• İlgi Alanları: Hemodiyaliz, Guatr, Diyabetik Nefropati, Koah, Astım, İç hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi