Uzm. Klnk. Psk.Simge Melis Yalçınkaya

  • İlgi Alanları
  • Bireysel psikoterapi
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite
  • Kaygı bozuklukları
  • Sosyal fobi
  • Yeme davranış bozukluğu
  • Sınav kaygısı
  • Obsesif kompülsif bozukluk

Eğitim ve Uzmanlık
Okan Üniversitesi - Psikoloji Bölümü
Okan Üniversitesi- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Deneyim
Göktürk Özel Mono Cerrahi Tıp Merkezi 2017-2018
Özel Denge Tıp Merkezi 2016-2017
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (staj dönemi) 2016

Mesleki Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması 'Dr. Emel Stroup' (Cbtistanbul)
Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması 'Dr. Emel Stroup' (Cbtistanbul)
Kognitif Terapinin OKB tedavisinde Uygulanması 'Dr. Emel Stroup' (Cbtistanbul)
Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon 2016-2018  'Uzm. Psk. İzzet Kan'
Denver II Gelişimsel Tarama Testi (TPD)
Minosata Çok Yönlü Kişilik Envanteri-MMPI (TPD)
WÇZÖ-IV Weschsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (TPD)
Nöropsikolojik Testler Eğitimi (Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Stroop Testi, İz Sürme Testi, Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Raven Renkli Matrisler Testi, Saat Çizme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşaretleme Testi) (TPD)