Uzm. Dr.Sinan Gönüllü

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Demans
  • Parkinson
  • Epilepsi
  • İnme
  • Uyku apnesi
  • Çocuk nöroloji

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Fakültesi)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  (Uzmanlık)

Deneyim
Uzman Dr. Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi 03.2014-04.2014 
Uzman Dr. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi 04.2014-02.2015 
Baş Hekim Yrd. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi 02.2015-06.2015 
Uzman Dr.     Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi 06.2015-10.2016 
Uzman Dr. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi 10.2016-10.2018
Uzman Dr. Bursa Medicabil Hastanesi 10.2018-02.2019
Uzman Dr. Bursa Özel Hayat Hastanesi 02.2019-06.2021

Kurs ve Sertifikalar
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 4-5 Ekim 2007, Malatya
46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010 , Antalya
VIII. Ulusal Epilepsi Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Bodrum
Sinir İletim Çalışmaları Kursu, 11 Mayıs 2013, Adana
VII. Nöroloji Yeterlilik Kursu, 11-15 Eylül 2013, Ankara
Nörolojik Hastalarda Nutrisyon Kursu, 25-26 Eylül 2013, Kuşadası
V. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013, Kuşadası
IX. Çukurova Nöroloji Günleri, 17-19 Ekim 2014, Adana
Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi 13-15 Kasım 2014, Erzurum
51. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2015 , 27 Kasım- 3 Aralık, Antalya
52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016 , 25 Kasım-1 Aralık, Antalya
Epilepsi Semiyoloji Toplantısı, 2017, 1-2 Nisan İstanbul
Nöro-oftalmoloji&Nöro-otoloji Sempozyumu, 2017, 5-7 Mayıs, Ankara
Hunat Hatun Epilepsi Günleri, 2017 Kayseri
Cukurova Norolojı Gunlerı, 2017, 6-7 Ekim, Kahramanmaras
7.Norolojı Yogunbakım Sempozyumu 2017, 19-22 Ekim, Konya
Mekanik Ventilasyon Kursu 2017, 19 Ekim, Konya
Temel Nutrisyon Kursu 2017, 19 Ekim, Konya
Intravenöz Tromboliz Kursu 2017, 20 Ekim, Konya
İleri Nutrisyon Kursu 2017, 20 Ekim, Konya
İşyeri Hekimliği Sertifikası 2015
Deney Hayvanları ve Kullanım Sertifikası (B) 2014
Uyku laboratuarı(polisomnografi) sertifikası TUTDER Haziran 2016 urs ve Sertifikalar

A1. Ozden Kamışlı, Suat Kamışlı, Yüksel Kablan, Sinan Gönüllü, Cemal Özcan. The prognostic value of an increased mean platelet volume and platelet distribution width in the early phase of cerebral venous sinus thrombosis. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 07/2012; 19(1). DOI:10.1177/1076029612453196 – 2.39 Impact Factor

A2. O Kamışlı, S Kamışlı, S Gonullu, Y Kablan, C Ozcan . Increased mean platelet volume ın cervicocephalic artery dissections .Irish Journal of Medical Science 04/2012;181(4):561-5.DOI:10.1007/s11845-012-0820-y. 0.83 Impact Fctor

A3. Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Yüksel Kablan, Cemal Özcan. The prognostic value of increased leukocyte and neutrophil counts in the early phase of cerebral venous sinus thombosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 39-42

A4. Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, Yüksel Kablan, Cemal Özcan. The evaluation of serum uric acid levels in the ischemic stroke subtypes. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 7-10

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. Kamışlı S, Kamışlı O, Gönüllü S, Ozcan C, Kablan Y. Relationship between inflammation and early phase of cerebral venous thrombosis. European Neurology Congress. 2012, Prague

B2. Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, Yüksel Kablan, Cemal Özcan. Serum gamma-glutamytransferase levels in ischemic stroke subtypes, XXII. European Stroke Conferance, (2013) Nottingham

B3. Sinan Gönüllü, Abdulcemal Özcan, Sibel Altınayar, Özden Kamışlı. Evaluation of VEMP in idiopathic parkison disease patients. European Neurology Congress. 2014 İstanbul.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan / Kabul Edilen Makaleler

C1. Hakan Oğuztürk, Muhammet Gökhan Turtay, Metin Doğan, Sinan Gönüllü, Emrah Çelik. Pres’e bağlı ani gelişen bilateral görme kaybı, Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 2010;1:48-50

C2. Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, Cemal Özcan. Multipl sklerozda gebelik ve postpartum dönem. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011; cilt:18;Sayı: 4

C3. Kamışlı S, Kamışlı Ö, Gönüllü S, Çıplak S. AIDS demans kompleksi olgu sunumu. Gazi Medical Journal, 2013, sayı: 24, sayfa: 64

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Posterler:

D1. Kamışlı Ö, Kamışlı S, Kablan Y, Gönüllü S, Özcan C. Wernicke Sendromu: 3 olgu sunumu. XXVII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Muğla, 2011.

D2. Kamışlı S, Gönüllü S, Öztanır N, Kamışlı Ö, Kablan Y, Özcan C. Akut iskemik inmede dekompresif cerrahi uygulaması. XI. Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 2012

D3. Kamışlı Ö, Gönüllü S, Kamışlı S, Kablan Y, Özcan C. İskemik inme alt tiplerinde serum ürik asit düzeyi. XI. Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 2012

D4. Yüksel Kaplan, Özlem Kamışlı, Suat Kamışlı, Sinan Gönüllü, Cemal Özcan. Posterior sirkülasyon infarktı olan hastalarda epileptik nöbetler VII. Ulusal Epilepsi Kongresi, Bodrum, 2012.

D5. Fatih Özdemir, Adil Başkıran, Yaşar Bayındır, Zeynep Özdemir, Barış Otlu, Volkan İnce, Sinan Gönüllü, Serhat Murat Hopoğlu, Sezai Yılmaz. Ardışık üç karaciğer nakli yapılan bir hastada gelişen progesif multifokal lökoensefalopati: olgu sunumu. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, 20-23 Mart 2014.