Uzm. Dr.Sevinç Tugay

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibler Birliği Kocaeli Şubesi
Milli Pediatri Derneği
Unicef Türkiye Milli Komitesi
Çocuk Nefroloji Derneği

Kurs ve Sertifikaları
1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. "Deney Hayvanları ile Çalışma ve Klinik Epidemiyoloji Kursu", 3-4 Aralık 2003,Kocaeli
2. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. "Çocukluk Çağı Knserlerinde Tanısal Yaklaşım", 23 Mayıs 2003, İstanbul
3. 2.TND Hipertansiyon Kursu 11 Eylül 2004, Antalya
4. 9th Biennial Meeting of the International Children's Continence Society(ICCS)& Europen Society Pediatric Urology course on " Surgery for the Incontinent Child and Bowel Problems" Couse on "Multidisiplinary Management of Nocturnal and Diurnal Wetting Problems in Children " September 14-17 2006, Antalya, Turkey
5. Okul Öncesi ve Okul çocuklarında Vakalar ile Astım Kursu,12 Nisan 2015, Barbaros, İstanbul, Turkey

Kongre ve Sempozyum Bilgileri
1. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001, Erzurum
2. 24. Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2002, İstanbul
3. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 8-12 Ekim 2002, Trabzon
4. 47. Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
5. 21. Ulusal Nefroloji Ve Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 10-14 Eylül 2004, Antalya
6. 9th Biennial Meeting of the International Children's Continence Society(ICCS)& Europen Society Pediatric Urology course on " Surgery for the Incontinent Child and Bowel Problems" September 14-17 2006, Antalya, Turkey
7. 40th Annual Meeting of European Society for Pediatric Nephrology 7-10 October 2006, Altavilla Milicia, İtaly
8. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Sempozyumu 21-23 Kasım 2006, İstanbul
9. 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07-11 Kasım 2007. Girne
10. 6. Ulusal Kış kongresi 7-10 Mart 2010, Bursa, Turkey
11. 7. Ulusal Kış Kongresi 6-9 Mart 2011, Bursa, Turkey
12. 8. Ulusal Kış Kongresi 18-21 Mart 2012, Bursa, Turkey
13. Omnivit Preceptorship , 18-21 Eylül 2014, Talin, Estonya

Uluslararası Dergilerde yayınlanmış makaleler:

1. Bircan Z, Tugay S. Poststreptococcal glomerulonephritis with pulmonary edema and microscopic hematuria. Pediatr Nephrol. (2005) 20: 1204.

2.  Tugay S , Bircan Z, Caglayan C, Arısoy A. E, Gökalp A.S. Accute effects of gentamicin on glomerular and tubular functions in ptreterm neonates. Pediatr Nephrol. (2006) 21:1389-1392.

3. Sarısoy O, Tugay S, Babaoglu K. Efficacy of Magnesium Sulfate for Treatment of Ventricular Tachycardia in Amitriptyline Intoxication. Pediatr Emerg Care. 2007 Sep;23(9):646-8.

4. Bektaş AO, Tugay M, Tugay S, Göçmez SS, Etus V, Utkan T. 4The effect of N-methyl-D-aspartate receptor antagonist (memantine) on esophageal and gastric smooth muscle: functional investigation in a rat hydrocephalus model. J Pediatr Surg. 2008 Sep;43(9):1666-71.

5. Elemen L, Tugay M, Tugay S, Gürcan NI, Erkus B, Gurbuz Y.Bronchogenic cyst of the right
hemidiaphragm mimicking a hydatid cyst of the liver: report of thefirst pediatric case. Pediatr Surg Int. 2008 Aug;24(8):957-9. Epub 2008 Jun 19.
6. Tugay M, Tugay S, Inan N, Ozkan SO, Anik Y. Distal vaginal agenesis in

monozygotic twins: case report. J Pediatr Surg. 2008 Apr;43(4):765-7.

7. Tugay M, Tugay S, Etuş V, Yazir Y, Utkan T. Alterations in the mechanical

properties of bladder smooth muscle in hydrocephalus rat model. J Pediatr Surg.

2008 Apr;43(4):713-7.

Bildiri ve posterler

Uluslararası Kongrelerde sunulmuş Bildiri ve Posterler

1.    Gultekin S, Bircan Z, Gökalp A.S. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On Glomerular Functions İn Preterm İnfants. The 13th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. Adelaide, Australia, August 29- September 2 2004. Journal Of the International Pediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Abstract book p168 (Poster)

2.    Gultekin S, Bircan Z, Caglayan C, Gökalp A.S. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On Tubular  Functions İn Preterm İnfants. The 13th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. Adelaide, Australia, August 29- September 2 2004. Journal Of the International Pediatric Nephrology Association Pediatric Nephrology Abstract book p169 (Poster)


3.    Gultekin S,  Bircan Z, Caglayan C, Arısoy A.E. The Effect Of Serum Gentamicin Levels On Renal Functions İn Preterm İnfants. European Renal Association XLI Congress Lisbon, Portugal, May 15-18, 2004. Abstract book SP 188 (poster)

4.    Bircan Z, Yıldız K, Tugay M, Toprak D, Gultekin S. Treatment Of Acute Pyelonephritis Parenteral Or Oral? European Renal Association XLI Congress Lisbon, Portugal, May 15-18, 2004. Abstract book SP 147 (poster)


5.    Bircan Z, Tugay S, Caglayan C, Gokalp A.S. Ambulatory Blood Pressure Monitoring İs An Essential Tool For Childhood Renal Diseases. XLL Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, İstanbul, Turkey, June 4-7, 2005 Nephrology Dialysis Transplantation Volume 20 (June 2005)- Supplement 4 SP122

6.    Bircan Z, Tugay S,  Gokalp A.S. Ambulatory Blood Pressure Monitoring İn Childhood Diseases. 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10-13, 2005. Pedaitric Nephrology abstract book PP-006 (poster)


7.    Bircan Z, Sarısoy O, Tugay S,  Sahin T, Gokalp A.S. Edema Of Minimal Change Nephrotic Syndrome: Underfill Or Overfill? 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10-13, 2005. Pedaitric Nephrology abstract book PP-238 (poster)

8.    Bircan Z, Sarısoy O, Tugay S,  Sahin T, Gokalp A.S. The Effect Of Albumin And Furosemide Therapy On Minimal Change Nephrotic Edema. 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, İstanbul, Turkey , september 10-13, 2005. Pediatric Nephrology abstract book PP-239 (poster)


9.    Tugay S, Bircan Z. Changes İn Serum Lipoprotein (A) Levels İn Children With Minimal Change Nephrotic Syndrome During Albumin –Furosemide And Prednisone Treatment. 40 th Annual Meeting of the  European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7-10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD-386 (poster)

10.    Bircan Z, Tugay S. Protracted Febrile Myalgia Presenting As Poliarteritis Nodosa. 40 th Annual Meeting of the  European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7-10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book PP-294 (poster)


11.      Bircan Z, Jeck N, Tugay S, Harputluoglu F. A Difficult Case Of Neonatal Bartter Syndrome. 40 th Annual Meeting of the  European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7-10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD PP-141 (poster)

12.       Tugay S, Usluer H, Caglayan C, Bircan Z. The Effect Of Antibiotic Prophylaxis On The Rate Of Urinary Tract İnfections İn Childhood With Dysfunctional Voiding Disorders. 40 th Annual Meeting of the  European Society for Paediatric Nephrology, Altavilla Milicia, İtaly, october 7-10, 2006. Pediatric Nephrology 21: 10 abstract book COD PP-141 (poster)

13.    Elemen L, Etuş V, Tugay M, Tugay S.:The Effect of Two Operation Techniques on Constipation of Patients Operated Because of Hydrocephalus. 7th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons,9–11 Ekim, 2008, Tunus
14.    Elemen L, Tugay S, Tugay M.: Non-communicating Complete Bladder Duplication on the Coronal Plane: Report of a Case. 7th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, 9–11 Ekim, 2008, Tunus
15.    Tugay M., Tugay S., İnan N., Özkan SÖ., Anık Y.: Distal Vaginal Atresia in A Monozygotic Twins: Report of Two Cases. 9th European Congress of Paediatric Surgery. June 18-21, 2008, İstanbul, Turkey. P 208.

Ulusal Kongrelerde sunulmuş Bildiri ve Posterler

1. Gedikbası D, Gültekin S. Ektodermal Displazili 2 vaka.45. Milli Pediatri    
Kongresi Erzurum 30 Eylül- 5 Ekim 2001(Poster)

2. Babaoglu K, Gültekin S, İslam Ö, Gedikbaşı D, Yumuk Z, Hatun Ş. İnsülin
Direncinin Serum Leptin Düzeyi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Pediatrik       
Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, 8-12 Ekim 2002Aydogan A, Gultekin S,   
Arısoy E.S. Meningokokal Artrit. 47. Milli Pediatri   
    Kongresi  Pediatri günleri, İstanbul, 21-23 Ekim 2003
3. Gültekin S, Bircan Z, Arısoy A.E. Prematüre Bebeklerde Gentamisin  
Serum Serum Düzeylerinin Glomerüler Fonksiyonlara Etkisi. 21. Ulusal    
Nefroloji, hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Nefroloji
Diyaliz ve  Transplantasyon Dergisi ek 13 eylül 2004 s 24. (sözlü bildiri)

1.    4. Bircan Z., Yıldız K., Tugay M., Toprak D., Gültekin S., Köse N.: Akut pyelonefrit tedavisi parenteral mi oral mi olmalı?: Deneysel Çalışma. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi vol:13 Ek 3  s:105 Eylül 2004. (Poster)
5.  Sarısoy O, Babaoglu K, Tugay S. Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde
     Aritmi Tedavisinde Magnesyumun Rolü. III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve      
     Yoğun  Bakım Kongresi, İstanbul, 3-7 Nisan 2006(poster)

6.  Elemen LE, Etuş V, Tugay M, Tugay S, Yasa N, Akay A.: Hidrosefalili Hastalarda İki Ayrı Operasyon Tekniğinin Kabızlık Üzerindeki Etkisi: Prospektif Klinik Çalışma. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran 2008 İstanbul. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2008; p 18.
7. Tugay S., Tugay M.: Çift Fistüllü özefagus atrezisi: nadir görülen bir tip. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07-11 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
2.    Tugay S., Tugay M.: Primer eksize edilebilen toraks ve aksiler bölgeyi kaplayan dev lenfanjiom. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07-11 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
3.    Tugay S., Azman B., Tugay M., İnan N.: İnkomplet nonkomünike mesane duplikasyonu. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07-11 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
4.    Tugay S., Tugay M.: Akut parsiyel üretral obstrüksiyon: olağan dışı klinik seyir 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07-11 Kasım 2007. Girne KKTC s.57
5.    Tugay M., Tugay S., Etuş V., Yazır Y., Utkan T: Hidrosefali sıçan modelinde mesane düz kasındaki mekanik değişiklikler. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24-27 Ekim 2007 Çeşme. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2007; 21: s29.
6.    Tugay S., Azman B., Tugay M., İnan N: Nonkomünike inkomplet mesane duplikasyonu: Literatürdeki ilk olgu. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24-27 Ekim 2007 Çeşme. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı 2007; 21: s210.