Uzm. Dr.Sezai Şahin

 • İlgi Alanları
 • Nöral terapi
 • Manuel terapi
 • Ozon tedavisi
 • Visseral tedavi
 • Akupunktur
 • Psikonöroimmünoloji

Eğitim ve Uzmanlık
1991 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
2000 - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık

Deneyim
2002 - 2003 - Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
2003 - 2008 - Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde
2008 - 2019 - Özel Megapark Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği.         
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul
Osteoporoz Derneği üyesi. 
Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği
Manuel Tıp Ağrı ve Regülasyon Derneği
Bireysel Tıp Derneği
Huneke’ye Göre Uluslararası Bilimsel Nöralterapi Derneği (IGNH)

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 1.      Kamanli A, Sahin S, Kavuncu V, Felek S. Lumbar spondylodiscitis secondary to Enterobacter clocae septicemia after extracorporeal shock wave lithotripsy. Annals of the Rheumatic Diseases, 60: 989-90, 2001.
 2.      Kamanlı A, Gok U, Sahin S, Kaygusuz I, Ardıcoglu O, Yalcın S, Bilateral crycoarytenoid joint involvoment in a patients with rheumatoid arthritis: a case report. Rheumatology, 40:593-594, 2001.
 3.  Kavuncu V, Kuloglu M, Kaya A, Sahin S, Atmaca M, Firidin B. Bone metabolism and bone mineral density in premenopausal women with mild depression. Yonsei Medical Journal, 43; 101-108, 2002.
 4.      Kavuncu V, Kerman M, Sahin S, Yilmaz N, Berker E. The outcome of the patients with lumbar disc radiculopathy treated either with surgical or conservative methods. The Pain Clinic,13(3); 193-201,2002.
 5. Kavuncu V, Sahin S,Baydas G, et al. A Comparison of Estrogen and Two Different Doses of Calcitonin in Overiectomized Rats. Yonsei Medical Journal, 44(3) , 508-516, 2003.
 6. Ozturk A, Yalcin S, Kaygusuz I, Sahin S, Gok U, Karlidag t, Ardicoglu O. High-Frequency Hearing Loss and Middle Ear Involvement in Rheumatoid Arthritis. Amerikan Journal of Otolaringoloji, 25(6), 411-417, 2004.
 7. Kavuncu V, Şahin S, Kamanlı A, Karan A, Aksoy C. The role of systemic hypermobility and condylar hypermobility in temporomandibular joint dysfunction syndrome. Rheumatol Int. 2006 Jan;26(3):257-60. Epub 2005 Jun 30
 8. Kamanlı A, Şahin S, Özgöçmen S, Kavuncu V, Ardıçoglu Ö. Relationship between foot angles and hypermobility scores and assessment of foot types in hypermobile individuals.
  Foot Ankle Int. 2004 Feb;25(2):101-6.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

 1. Kavuncu V, Kerman M, Şahin S, Yılmaz N, Karan A, Berker E. Do the outcomes of surgical and conservative methods exhibit any difference in terms of functional and clinical aspects in lumbar disc disease? II Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 20 - 23 May 1998, Valencia, Spain.
 2. Kavuncu V, Sahin S, Baydas G, Ilhan N, Ozercan I, Yasar A, Pekkutucu I, Ozercan R. Skeletal effects of the estrogen and calcitonin in ovariectomized rats. Osteoporosis International 11: 481, Suppl. 2 2000.
 3. Sahin S, Kavuncu V, Karan A, Kamanli A, Aksoy C. The role of systemic and localized joint laxity in temporomandibular joint dysfunction syndrome. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. 03-07 June 2000, ANTALYA.
 4. Sahin S, Kavuncu V, Kamanli A, Kaya A, Pekkutucu I, Ardicoglu O. Benign joint hypermobility syndrome: Musculoskeletal complaints and clinical features. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. 03-07 June 2000, ANTALYA.
 5. Kavuncu V, Sahin S, Karaca I, Kamanli A. Are extraarticular features of benign joint hypermobility syndrome an evidence for a systemic connective tissue abnormality? Annual European Congress of Rheumatology. 21-24 June 2000, Nice, France.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 1. Kavuncu V, Şahin S, Kamanlı A, Boz K, Ardıçoğlu Ö. Osteoporotik vertebra veya kalça kırığı geçiren hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Fırat Tıp Dergisi, 6: 384-390, 1998.
 2. Kamanlı A, Şahin S, Kavuncu V, Şekerci N: Bir hemiparetik olgu nedeniyle açıklanamayan nörolojik semptomlar ve nörobruselloz, Romatizma, 13: 59-61, 1998.
 3. Şahin S, Kamanlı A. Osteoartritli hastalarda diz grafilerinin kantitatif değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 6: 547-551, 2001.
 4. Şahin S, Kamanlı A. Çocuklarda kemik dansitometresi. Hipokrat Lokomotor Dergisi, 3: 20-23, 2001.
 5. Kamanlı A, Şahin S. Ortopedik uygulamalar ve kemik mineral dansitesi. Hipokrat Lokomotor Dergisi, 3:24-28,2001.
 6. Kamanlı A, Kaya A, Şahin S, Kavuncu K, Ardıçoğlu Ö. Bir olgu nedeniyle algodistrofi, Sempatektomi, ağrılı rejional sendrom’a bir bakış. Romatizma, 16:46-51, 2001.
 7. Sahin S., Kavuncu V. Hipermobilite sendromunun klinik özellikleri. Romatizma, 16:169-176, 2001.     

 

 1. Kamanlı A, Şahin S, Tiftikçi M, Akfirat M, Kavuncu V, Ardıçoğlu Ö. Uzak lateral lomber disk hernili iki olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

1.         Kavuncu V, Şahin S, Gezen M, Kamanlı A, Boz K, Özveren A. Osteoporotik vertebra veya kalça kırığı geçiren hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi, XVI. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Mayıs 1997, Ankara.

2.         Kavuncu V, Boz K, Aksoy C, Şahin S, Tezcan AE, Kuloğlu M. Fibromiyaljili hastalarda özürlülük, XVI. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Mayıs 1997, Ankara.

3.         Kavuncu V, Kamanlı A, Boz K, Şahin S, Ardıçoğlu Ö. Kemik mineral yoğunluğu ile bireysel özellikler arasındaki ilişki. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. sempozyumu. 26-27 Eylül 1998, Tekirova, ANTALYA.

4.         Kavuncu V, Şahin S, Kamanlı A, Ardıçoğlu Ö.: Romatoid Artritli hastalarda metotreksat ve sulfasalazin tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. sempozyumu. 26-27 Eylül 1998, Tekirova, ANTALYA.

5.         Kamanlı A, Şahin S, Felek S, Kavuncu V: Enterobakter cloacae’ nın yol açtığı bir lomber spondilodissit olgusu, XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 16-21 Haziran 1999, ANTALYA.

6.         Kamanlı A, Şahin S, Kavuncu V, Ardıçoğlu Ö: Ekstrem (Far) lateral lomber disk hernili bir olgu sunumu, XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 16-21 Haziran 1999, ANTALYA.

7.         Kamanlı A, Gök Ü, Şahin S, Kaygusuz İ, Ardıçoğlu Ö, Yalçın Ş. Romatoid artritte krikoaritenoid eklem tutulumu: Bir Olgu sunumu; XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 16-21 Mayıs 1999 Antalya.

8.         Şahin S, Kamanlı A. Osteoartritli hastalarda diz grafilerinin kantitatif değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 12-17 Mayıs 2001 Kemer- Antalya.

9.         Kamanlı A, Şahin S. Hipermobil bireylerde klinik ve radyografik ayak özellikleri. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 12-17 Mayıs 2001 Kemer- Antalya.

10.       Sahin S, Özgöçmen S. Osteitis condensans ilii tedavisinde siklik etidronat: olgu sunumu. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 12-17 Mayıs 2001 Kemer- Antalya.

 

 

BİLİMSEL GÖREVLER           

 

1-      I. Fırat Ağrı ve Romatoloji Sempozyumu. 4-6 Haziran 1998. ELAZIĞ. Sempozyum düzenleme kurulu üyesi

 

2-      IV. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Geleneksel Sempozyumu, Fibromiyalji ve Miyofasiyal Ağrı Sendromları. 19-22 Eylül 2001, ELAZIĞ. Düzenleme kurulu üyesi

 

BİLİMSEL TOPLANTI KATILIMLARI      

 1. “8th Mediterranean congress of rheumatology”, 24-26 Haziran 1996, İstanbul, Türkiye.
 2. “X. Ulusal romatoloji kongresi”, 29 Ekim- 2 Kasım 1996. Pamukkale- Denizli.
 3. “X. Ulusal romatoloji kongresi” ve bu kapsamda yapılan “romatolojik olguya klinik yaklaşım ve laboratuvar yöntemlerinin değerlendirilmesi” konulu kurs, Pamukkale- Denizli.
 4. “XVI. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi”, 15-18 Mayıs 1997, Ankara.
 5. “Romatizmal hastalıklarda tedavi” konulu eğitim kursu, 3-4 Ekim 1997, Diyarbakır.
 6. “2. Cerrapaşa lokomotor sistem günleri”, 5-6 Kasım 1998, İstanbul.

 

 1. “2. Doğu Anadolu rehabilitasyon günleri”, 5-6 Nisan 1999, Erzurum.

 

 1. “1. Fırat Ağrı ve Romatoloji Sempozyumu”, 4-6 Haziran 1998, ELAZIĞ.

 

 1. “Hemipleji ve rehabilitasyonu sempozyumu” 8-9 Ekim 1999, Ankara.

 

 1. "V. Ege Romatoloji Günleri" 28-31 Ekim 1999, MARMARİS.

 

 1. "Bel Ağrıları 2000" 20-22 Nisan 2000, VAN.

 

 1. “12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation.“ 03-07 June 2000, ANTALYA.
 2. “Ağrı ve Tedavisi Sempozyumu“ 6-8 Ekim 2000, GAZİANTEP.
 3. “Ulusal romatoloji kongresi 2000”, 17-20 Ekim 2000, Kemer- Antalya.
 4. “XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi”, 12-17 Mayıs 2001, Antalya.
 5.  “IV. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Geleneksel Sempozyumu, Fibromiyalji ve Miyofasiyal Ağrı Sendromları “ 19-22 Eylül 2001, ELAZIĞ.
 6. “Romatolojide sık görülen hastalıklara güncel yaklaşım”, 26 Ocak 2001, Elazığ.