Op. Dr.Sidar Öztürk

  • İlgi Alanları
  • Kalça protezi
  • Ön çapraz bağ tamirleri
  • Menisküs tamirleri
  • Omuz yırtıkları
  • Robotik diz protezi
  • Omurga hastalıkları
  • Spor yaralanmaları
  • Travma

Eğitim
1997-2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
2005-2010 Yüksek Lisans (ihtisas)  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. – Yüksek Lisans  

Deneyim
Manisa DH  mecburi hizmet eş ataması 2010-2012
Batman Bölge DH alt bölge ataması 2012-2014
Özel Batman Dünya H 2014-2016
Medical Park Bahçelievler Hastanesi - Halen

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Patellofemoral Eklemde Maqeut Osteotomisinin Eklem Basıncına Etkisi (Hayvan Deneyi)

(yayın aşamasında)

7.Yayınlar

7.1.Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gokcen HB.  Erdoğan S. Gümüşsuyu G. Öztürk S. Öztürk Ç.  A Rare Case of T1-T2 Thoracic Disc Herniation Mimicking Cervical Radiculopathy. International Journal of Spine Surgery.2017

Gokcen HB, Öztürk S, Öztürk Ç Sagittal orientation And Uniform Entry For Thoracic Pedicle Screw Placement With Free-Hand Technique International Journal Of Surgery  2018

7.2.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan

Bildiriler

27. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi poster: Bilateral ayak multipl metatarsofalangeal eklem çıkık ve multipl metatars kırığının cerrahi tedavi sonucu değerlendirilmesi:Vaka sunumu Olcay Güler, Sidar Öztürk, Engin Çarkcı, Hüseyin Bahadır Gökçen

27. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi sözlü bildiri: Lateral Dekubitis veya Supin Pozisyonda ,Lateral  Transmusküler Yaklaşım Kullanılarak Kalça Artroplasti Uygulanan Vücud Kitle İndeksi 25 Üzerinde Olan Hastaların Sonuçlarının Karşılaştırılması Olcay Güler, Sidar Öztürk

27. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi sözlü bildiri: Altı Yaşında Çocukta Kapalı Redüksiyon ile Tedavi Edilen Tek Taraflı C2-3 Faset Eklem Dislokasyonu  Hüseyin Bahadır Gökçen , Sidar Öztürk