, Culha C. ECTOPIC LINGUAL THYROID PRESENTING WITH MASSIVE HEMATEMESIS. Acta Endocrinol (Buchar). 2019 Apr-Jun;15(2):244-246.

16. Felek SA, İbas M, Dursun S, Heper AO. Dermatofibrosarcoma Protuberans of the Neck: A Brief Review of the Literature. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Oct;71(Suppl 1):369-372.

17. Ugurlu BN, Akdogan O, Yilmaz YA, Yapar D, Aktar Ugurlu G, Yerlikaya HS, Aslan Felek S. Quantitative evaluation and progress of olfactory dysfunction in COVID-19. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Jul;278(7):2363-2369
18. Burak Numan Ugurlu , Hatice Celik, Sevim Aslan Felek, Gulay Aktar Ugurlu, Nazan Ciledag, Hidir Kaygusuz. The Effects of Septorhinoplasty Techniques and Poly-P-Dioxanone Plate Use on Maxillofacial Growth: An Experimental Study.J Craniofac Surg. 2021 Nov-Dec;32(8):2892-2895
2-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Ceylan K, Çelik H, Oğuz H, Samim E, Felek S, Arslan N. Olgu Sunumu: Van Der Hoeve De Kleyn Sendromu. Otoscope, 2004;5(1):30-3

2. Oğuz H, Arslan N, Felek S, Demirci M, Safak MA. Olfaktör Nöroblastom: Olgu Sunumu. KBB-Forum, 2006;5(2):85-7

3. Islam A,Oğuz H, Demirci M, Arslan N, Felek S. Rinoserebral Mukormikozis: Fasial ve Palatal Nekroz,Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 2006;14(1-2-3): 67-71

4. Felek SA, Çelik H, İslam A, Astarci M. Postaüriküler Bölgenin Dev Trikilemmal kisti: Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 2009;17(2):70-3

5. Çelik H, İslam A, Felek SA, Yüksel D, A very rare complication of acute sinusitis: subgaleal abscess. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2009;19(3):1-4

6. İslam A, Felek S, Çelik H, Arslan N, Haberal Can İ, Oğuz H. Nazal septal perforasyonun farklı intranazal flep teknikleri ile onarımı ve sonuçları. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2009;19(5):232-8

7. Aslan Felek S, Çelik H, İslam A, Demirci M. Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasty, KBB ve BBC Dergisi 2010;18(1):6-10

8. Çelik H, Felek SA, Arslan N, İslam A, Safak MA, Can IH, Kantekin Y. Kolesteatomsuz kronik otitis media için uygulanan intakt kanal duvar timpanoplasti sonrası başarısız işitme için uygulanan revizyon cerrahisi sonuçları, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2010;20(4);195-9  

9. Kantekin Y, Aslan Felek S, Çelik H, Özcan S. Dış kulak Yolunda Nadir Görülen Bir Yabancı Cisim: Süt Dişi, Olgu Sunumu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;42(2):13-5

10. Aslan Felek S, Demir RP, Tüzüner A. Ani İşitme Kaybı Olgusunda İnternal Akustik Kanal Lipoması. KBB-BBC Dergisi 2014;22(3):69-71

11. Songül Dursun, Sevim Aslan Felek, Alper Köycü, Mustafa İbas, Behiye Akçaalan. Topikal gentamisin kullanımına bağlı nadir bir yan etki: Aüriküler Nekroz. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2017;27(5):1-4

12. Özlem AKKOCA , Ceren ERSÖZ ÜNLÜ , Zeynep KAPTAN , Sevim FELEK , Arzu TÜZÜNER , Necmi ARSLAN. Boyun Kitleleri: 307 Hastanın Retrospektif Analizi.. KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(1):44-8

13. Burak Numan UĞURLU, Hüseyin Serdar YERLİKAYA, Gülay AKTAR UĞURLU, Sevim ASLAN FELEK. KBB ve BBC Dergisi. 2021;29(2):95-9.Evaluation of Nasal Mucociliary Clearance in COVID-19 Patients.

14. Sevim ASLAN, Zeynep KIZILKAYA KAPTAN, Burak Numan UĞURLU, Hasan YİĞİT, Hatice ÜNVERDİ, Münir DEMİRCİ. The Importance of Imaging and Fine Needle Aspiration Biopsy in Primary Benign Parapharyngeal Space Tumors. KBB ve BBC Dergisi. 2021;29(1):58-64