Doç. Dr.Sinan Bilgin

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Sarı nokta hastalığı
  • Retina cerrahisi
  • Dekolman cerrahisi
  • Göz kapağı bozuklukları
  • Şaşılık
  • Lazer tedavisi
  • Göz içi iğne tedavileri

Eğitim ve Uzmanlık
2001-2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-20011 Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanlık eğitimi

Deneyim
2011-2013 Tire Devlet Hastanesi (zorunlu hizmet)
2013-2015 Şifa Üniversitesi (Yrd. Doc)
2015-2016 Özel Karataş Hastanesi
16.6.2016 Özel Medifema Hastanesi
30.03.2020 Medical Park İzmir Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği Genç oftalmologlar Grubu

1. Bilgin S. Kayikcioglu O. Chandelier Retroillumination  assisted cataract surgery during vitrectomy. Eye (2016) 00, 1–3.

2. Bilgin S.The evaluation of retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex thickness in adult offspring of primary open angle glaucoma.  Journal of Glaucoma. June 2020, Issue 6.

3. Baser G, Karahan E, Bilgin S, Unsal U. Evaluation of the effect of daily activities on intraocular pressure in healthy people: is the 20 mmHg border safe? Int Ophthalmol. 2017 Aug 7. doi: 10.1007/s10792-017-0684-2.

4. Kayıkcıoglu O, Bilgin S, Uyar M. Review on the Eyedrop Self-Instillation Techniques and Factors Affecting These Techniques in Glaucoma Patients. Scientifica 2016;  http://dx.doi.org/10.1155/2016/9183272                                                                                                               

5. Kayikcioglu O, Bilgin S, Seymenoglu G, Deveci A. State and Trait Anxiety Scores of Patients Receiving Intravitreal Injections. Biomedicine Hub. 2017; 2 (2): 1-5

6.Bilgin S,  Kayikcioglu O, Can B, Taneli F. Solution for Dead Space Problem in Ranibizumab Syringe System.  An International Journal 2015;3: 40-42.

7. Bilgin S, Kayikcioglu O,  Erakgun T, and  Kayikcioglu M. Assessment Of Smooth Muscle Cell And Endothelıal Functıons In Branch Retınal Veın Occlusıon. 2020;9(3):1716-1724.

8. Bilgin S, Kayikcioglu O. Removal of extruded Ex-press miniature glaucoma device in a case with Ahmed glaucoma valve: a case report. Int J Ophthalmol Clin Res 2016; 3(1):1-2

9.Bilgin S, Kayikcioglu O. Anterior Location Of Intravitreal Dexamethasone Implant Due To Kyphosis In A Patient With Anchlosing Spondylitis. International Journal of Current Research 2015; 7: 12918-12920.

10. Bilgin S, Ercüment Ç, Eyup K and Toyran S. Relationship between Carotid Artery Intima-Media Thickness and Choroidal, and Ganglion Cell- Inner Plexiform Layer Thickness.JOJ Ophthal. 2017; 4(3): 555637.

11. Kayikcioglu O, Bilgin S, Ulusoy M.. Intraoperative corneal incision evaluation with Trypan blue technique. Int J Ophthalmol Clin Res 2016;3(2): 1-2.

12.Cavdar E, Ozkaya A, Ozkaya H, Bilgin S, Gultekin O, Babayigit M. The Relationship of HLA-B27 and HLA-B51 on Non-Behcet Uveitis. An International Journal 2015; 3(1): 1-8

13. Baser G, Uyar M, Topaloglu AS, Un ES, Yildirim SY, Bilgin S. Long-term Evaluation of Laser Retinopexy in Retinal Breaks: A Review and the Importance of Lifetime Follow-up. Nigerian Journal of Ophthalmology 2014;22(1): 30-33.

14. Baser G, Karahan E, Bilgin S. Evaluation of the diurnal intraocular pressure fluctuations and blood pressure under dehydration due to fasting. J Fasting Health. 2016;4(4):124-129

15. Toyran S, Bilgin S, Akay F. Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A new Clinic Entity? British Journal of Medicine & Medical Research.2016;17(1):1-4.

16. Bilgin S, İlker SS, Çavdar E, Türker İ. Subklinik Multiple Skleroz Hastalarının Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Testi ile Değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 83-87.

17.Bilgin S, İlker SS, Türker İ, Kılıç Ş. Septo-Optik Displazi: Olgu Sunumu. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 149-151.

18.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Primer Açık Açılı Glokomda Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Dinamik Kontur Tonometre ve Oküler Cevap Analizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması. Glo-Kat 2015;10(1): 37-41.

19.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Klasik Retina Dekolman Cerrahisi ve Pars Plana Vitrektomi Kombine Edilen Hastada Gelişen Konjonktival Granülom. Ret-Vit 2015;23(3): 262-264.

20.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Başer E.  Göz içi basıncı yüksek glokom hastalarında başlangıç tedavisi olarak latanoprost ve dorzolamid/timolol fiks kombinasyon etkinliğinin değerlendirilmesi. JCEI 2014; 5: 604-607.

21.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ret-Vit. 2016; 24(1):41-44

22. Bilgin S, Türker İ, İlker SS, Ballı MF, Kılıç Ş. Surgical Outcomes of Loop Recession in Large Angle Strabismus. Arch Med Invest 2017;2(1): 5-7

23.Bilgin S, Tuncer İ,  Toyran S.  Bağlı Makula Dejenerasansı için Tavşanlarda Oluşturulan Fototoksik Retinopati Modelinde Antioksidan Vitamin ve Mineral  Tedavisinin Etkileri. MN oftalmoloji (Kabul,  kayıt no:O2020-003)

24.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Subfoveal Perflorokarbon.  Ret-Vit 2014;22(4) : 55-58.

25.Kayıkçığlu Ö, Bilgin S. Ön kamara koruyucu altında modifiye derin skleral trabekülektomi cerrahisi sonuçlarımız. JCEI.  2014; 5: 544-547.

27. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Skleral Çökertme. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2016;9(2):26-32

28. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. İdiyopatik ve sekonder epiretinal membranların tedavisinde cerrahi sonuçlarımızla birlikte, görme keskinliği ve merkezi maküla kalınlığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2018;27(2):108-13

29. Toyran S. Akay F.  Uyar M. Bilgin S. Karahan E.  Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Viskoelastik Madde veya İrrigasyon Vasıtasıyla Yapılan İntraoküler Lens İmplantasyonunun Postoperatif Göz içi Basınçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2016; 23(4):210-213

30. Toyran S, Bilgin S, Karahan E, Uyar M, Akay F. Primer Açık Açılı Glokomda Görme Alanı ve Yüksek Çözünürlüklü Optik Koherens Tomografinin karşılaştırılması. Glo-Kat 2017;12(1):26-31.

31.Yılmaz O, Çavdar E, Bilgin S. Hipertansif Hastada Spontan Subkonjonktival Serohemorajik Kist Gelişimi. MN Oftalmoloji 2016; 23(1):50-51

32. Karahan E, Kartı Ö, Bilgin S, Kaynak S. Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde Pars Plana Vitrektomiye Skleral Çökertme Eklenen Ve Eklenmeyen Hastaların Sonuçlarının Karşılaştırması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2017;26(1):32-36

33.Kayıkçıoğlu Ö, Şahin B, Emre S, Bilgin S. Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Sonrası Silier Cisim Kalınlığının Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2016; 11(1): 44-47.

Sözel Sunumlar

 

1.Bilgin S. Multiple skleroz hastalarında ganglion hücre kompleksi ve retina sinir lifi kalınlıklarının optik koherans tomografi ile değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz kongresi.  Antalya, Türkiye, 2020.

 

2. Bilgin S. Psödoeksfoliasyon sendromlu hastaların sensörinöral işitme kaybı açısından değerlendirilmesi. 5th. İnternational health science and family medicine congress, Izmir, Turkey, 2020.

 

3.Kayıkçıolu Ö, Seymenoğlu G, Bilgin S, Ulusoy O, Zorlu S. Diabetik hastalarda fokal grid ve panretinal laser uygulamalarında pascal laser ile standart laser parametrelerindeki tedavilerde gelişen ağrı miktarının karşılaştırılması. TOD 45. Ulusal kongresi. SOZ-TR 235

 

4. Sinan Bilgin. Kontakt lens kullanımının oküler yüzey üzerine olan etkilerinin incelenmesi. 5th. İnternational health science and family medicine congress, Izmir, Turkey

 

5. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Ahmet Valv İmplantasyonu ve Fakoemülsifikasyon Kombine Cerrahisi. TOD XVII. “Glokom Video - Cerrahi Sempozyumu” 12-13 Aralık 2015.

 

6.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Glokom Cerrahisi Sonrası Ekspulsif Hemoraji Drenajı. TOD XVII. “Glokom Video - Cerrahi Sempozyumu” 12-13 Aralık 2015.

 

7.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Ekspres Tüp Eksplantasyonu. TOD XVII. “Glokom Video - Cerrahi Sempozyumu” 12-13 Aralık 2015.

 

 

Posterler

 

  1.  

 

2.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Can C, Taneli F. İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonunda Ölü Boşluk Sorunu. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

3.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Klasik Retina Dekolmanı Cerrahisi Ve Pars Plana Vitrektomi Kombine Edilen Hastada Gelişen Konjonktival Granulom. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

4.Bilgin S, Seymenoğlu G, Gülhan C, Başer E. Oküler Cevap Analizörü ile Ölçülen Göz İçi Basınç Değerlerinin Goldman Applanasyon Tonometrisi Ve Nonkontakt Tonometre İle Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Kongresi 2009

 

5.Bilgin S, Seymenoğlu G, Gülhan C, İlker S, Kayıkçıoğlu Ö. Tanıda Gecikilmiş Bir İntraorbital Organik Yabancı Cisim Olgusu. Tod 43. Ulusal Kongresi 2009

 

6.Bilgin S, İlker S, Türker İ, Çavdar E. Görme Keskinliği Tam Olan Multiple Skleroz Hastalarında Patern VEP Ve Görme Alanı Bulgularının Değerlendirilmesi. TOD 47. Ulusal Kongresi 2014

 

7. Bilgin S, İlker S. S. Olgu Sunumu: Tek Taraflı Görme Kaybının Nadir Bir Sebebi; Septo-Optik Displazi.  Tod 47. Ulusal Kongresi 2014

 

8.Türker İ, Bilgin S, Uyar M. Sağlıklı Bireylerde Spectral OKT İle RNLF  Ölçümlerinin Tekrarlanabilirliği. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

9.Türker İ, Bilgin S, Uyar M, Mağın M, Ün E, Cengiz H, Başer G, Altundal A. Katarakt Hastalarında Ultrasonik Pakimetri Ve Spectral Domain OKT İle Ölçülen Santral Kornea Kalınlıklarının Karşılaştırılması. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

10.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S, Alp Ş. Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Deksametazon İmplant Uygulanmasında Posturün Önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

11.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S, Eser E, Alp Ş. Yırtıklı Retina Dekolmanlarında PPV Ve Klasik Retina Dekolmanı Cerrahisi Uygulanan Olgularımızın Karşılaştırılması. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

12.Ün E, Uyar M, Bilgin S, Karahan E, Topaloğlu A Non-Sjögren Kuru Göz İle D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki. TOD 49. Ulusal Kongresi

 

13.Uyar M, Türker İ, Bilgin S, Mağın M, Kılıçaslan S, Cengiz H,  Ün E. Psödoeksfoliasyonlu Hastaların Sensöri Nörinal İşitme Kaybı Açısından Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

14. Kocakaya  A, Uyar M, Yıldırım S, Bilgin S, Topaloğlu A, Ün E. Sertraline başlanan çocuk hastada anizokori görülmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi

 

15.Uyar M, Ün E, Topaloğlu A, Bilgin S. İntravitreal Uygulamalarda İşlem Öncesi Dilatasyonun Lens Teması Açısından Önemi.. TOD 49. Ulusal Kongresi

 

16.Kayıkçıoğlu Ö, Kayıkçıoğlu M, Bilgin S, Erakgün T.Retinal Ven Dal Oklüzyonlarında Vasküler Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi

 

17. Ün E, Yıldırım H, Uyar M, Bilgin S, Başer G.  İzmir İli Güney Bölgesinde Göz Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

18. Cavdar E, Ozkaya A, Ozkaya H, Bilgin S, Gultekin O, Babayigit M. HLA B27 Ve HLA B51 İn Behçet Olmayan Üveit Hastalarındaki Klinik Özellikleri, Tedavi Gereksinimleri, Oküler Komplikasyonlar Ve Görme Düzeyi Üzerinde Etkisi. TOD 47. Ulusal Kongresi 2014

 

19.Kayıkçıoğlu Ö, Seymenoğlu G, Bilgin S, Ulusoy O, Zorlu S. Diabetik Hastalarda Fokal – Grid Ve Panretinal Laser Uygulamalarında Pascal Lazer İle Standart Laser Parametrelerindeki Tedavilerde Gelişen Ağrı Miktarının Karşılaştırılması. TOD 45. Ulusal Kongresi 2011

 

20.Altundal A, Uyar M, Ün E,  Başer G, Topaloğlu A, Bilgin S. Atipik Bir Okuler Toxoplazmozis Olgusu. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

21.Yıldırım H, Uyar M, Ün E, Topaloğlu A, Başer G, Bilgin S.Kadın Doğum Uzmanı Şalazyon Operasyonu Yaparsa. TOD 48. Ulusal Kongresi.

 

22.Kocakaya A, Karahan E, Uyar M, Yaman S, Topaloğlu A, Bilgin S. Transsfenoidal sinüs cerrahisi sonrası gelişen ani görme kaybı.  TOD 49. Ulusal Kongresi