Uzm. Dr.Sibel Duysak

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi –Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
ESCAD ( Europen Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology )


Kurs ve Sertifikalar
İleri Botoks uygulamaları sertifikası            Spring Thread ( İp askı) Uygulayıcı sertifikası
İleri Dolgu uygulamaları sertifikası             GAPS ( Barsak Psikoloji Sendromu)  sertifikası

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1-Taşcılar N., S. Tekin N., Ankaralı H., Sezer T., Atık L., Emre U., Duysak S., Çınar F.Sleep disorders in Behçet’s disease, and their relationship with fatique and quality of life. Europen Sleep Research Society,  J. Sleep Res.,  2011, 1-9.
2- Koca R., Altınyazar C. , Solak Tekin N., Çınar S., Ceylan S. Sezer T. Patch Test Results in Patients with Allergic Contact Dermatitis in the Western Black Sea Region: A Five-Year Retrospective Study. Türkderm 2011; 45:198-202.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Solak Tekin N., Aydemir S., Sezer T., Duysak S., Altınyazar C. Hematologıc Changes ın Patıents Wıth Recurrent Aphthous Stomatıtıs.  Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007;17: 150-154.
2-Solak Tekin N., Atalay F., Sezer T., Hekimoğlu Ö.K., Akkoyunlu M.E., Duysak S. Evaluatıon of Pulmonary Functıons ın Behçet’s Dısease.  Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007, 17:166-170.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Yetişgen A., Durmaz P., Duysak S., Taş A., Akmirza İnci N.   A Brucellosis case who developed acute renal failure and Steven-Johnson syndrome in treatment. Çukurova Med J 2016;4: 818-819

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Koca R., Altınyazar H.C., Solak Tekin N., Çınar S., Ceylan S., Sezer T.Allerjik kontakt dermatitli hastalarda yama testi sonuçları: Beş yıllık retrospektif çalışma. XIX. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyumu 2009;s-60:163.
2-Solak Tekin N., Atmaca H., Ceylan S., Altınyazar HC., Koca R., Çınar S. Jeneralize püstüler psoriasis nedeniyle tanı alan 10 yıllık hipoparatiroidi olgusu. XIX. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyumu 2009;EP-176: 259.