• İlgi Alanları: Yeni doğan, Bebek gelişimi, Alerjik çocuk hastalıkları, Astım, Çocuk takibi ve izlemi, Büyüme ve Gelişme Takibi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği - Uzmanlık

Deneyim
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2010 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (Uzmanlık eğitimi)
Mersin Silifke Devlet Hastanesi 2010-2013 (Mecburi hizmet)
Kolan İnternational Hospital 2013-2014
İncirli Ethica Hastanesi 2014-2014
Koç Üniversitesi Hastanesi Ağustos 2014-2016

Kurs ve Sertifikalar
Milli Pediatri Derneği Pediatride Acil Durumlar Kursu 2006, Antalya
Acil Tıpta Radyoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, 2011, İzmir
T.C. Sağlık Bakanlığı Neonatal Transport Eğitimi Kursu, 2011, Adana 
T.C. Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon (NRP) Kursu, 2014, İstanbul
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu 2015, İstanbul
Pediatri Günleri, Türk Pediatri Kongresi, Milli Pediatri Kongresi, Çocuk Enfeksiyon Kongresi

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Türk Pediatri Kurumu
Milli Pediatri Derneği

 

Cockayne syndrome ın two sısters presentıng to our clınıc wıth anal atresıa- J Ist Faculty Med 2008;71:49-51

Sellülit Bulgusu ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu- Çocuk Enf Derg 2009; 3 (Özel Sayı 1): 131-52 J Pediatr Inf 2009; 3 (Suppl 1): 131-52

Yineleyen Cilt İnfeksiyonlarıyla Seyreden Lökosit Adezyon Defekti Vakası- J Child. Yıl: 2009  Cilt: 9  Sayı: 2  96-99

Parvovirus B19 İnfeksiyonuna Bağlı Bir İnfantil Hemorajik Ödem Vakası- J Child. Yıl: 2009  Cilt: 9  Sayı: 1  43-45

Yatarak İzlenen Rotavirüs Vakalarımızın Epidemiyolojik Özellikleri ve Nozokomiyal İnfeksiyon- J Child. Yıl: 2009  Cilt: 9  Sayı: 3  127-130

Ateş ve Döküntü Birlikteliğinin Nadir bir Nedeni: Bir Riketsiyöz Olgusu- J Child. Yıl: 2010  Cilt: 10  Sayı: 2  90-93

Solunum Yetersizliğinde Yüksek Akımlı Oksijen Tedavisi- Genç Pediatristler Derg. Yıl:2015 Cilt: 1 Sayı:2 1-6

11 adet ulusal kongrede sunulmuş poster

Tıpta uzmanlık tez çalışması:

İlk broşiolit atağı ile kliniğimize başvuran çocukların bir yıllık takibi sonrası astımı öngören parametrelerin değerlendirilmesi, 2010