sat─▒r aras─▒

Simetri hastal─▒─č─▒, halk aras─▒nda bilindi─či ┼čekliyle etraftaki nesnelerin bir konumda veya düzende sabit olmas─▒n─▒n istenmesi, bu düzendeki bozukluklar─▒n hastaya ciddi bir rahats─▒zl─▒k vermesidir.

T─▒bbi anlamda bak─▒ld─▒─č─▒nda ise simetri hastal─▒─č─▒ tek ba┼č─▒na bir hastal─▒k olmay─▒p, obsesif kompulsif bozukluk ad─▒yla bilinen psikiyatrik hastal─▒─č─▒n belirtilerinden bir tanesidir. Bu hastal─▒─ča sahip olan bireyler etrafta bulunan objelerin e┼čit aral─▒klarla, bir hiza içerisinde ve eksiksiz bir biçimde yer almas─▒n─▒ ister.

Bu durumdaki en ufak bir bozulma ki┼čiyi o an için ba┼čka bir ┼čey dü┼čünemeyecek ┼čekilde rahats─▒z edebilir. Bir tür tak─▒nt─▒ hastal─▒─č─▒ olarak da tan─▒mlanabilen simetri hastal─▒─č─▒, psikiyatrik bir bozuklu─čun i┼čareti oldu─čundan tedavi gerektirir. Bu tarz sorunlar ya┼čayan bireylerin psikiyatri uzman─▒na ba┼čvurarak tedavi sürecine ba┼člamas─▒ gerekir.

Simetri Hastal─▒─č─▒ Nedir?

Simetri hastal─▒─č─▒, ço─čunlukla obsesif kompulsif bozukluk olmakla birlikte psikiyatrik hastal─▒klara ba─čl─▒ olarak geli┼čen bir tak─▒nt─▒ türüdür. Hastalar, hastal─▒─č─▒n ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ üzere e┼čyalar─▒n simetrisi konusunda bir tak─▒nt─▒ya sahiptir.

Buna ba─čl─▒ olarak çevrenin ve e┼čyalar─▒n tam anlam─▒yla düzenli olmas─▒, mükemmel ┼čekilde görünmesi, do─čru ┼čekilde s─▒ralanm─▒┼č olmas─▒, aral─▒kl─▒ olarak yerle┼čtirilmi┼č ise ortalanm─▒┼č ve e┼čit aral─▒klarla dizilmi┼č olmas─▒ gibi konularda tak─▒nt─▒ boyutuna ula┼čm─▒┼č hassasiyete sahiptir. Ço─ču hastada bu tak─▒nt─▒lar yaln─▒zca e┼čyalarla s─▒n─▒rl─▒ kalmam─▒┼č olup yaz─▒m hatalar─▒, harf eksiklikleri ve renk farkl─▒l─▒klar─▒ gibi pek çok alanda olu┼čabilir.

Buna ek olarak simetri hastal─▒─č─▒na sahip birey taraf─▒ndan yerle┼čtirilmi┼č olan e┼čyalara dokunulmas─▒, düzeninin de─či┼čtirilmesi ve müdahale edilmesi hastaya rahats─▒zl─▒k verir. Dolay─▒s─▒yla simetri hastal─▒─č─▒ bir bak─▒ma mükemmellik tak─▒nt─▒s─▒ olarak da adland─▒r─▒labilir.

Bu durum hastan─▒n günlük ya┼čam─▒n─▒ olumsuz etkileyecek ┼čekilde rahats─▒zl─▒k hissi verebilir ve normal d─▒┼č─▒ davran─▒┼člar nedeniyle toplum taraf─▒ndan kabullenilmesini güçle┼čtirebilir. Tedavi için sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒n─▒n psikiyatri bölümlerine ba┼čvurulmal─▒d─▒r.

Simetri Hastal─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Simetri hastal─▒─č─▒, obsesif kompülsif bozuklu─čun bir parças─▒ oldu─čundan bu hastal─▒─ča ait baz─▒ belirtilerle bir arada görülür. Belirtiler baz─▒ ki┼čilerde çok hafif olabilece─či gibi baz─▒ ki┼čilerde ise a┼č─▒r─▒ düzeyde tak─▒nt─▒lar─▒ içerecek kadar ┼čiddetli olabilir. Bu durum altta yatan psikiyatrik hastal─▒─č─▒n ┼čiddeti ile do─čru orant─▒l─▒d─▒r.

Simetri hastalar─▒nda en yayg─▒n olarak görülen belirtiler aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

  • Bireylerin sürekli olarak temiz ve düzenli ortamlarda bulunmak istemesi,
  • Sürekli olarak temizlik yapmak isteme,
  • Ellerin gün içerisinde çok s─▒k y─▒kanmak istenmesi, sürekli olarak dezenfeksiyon ihtiyac─▒ hissetme,
  • Etraftaki nesneleri gereksiz yere düzenleme ve de─či┼čtirme iste─či,
  • Kötü ve istenmeyen olaylar─▒n ba┼č─▒na gelece─čini hissetme duygusu,
  • Temizlik ve düzenin saplant─▒ haline gelmesi,
  • Yaz─▒ yazarken mükemmelli─či arama ve ufak kaymalarda dahi sürekli olarak silip yeniden düzeltme,
  • Düzen bozuklu─ču halinde ba┼čka hiçbir ┼čeye odaklanamayacak kadar irrite olma,
  • Evin veya araban─▒n kap─▒s─▒n─▒n kilitlenip kilitlenmedi─čini, ütünün fi┼činin çekilip çekilmedi─čini defalarca kontrol etme iste─či,
  • Mükemmeliyetçilik.

Yukar─▒da verilen belirtiler simetri hastalar─▒nda yayg─▒n olarak görülen semptomlard─▒r ancak her hastada bunlar─▒n hepsinin varl─▒─č─▒ söz konusu olmayabilir. Hastal─▒─č─▒n ┼čiddetine göre de─či┼čmekle birlikte hastalar bunlar─▒n hepsini veya birkaç─▒n─▒ farkl─▒ ┼čiddetlerde hissedebilir. Bu nedenle yukar─▒daki belirtilerden baz─▒lar─▒ ya┼čayan hastalar─▒n bir hekime ba┼čvurarak muayeneden geçmesinde fayda vard─▒r.

Simetri Hastal─▒─č─▒ Nedenleri Nelerdir?

Simetri hastal─▒─č─▒ her ya┼čtan bireyde ya┼č ve cinsiyet fark─▒ gözetmeksizin rastlanabilen bir psikiyatrik hastal─▒kt─▒r. Bununla birlikte genetik yatk─▒nl─▒─č─▒n hastal─▒─č─▒n olu┼čumunda önemli bir pay─▒ oldu─ču bilimsel ara┼čt─▒rmalarla tespit edilmi┼čtir. Ailesinde simetri hastal─▒─č─▒, obsesif kompülsif bozukluk veya herhangi bir psikiyatrik hastal─▒k öyküsü bulunan bireylerde simetri hastal─▒─č─▒n─▒n geli┼čebilme olas─▒l─▒─č─▒ di─čer bireylere oranla oldukça yüksektir.

Hastal─▒─č─▒n en büyük nedeni, obsesif kompülsif bozukluk olarak adland─▒r─▒lan psikiyatri hastal─▒─č─▒d─▒r. Daha nadir olsa da di─čer psikiyatrik hastal─▒klar─▒n beraberinde de simetri tak─▒nt─▒s─▒ gözlenebilir. Baz─▒ durumlarda ise bu davran─▒┼člar bir hastal─▒k olarak nitelendirilmeyebilir. Örnek vermek gerekirse, titizlik ve düzenden ho┼članmak simetri hastal─▒─č─▒ anlam─▒na gelmeyebilir.

Bir ki┼činin düzendeki bir bozuklu─ča, temizlikteki yetersizli─če ve simetriye di─čer bireylere oranla daha fazla dikkat etmesine ve bundan rahats─▒z olmas─▒na kar┼č─▒n bunu düzeltmeye yönelik tak─▒nt─▒l─▒ davran─▒┼člara yönelmiyorsa bu durum bir hastal─▒k olarak tan─▒mlanmaz. Ya┼čanan sorunlar─▒n kesin te┼čhisi psikiyatri uzmanlar─▒ taraf─▒ndan yap─▒lan detayl─▒ muayeneler sonucunda konulabilir.

Simetri Hastal─▒─č─▒ Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Simetri hastal─▒─č─▒na ili┼čkin yukar─▒da verilen belirtilerden bir veya birkaç─▒ ile birlikte sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na ba┼čvuran hastalar psikiyatri kliniklerine yönlendirilir ve burada uzman hekimler taraf─▒ndan muayene edilir.

Muayene s─▒ras─▒nda hastan─▒n ya┼čad─▒─č─▒ sorunlar─▒n ┼čiddeti ve ne kadar süredir devam etti─či, bu durumun günlük ya┼čant─▒y─▒ ne derecede etkiledi─či, e┼člik eden hastal─▒klar ve ailedeki psikiyatrik hastal─▒k öyküleri gibi konularda da bilgi al─▒n─▒r. Hastalar muayene esnas─▒nda sürekli olarak kulland─▒─č─▒ ilaçlar hakk─▒nda da hekimine bilgi vermelidir.

Hekimler hastal─▒─č─▒ te┼čhis etmek ve bu hastal─▒kla kar─▒┼čt─▒r─▒labilen di─čer hastal─▒k ihtimallerini ay─▒rt etme amac─▒yla farkl─▒ sorular da yöneltebilir. Detayl─▒ bir görü┼čme s─▒ras─▒nda psikiyatri uzman─▒ veya uzman─▒n yönlendirece─či bir psikolog taraf─▒ndan simetri hastal─▒─č─▒ testiyle birlikte obsesif kompülsif bozukluk ve di─čer psikolojik hastal─▒klara dair testlerin uygulanmas─▒ gerekebilir.

Tüm bu i┼člemlerin ard─▒ndan hekiminiz taraf─▒ndan hastal─▒─č─▒n─▒z─▒n te┼čhisi konulur. Ard─▒ndan tedavi süreci hekiminizin önerileri do─črultusunda planlanarak bir an önce ba┼člat─▒l─▒r.

Simetri Hastal─▒─č─▒ Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Simetri hastal─▒─č─▒, kolayl─▒kla tedavi edilebilen bir sa─čl─▒k sorunudur. Simetri hastal─▒─č─▒ nas─▒l geçer sorusunun tek bir yan─▒t─▒ yoktur, tedavi uzun süreli olabilmesine kar┼č─▒n genellikle ba┼čar─▒yla sonuçlan─▒r. Bu hastal─▒─č─▒n tedavisinde hangi yöntemlerin tercih edilece─či ise hastal─▒─č─▒n ┼čiddetine ba─čl─▒ olarak de─či┼čir.

Hafif ┼čiddetteki sorunlar ya┼čayan ve bu sorunlar─▒ günlük ya┼čam─▒n─▒ olumsuz etkileyecek boyutta olmayan bireylerde seanslar ┼čeklinde uygulanacak olan bili┼čsel terapiler ve düzenli kontrol ile hastal─▒k tedavi edilebilir. Daha ┼čiddetli durumlarda ise antidepresan ilaç tedavilerinin uygulanmas─▒ gerekebilir.

Obsesif kompülsif bozuklu─ču çok ileri düzeylerde olan ve tak─▒nt─▒lar─▒ tehlike olu┼čturacak veya toplum içerisinde ya┼čam─▒na devam etmesini zorla┼čt─▒racak boyutlara ula┼čm─▒┼č olan hastalarda belirli bir süre yatakl─▒ tedavi uygulanmas─▒ gerekebilir. Bu süreç boyunca ilaç tedavileri uygulan─▒r ve hekimler taraf─▒ndan uygun ilaç türü ve dozlar belirlenir.

Hastal─▒k kontrol alt─▒na al─▒nana kadar hasta takip alt─▒nda tutulur. Yatarak tedavi alan hastalarda da ilaç uygulamalar─▒na ek olarak bili┼čsel terapiler devam ettirilir. Birden fazla yöntemi ve tekni─či bulunan bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapilerde de tedavi plan─▒n─▒n ne ┼čekilde planlanaca─č─▒ hastadan hastaya farkl─▒l─▒k gösterir.

Bu kadar ileri boyutlarda olmayan olgularda ise genellikle ayaktan tedavi ve düzenli takip önerilir. Tedavi edilmemesi halinde obsesif kompülsif bozukluk ve buna ba─čl─▒ geli┼čen simetri hastal─▒─č─▒nda tak─▒nt─▒lar─▒n süresi ve say─▒s─▒nda art─▒┼č görülür.

Belirli bir ilerlemi┼člik seviyesini a┼čm─▒┼č olan vakalarda ise tedavi ba┼čar─▒ oran─▒ dü┼čer ve süreç uzayabilir. Bunlar─▒n önüne geçebilmek ad─▒na tedavi protokolüne uyum sa─članmas─▒ ve ilaçlar─▒n düzenli kullan─▒lmas─▒ konular─▒na gereken hassasiyet gösterilmelidir.

Simetri hastal─▒─č─▒ ve obsesif kompülsif bozuklukta tedavinin gecikmesi, hastan─▒n tak─▒nt─▒l─▒ davran─▒┼člar─▒n─▒n aile ve yak─▒nlar taraf─▒ndan onaylanmas─▒ gibi durumlarda hastal─▒k ┼čiddetlenerek ciddi boyutlara ula┼čabilir.

Bu bak─▒mdan erken te┼čhis ve tedavinin büyük bir önemi vard─▒r. E─čer siz de simetri hastal─▒─č─▒na sahipseniz veya bu hastal─▒─ča sahip olabilece─činizi dü┼čündüren belirtiler ya┼č─▒yorsan─▒z, simetri hastal─▒─č─▒ nas─▒l anla┼č─▒l─▒r diye merak ediyorsan─▒z bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak psikiyatri uzman─▒ muayenesinden geçebilirsiniz.

Yap─▒lacak muayene ve testlerin ard─▒ndan simetri hastal─▒─č─▒ veya farkl─▒ bir psikiyatrik hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒n─▒ alman─▒z halinde tedavi sürecinize bir an evvel ba┼člayarak sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruyabilir, hastal─▒─ča ba─čl─▒ olu┼čabilecek komplikasyonlara kar┼č─▒ önleminizi erken dönemde alabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

71614

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.