• Uzmanlık Alanları: Kadın hastalıkları ve doğum, Jinekolojik Endoskopik Cerrahi, Laparoskopik cerrahi, Histereskopik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp Eğitimi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum ABD. - Uzmanlık
 
Deneyim
Özel Alibey Hospital 2014 - 2016
 
Mesleki Üyelikler
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
AAGL
TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
JED Jinekolojik Endoskopi Derneği
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği
 
 

 

Tez Çalışmaları
“Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Beta Adrenoreseptorlerde Trp64 Gen Mozaisizmi “ Tıpta Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,          İzmir, 2014

 
Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.