Doç. Dr.Seyhan Dikci

  • İlgi Alanları
  • Retina hastalıkları
  • Diyabetik retinopati
  • Sarı nokta hastalığı
  • Prematüre retinopatisi
  • Excimer lazer
  • Şaşılık
  • Glokom

Eğitimi
1999-2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005-2010 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzm. Dr.
2014-2020 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr.
2020-2023 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr.

Deneyim
2005-2010 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
2010-2012 Boğazlıyan Devlet Hastanesi Göz Polikliniği
2012-2014 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Göz Polikliniği
2014-2023 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Dil
İngilizce

Mesleki Üyelikler
Türk Oftalmoloji Derneği

1. Uluslararası yayınlar

1. FIRAT PENPE GÜL, DIKCI SEYHAN, Can Ahmet, TÜRKOGLU SEN ELIF BETÜL (2022). Evaluation of medication adherence of glaucoma patients during the COVID-19 pandemic. J Fr Ophtalmol., Doi:10.1016/j.jfo.2022.09.006

 

2. DEMIREL SONER, FIRAT MURAT, TUNCER ILKNUR, DIKCI SEYHAN (2022). An Algorithm to Detect Specific Pathology of the Lacrimal Sac. J Craniofac Surg., 33(3), 269-272., Doi: 10.1097/SCS.0000000000008077

 

3. FIRAT PENPE GÜL, DIKCI SEYHAN, TUNCER ILKNUR, DEMIREL SONER, FIRAT MURAT, ÖZTÜRK EMRAH, EKICI GÖK ZARIFE (2021). Correlation between intraocular pressure obtained with water drinking test versus modified diurnal tension curve measurement in pseudoexfoliation glaucoma. International Ophthalmology, 41(8), 2879-2886., Doi: 10.1007/s10792-021-01847-5

 

4. DIKCI SEYHAN, YILDIRIM ISMAIL OKAN, FIRAT MURAT, FIRAT PENPE GÜL, YILMAZ TURGUT, DEMIREL SONER, TUNCER ILKNUR (2021). Computed Tomography Diagnostic Abilities for Open-Globe Injuries in Pediatric Versus Adult Patients. Pediatric Emergency Care, 37(3), 100-104., Doi: 10.1097/PEC.0000000000001747

 

5. DIKCI SEYHAN, DEMIREL SONER, FIRAT PENPE GÜL, YILMAZ TURGUT, CEYLAN OSMAN MELIH, GÖZÜKARA BAG HARIKA GÖZDE (2020). Comparison of Nd:YAG laser (532 nm green) vs diode laser (810 nm) photocoagulation in the treatment of retinopathy of prematurity: an evaluation in terms of complications. LASERS IN MEDICAL SCIENCE, Doi: 10.1007/s10103-019-02918-x

 

6. DIKCI SEYHAN, ULUCAN PAMUK BETÜL, DEMIREL SONER, FIRAT PENPE GÜL, YILMAZ TURGUT (2020). The association of outer retinal tubulation with vitreomacular adhesion and epiretinal membrane in eyes with age-related macular degeneration. Medicine Science, 9(2), 423-426., Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9153

 

7. DIKCI SEYHAN, AKATLI AYSE NUR, YILDIRIM TÜLAY (2020). Conjunctival Impression Cytology and Tear-Film Changes in Cases with vitamin D Deficiency. INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, Doi:10.1007/s10792-020-01336-1

 

8. DEMIREL SONER, ÖZTÜRK EMRAH, DIKCI SEYHAN, FIRAT PENPE GÜL (2020). Canalicular Incisional Approach for Recanalization of Punctum: A Modified Surgical Treatment for Acquired Complete Upper and Lower Punctum Occlusions as an Alternative to Bypass Methods. Journal of Craniofacial Surgery, 31(1), 234-236., Doi: 10.1097/SCS.0000000000005939

 

9. DIKCI SEYHAN, DEMIREL SONER (2019). Laser photocoagulation in the treatment of retinopathy of prematurity in cases with birth weights above 1000 grams. Medicine Science International Medical Journal, 8(4), 1002-1005., Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9120

 

10. DEMIREL SONER, DIKCI SEYHAN, FIRAT PENPE GÜL, GENÇ OGUZHAN, MUTLU KAYHAN (2019). Apart From Surgical Procedures, Another Important Point to Note in Lacrimal Canalicular Lacerations: Traumatic Retinal Tears. Journal of Craniofacial Surgery, 30(7), 2115-2118., Doi: 10.1097/SCS.0000000000005484

 

11. DIKCI SEYHAN, DEMIREL SONER, TUNCER ILKNUR, YILMAZ TURGUT (2019). Anatomical and Functional Results of Pars Plana Vitrectomy ILM Peeling Gas Endotamponade in Patients with Idiopathic Stage 4 Macular Hole. Annals of Medical Research, 26(7), 1309-1313., Doi: 10.5455 /annalsmedres.2019.04.194

 

12. FIRAT PENPE GÜL, DEMIREL ERSIN ERSAN, DEMIREL SONER, DIKCI SEYHAN, TÜRKÖZ YUSUF, ÖZYALIN FATMA (2019). Increased Aqueous Humor Symmetric Dimethylarginine Level in Patients with Primary Open Angle Glaucoma. Current Eye Research, 44(6), 619-622., Doi: 10.1080/02713683.2019.1578378

 

13. DIKCI SEYHAN, ÖZTÜRK EMRAH, FIRAT PENPE GÜL, YILMAZ TURGUT, TASKAPAN MEHMET ÇAGATAY, YOLOGLU SAIM (2019). The Association of Serum Vitamin D Levels with Pseudoexfoliation Glaucoma/Syndrome. Endocrine Metabolic Immune Disorders-Drug Targets, 19(2), 166-170., Doi: 10.2174/1871530319666181128105911

 

14. FIRAT PENPE GÜL, DEMIREL ERSIN ERSAN, DIKCI SEYHAN, KUKU IRFAN, GENÇ OGUZHAN (2018). Evaluation of Iron Deficiency Anemia Frequency as a Risk Factor in Glaucoma. Anemia, 2018, 1-5., Doi: 10.1155/2018/1456323

 

15. DIKCI SEYHAN, CEYLAN OSMAN MELIH, DEMIREL SONER, YILMAZ TURGUT (2018). Which dose of bevacizumab is more effective for the treatment of aggressive posterior retinopathy of prematurity: lower or higher dose?. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 81(1), 12-17., Doi: 10.5935/0004-2749.20180005

 

16. TÜRKOGLU ELIF BETÜL, DIKCI SEYHAN, ÇELIK ERKAN, EREL ÖZCAN, NESELIOGLU SALIM, ALISIK MURAT, KOCA CEMILE (2016). Thiol Disulfide Homeostasis In Patients With Central Serous Chorioretinopathy. Current Eye Research, 41(11), 1489-1491., Doi: 10.3109/02713683.2015.1127390

 

2. Ulusal yayınlar

 

1. DIKCI SEYHAN, YILMAZ TURGUT (2021). Vitreoretinal surgery in patients with intraocular lens dislocation into the vitreous. Annals of Medical Research, 28(12), 2128-2133.

 

2. DIKCI SEYHAN, YILMAZ TURGUT (2021). Outcomes of vitreoretinal surgery in patients with posterior segment intraocular foreign body. Annals of Medical Research, 28(10), 1908-1913.

 

3. DIKCI SEYHAN, YILMAZ TURGUT (2021). Vitreoretinal Surgery Outcomes in Patients with Lens or Lens Fragments Luxated into the Vitreous Cavity. Medicine Science | International Medical Journal, 10(3), 679-683.

 

4. DIKCI SEYHAN, YILMAZ TURGUT (2020). Vitreus kanaması nedeniyle vitrektomi uygulanan olgularda etyoloji ve cerrahi sonuçlarımız. MN Oftalmoloji, 27(4), 225-229.

 

5. DIKCI SEYHAN, YILMAZ TURGUT (2020). Pars Plana Vitrektomi Uyguladıgımız Olguların Etyolojik Dagılımları. Akdeniz Tıp Dergisi, 6, 451-455.

 

6. DIKCI SEYHAN, YILMAZ TURGUT, ULUCAN PAMUK BETÜL (2019). Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Pars Plana Vitrektomi ve Silikon Yagı Tamponadı Uygulanan Olgularda Silikon Yagının Bosaltılması Sonrası Klinik Sonuçlarımız. Retina Vitreus, 28(4), 363-367.

 

7. DIKCI SEYHAN, DEMIREL SONER, FIRAT PENPE GÜL, ÖZTÜRK EMRAH, TÜRKOGLU ELIF BETÜL, CEYLAN OSMAN MELIH, YILMAZ TURGUT, GÜNDÜZ ABUZER, GÖZÜKARA BAG HARIKA GÖZDE (2019). Pre-, intra- and post-operative management in phacoemulsification surgery for completely monocular Cases. Annals of Medical Research, 26(5), 859-863., Doi:10.5455/annalsmedres.2019.01.028

 

8. DIKCI SEYHAN, BOZTEPE TURGUT HATICE (2019). Prematüre Retinopatisi Gelisiminde Etkili Risk Faktörlerinin Hastalıgın Ciddiyetiyle Olan Iliskisinin Degerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, 26(1), 27-31.

 

9. DIKCI SEYHAN, TÜRKOGLU ELIF BETÜL, YILMAZ TURGUT, ULUCAN PAMUK BETÜL (2015). Miyopi ve Inflamasyon. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 24(4), 265-271., Doi: 10.5336/ophthal.2015-45604

 

10. DIKCI SEYHAN, KESKIN HALIL (2014). Prematürite Retinopatisi Iki Yıllık Izlem Sonuçlarımız. Inönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 21(3), 173-176., Doi: 10.7247/jtomc.2014.1608

 

11. TÜRKOGLU ELIF BETÜL, TÖK LEVENT, TÖK ÖZLEM, DIKCI SEYHAN, AKBAS KOCAOGLU FATMA, ÖRNEK FIRDEVS (2014). Göz Kapagı Travmalarının Epidemiyolojik Yönden Incelenmesi. MN Oftalmoloji, 21(1), 56-62.

 

12. TÜRKOGLU ELIF BETÜL, ACAR MEHMET AKIF, DIKCI SEYHAN, ÜNLÜ NURTEN, ÖRNEK FIRDEVS (2012). Vitrektomili Gözlerde Ön Kamara Saglayıcısı Ile Fakoemülsifikasyon Sonuçları. Türk Oftalmoloji Dergisi, 42(4), 253-256., Doi: 10.4274/tjo.42.83703

 

13. DIKCI SEYHAN, TÜRKOGLU ELIF BETÜL, TÖK ÖZLEM, BURCU AYSE, ÖRNEK FIRDEVS (2011). Sublükse Senil Katarakt ve Psödoeksfoliasyon Sendromlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız. MN Oftalmoloji, 18(3), 146-152.

 

14. TÖK ÖZLEM, AKBAS KOCAOGLU FATMA, DIKCI SEYHAN, BURCU AYSE, ÖRNEK FIRDEVS (2009). Primer ve Rekürren Pterjiumda Limbal Konjonktival Otogreft Ile Tedavi Etkinliginin Karsılastırılması. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 39(4), 256-261.