sat─▒r aras─▒

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Neden Olur? S─▒rt A─čr─▒s─▒ Nas─▒l Ge├žer?

Hareketsiz ya┼čam─▒n getirdi─či s─▒k─▒nt─▒lardan biri olan s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒, toplumda her be┼č ki┼čiden biri hayat─▒nda en az bir kez ya┼čar. Bunun yan─▒ s─▒ra s─▒rt a─čr─▒s─▒ önemli bir hastal─▒─č─▒n belirtisi de olabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r.

Kas incinmesi gibi basit bir nedene ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilen s─▒rt a─čr─▒s─▒; kalp, akci─čer, safra kesesi rahats─▒zl─▒klar─▒ ya da boyun ve s─▒rt f─▒t─▒klar─▒ gibi pek çok hastal─▒─č─▒n belirtisi olabilir.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Nedir?

S─▒rt a─čr─▒s─▒, ba┼č bölgesinin alt─▒ndan bel bölgesine kadar s─▒rt─▒m─▒zda bulunan omurgan─▒n her iki taraf─▒nda bulunan kaslar─▒n gerilmesi sonucu meydana gelen bir a─čr─▒ türüdür.

Ço─čunlukla stres kaynakl─▒ olan bu rahats─▒zl─▒k, genellikle birkaç gün içinde kendili─činden geçme e─čilimindedir. Baz─▒ durumlarda boyun, omuz ve s─▒rt bölgesinde bulunan sinirlerin çe┼čitli faktörlerden kaynakl─▒ bask─▒ alt─▒nda kalmas─▒ ve s─▒rt kaslar─▒n─▒n uzun süre gerilmesi neticesinde de s─▒rt a─čr─▒s─▒ olu┼čabilir.

A─čr─▒l─▒ seyrine ra─čmen s─▒rt a─čr─▒s─▒ ço─ču ki┼či taraf─▒ndan genellikle ihmal edilen bir sa─čl─▒k problemidir.

Lumbago olarak da bilinen bel bölgesinde a─čr─▒ olu┼čumu bir sa─čl─▒k problemi olarak nitelendirilmez ve genellikle birçok farkl─▒ rahats─▒zl─▒─č─▒n belirtisi olarak ortaya ç─▒kar. Bu ┼čikayet s─▒rt─▒n alt bölgesindeki ligament, kas, sinir ve omurgan─▒n iskeletini olu┼čturan omurlarla ilgili patolojilere ba─čl─▒ olarak da meydana gelebilir.

S─▒rt a─čr─▒s─▒ ayn─▒ zamanda i┼č gücünü ve ki┼činin verimlili─čini de olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.

Erken dönemde yap─▒lan uygun müdahale sayesinde birçok hastada bu sorun kontrol alt─▒na al─▒nabilir. Ancak ço─ču ki┼či, özellikle ya┼čl─▒lar bu a─čr─▒lar─▒ hastal─▒k belirtisi olarak görmezler ve ihmal ederler. Genellikle ki┼čiler zaman içerisinde bununla ya┼čamay─▒ ö─črenir ve kabullenirler.

Baz─▒ durumlarda ise s─▒rt a─čr─▒s─▒ aniden ortaya ç─▒kar ve hareket etmeyi zorla┼čt─▒rabilir. Ani hareketler ve zorlanma sonras─▒ bel tutulmas─▒ olu┼čmas─▒ bu tarz durumlara örnek te┼čkil eder.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Belirtileri Nelerdir?

Ya┼čam tarz─▒n─▒z s─▒rt a─čr─▒s─▒ nedenleri aras─▒nda önemli bir yere sahip olabilir. Bilgisayar ba┼č─▒nda çok fazla oturuyor, gün içinde çok az hareket ediyor; yanl─▒┼č duru┼č, oturu┼č ve beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒nda bulunuyorsan─▒z veya çok fazla rüzgâr, so─čuk hava vb. ko┼čullara maruz kal─▒yorsan─▒z s─▒rt a─čr─▒lar─▒n─▒n olu┼čmas─▒ için bir risk art─▒┼č─▒ söz konusu olabilir.

Ayn─▒ zamanda a┼č─▒r─▒ kilolu olmak, korku ve ruhsal gerilimler de s─▒rt a─čr─▒s─▒ olu┼čumuna sebep olabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r.

S─▒rt bölgesinde uzun süredir hissetti─činiz a─čr─▒, hareketlerde k─▒s─▒tlanma, kas a─čr─▒lar─▒ ve b─▒çak saplanmas─▒ ┼čeklinde olu┼čan ani a─čr─▒lar, s─▒rt a─čr─▒s─▒ tablosu içerisinde de─čerlendirilir. Bu a─čr─▒ genellikle bel omurgas─▒ etraf─▒nda yo─čun olmak ile birlikte boyun, kol ve ensenizde de ortaya ç─▒kabilir.

Ancak yüksek ate┼č, ani kilo kayb─▒, ┼či┼čme, gö─čsünüze do─čru ilerleyen veya geçmeyen s─▒rt a─čr─▒s─▒ ┼čikâyetiniz varsa veya s─▒rt─▒n─▒zda zedelenme, kalçan─▒zda uyu┼čma, dizlerinizin alt─▒na do─čru inen bir a─čr─▒n─▒z mevcut ve ilk kez s─▒rt a─čr─▒s─▒ ┼čikâyetiniz olu┼čtuysa doktorunuza görünmeniz önerilir. Bunun d─▒┼č─▒nda mutlaka doktorunuza ba┼čvurman─▒z gereken baz─▒ alarm belirtiler de a┼ča─č─▒daki gibidir:

 • Son 3 ay içinde geçirilmi┼č ciddi travmalar
 • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini etkileyen bir hastal─▒─č─▒n varl─▒─č─▒
 • Uzun süreli kortizon kullan─▒m─▒
 • Gece terlemeleri
 • Gece artan s─▒rt a─čr─▒lar─▒
 • S─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n art─▒┼č göstermesi
 • Kemik erimesi olan ki┼čilerde küçük travma ve ani hareketlerle ortaya ç─▒kan s─▒rt a─čr─▒s─▒
 • A─čr─▒n─▒n bir aydan uzun sürmesi
 • Bacaklarda uyu┼čma, güçsüzlük ve idrar kaç─▒rma e┼člik ediyorsa

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

S─▒rt a─čr─▒s─▒ genellikle gerilen kaslar─▒n baz─▒ sinirleri zorlamas─▒ sonucunda olu┼čur. Buna sebep kambur pozisyon ya da yanl─▒┼č oturma ve yürüme, rahats─▒z bir zeminde uyku, uzun süre e─čilmek, ayakta durmak gibi fiziksel aktiviteler olabilir.

Düzenli egzersiz yapmamak, uzun süreli hareketsizlik (sedanter ya┼čam), uyku bozukluklar─▒ da sebep olarak görülür.

A┼č─▒r─▒ ruhsal gerilim ve korku gibi ruhsal problemler de s─▒rt a─čr─▒s─▒na sebebiyet verebilir. Obezite, viral enfeksiyonlar, kemik bozukluklar─▒, travma, omurga hastal─▒─č─▒, disk kaymas─▒, kas veya ba─č doku hastal─▒─č─▒, böbrek, kalp, akci─čer ve yemek borusu gibi iç hastal─▒klar, tümörler de s─▒rt a─čr─▒s─▒ neden olabilir.

Bu faktörlerden omurili─čin ba─č doku elemanlar─▒n─▒n hasarlanmas─▒ veya böbrek, ba─č─▒rsak ya da üreme organlar─▒n─▒ ilgilendiren hastal─▒klar spesifik olarak sol s─▒rt a─čr─▒s─▒ nedenleri aras─▒nda de─čerlendirilir. Gebelik hali ve çe┼čitli jinekolojik problemler kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ ile sonuçlanabilecek durumlar aras─▒ndad─▒r.

Tüm bunlara ek olarak ki┼činin servikal (boyun) bölgesinde olan boyun a─čr─▒s─▒n─▒n s─▒rt bölgesine yay─▒lmas─▒ sebebiyle olu┼čan a─čr─▒ da bir s─▒rt a─čr─▒s─▒ çe┼čidi olarak kabul edilir. Bu iki durumun ay─▒rt edilmesinde doktor muayenesi gereklidir.

S─▒rt a─čr─▒s─▒ nedenleri kendi içerisinde 5 ayr─▒ grupta incelenebilir:

 • Mekanik Nedenler

Omurilik, bu yap─▒lar─▒n aras─▒nda bulunan intervertebral diskler ya da yumu┼čak dokularda hasarlanma meydana gelmesi s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan mekanik nedenleri aras─▒ndad─▒r. Bu faktörlerle ili┼čkili olan disk f─▒t─▒klar─▒ meydana geldikten sonra ki┼čilerde travmatik s─▒rt a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kabilir. Disk kaymalar─▒na ba─čl─▒ olarak meydana gelen k─▒r─▒klarda da de─či┼čen ┼čiddette s─▒rt a─čr─▒s─▒ olu┼čabilir. Gebelik döneminde baz─▒ kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ olu┼čmas─▒ s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durumdur.

 • Dejeneratif Nedenler

Omurgan─▒n çe┼čitli bölgelerinde meydana gelen osteoartrit gibi dejeneratif rahats─▒zl─▒klar sonucu hastalarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kabilir.

 • ─░nflamatuvar Nedenler (─░ltihabi Durumlar)

S─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n inflamatuvar nedenleri aras─▒nda serenogatif spondiloartropati olarak tan─▒mlanan hastal─▒klardan ankilozan spondilit öne ç─▒kar. Bu hastal─▒kta s─▒rtta a─čr─▒ hissi iltihaplanma sürecinin ba┼člamas─▒ ile meydana gelir.

 • Onkolojik Nedenler

S─▒rt bölgesinde omurilik üzerinde meydana gelen kötü huylu lezyonlar, kemik ili─čindeki kanserler ya da sinirler üzerinde bask─▒ olu┼čturan yer kaplay─▒c─▒ yap─▒lar, a─čr─▒ ┼čikayetinin olu┼čmas─▒ ile sonuçlanabilir.

 • Enfeksiyöz Nedenler

Omurgan─▒n veya disklerin mikrobik hastal─▒klar─▒ ve abse gibi lezyonlara ba─čl─▒ olarak enfeksiyöz kökenli s─▒rt a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kabilir.

Bu nedenler d─▒┼č─▒nda s─▒rt bölgesi ile ili┼čkili olmayan ancak bu bölgede a─čr─▒ ile kendisini gösterebilen baz─▒ hastal─▒klar da mevcuttur. Biliyer kolik gibi safra kesesi hastal─▒klar─▒, pnömoni (zatürre) ve obstrüktif (t─▒kay─▒c─▒) veya mikrobik nedenlerle olu┼čan böbrek rahats─▒zl─▒klar─▒ bu tarzdaki s─▒rt a─čr─▒s─▒ nedenleri aras─▒nda yer al─▒r.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Çe┼čitleri Nelerdir?

S─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n çe┼čitleri oldukça çoktur. Genel olarak iki tipi olan s─▒rt a─čr─▒s─▒; kronik ve akut olarak isimlendirilir. Akut yani ani geli┼čen a─čr─▒, bir ile alt─▒ haftadan k─▒sa sürme e─čilimindedir. Kronik a─čr─▒ ise alt─▒ haftadan daha uzun süreli olarak devam edebilir. Her iki tip a─čr─▒n─▒n nedeni de tedavisi gibi farkl─▒l─▒k gösterir.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Her rahats─▒zl─▒kta oldu─ču gibi s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n da ba┼čvurulan hekimlere mümkün oldu─čunca ayr─▒nt─▒l─▒ tarif edilmesi önemlidir. ┼×iddet düzeyinin belirlenmesinde a─čr─▒ ölçe─či ve a─čr─▒ günlü─čü gibi yard─▒mc─▒ yöntemlerden de faydalan─▒labilir.

Klinik hikaye, fizik ve nörolojik muayene, laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme yöntemleri s─▒rt a─čr─▒s─▒ ┼čikâyeti ile ba┼čvuran hastan─▒n tan─▒s─▒n─▒ koymada yard─▒mc─▒ olabilir.

Güncel hastal─▒k öykünüz kadar geçmi┼č t─▒bbi öykünüz de doktorunuz için önemlidir. Genellikle hastalara ┼ču sorular yönetilerek muayene ba┼člar:

 • A─čr─▒n─▒n lokalizasyonu yani a─čr─▒yan bölgenin konumu
 • S─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n ba┼čka bir bölgeye yay─▒l─▒m gösterip göstermedi─či
 • A─čr─▒n─▒n ne zamand─▒r devam etti─či
 • Hangi durum ve pozisyonda a─čr─▒n─▒n belirginle┼čti─či
 • S─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒ artt─▒ran ve azaltan faktörler
 • S─▒rt a─čr─▒s─▒ ne kadar ┼čiddetli oldu─ču
 • A─čr─▒ya e┼člik eden fiziksel yada psikolojik ┼čikâyetlerin varl─▒─č─▒

Tüm bu ve benzeri sorular sonras─▒nda hekiminiz gerekli gördü─čü di─čer tetkikler ile tan─▒sal yakla┼č─▒m yöntemini belirler ve tan─▒n─▒n desteklenmesini sa─člar:

 • X-Ray

Bu görüntüleme yöntemi kemiklerin diziliminin incelenmesini sa─člayarak eklem iltihab─▒ ya da kemik k─▒r─▒─č─▒ gibi durumlar─▒n ayd─▒nlat─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Direkt grafi olarak da ifade edilen x-ray filmleri omurilik, kas, sinir ve disk yap─▒lar─▒ ile ilgili problemleri göstermede ise ba┼čar─▒s─▒z olarak kabul edilir.

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Bilgisayarl─▒ Tomografi (BT)

MRI ve BT gibi radyolojik tetkikler, disk f─▒t─▒klar─▒n─▒n─▒n ve ba─č doku elemanlar─▒ ya da kan damarlar─▒ ile ilgili patolojilerin tespit edilmesini sa─člar.

 • Kemik ─░ncelemeleri

Nadir olarak kullan─▒lsa da kemik tümörü ya da çe┼čitli kemik k─▒r─▒─č─▒ türlerinden ┼čüphelenilen hastalarda hekimler kemik inceleme tetkiklerine ba┼čvurabilir.

 • Sinir Fonksiyon ─░ncelemeleri

Elektromiyografi (EMG), sinir hücreleri taraf─▒ndan olu┼čturulan elektriksel sinyallerin ve bu kaslar─▒n bu uyar─▒ya verdi─či yan─▒t─▒n incelenmesini sa─člayan tetkiktir. Omurilik kanal─▒nda darl─▒k ya da disk f─▒t─▒─č─▒ gibi sinirler üzerinde bask─▒ olu┼čturabilecek durumlarda EMG yöntemi oldukça faydal─▒ kabul edilen bir tan─▒ arac─▒d─▒r.

Görüntüleme yöntemleri d─▒┼č─▒nda hekimler çe┼čitli uyar─▒c─▒ bulgular ile kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒nda çe┼čitli laboratuvar tetkiklerine de ba┼čvurabilirler. C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon h─▒z─▒ (ESR) ki┼činin vücudundaki iltihaplanmaya i┼čaret edebilen önemli kimyasal belirteçler aras─▒ndad─▒r. Bu maddelerin düzeylerininin incelenmesi özellikle inflamatuvar nedenlerle olu┼čtu─ču dü┼čünülen s─▒rt a─čr─▒s─▒nda faydal─▒ olabilir. Tam kan say─▒m─▒ ve kan kültürleri, inflamatuar, enfeksiyöz ya da kötü huylu kitlelerden ┼čüphelenilen vakalarda yol gösterici olabilir.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

S─▒rt a─čr─▒s─▒ tedavisi yöntemleri altta yatan nedene ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterir.

Ço─ču s─▒rt a─čr─▒s─▒ vakas─▒ yakla┼č─▒k olarak 1 ay içerisinde gerileme gösterir. Ancak bu durumun herkeste fark─▒ seyir izleyebilmesi nedeniyle baz─▒ ki┼čilerde bu ┼čikayet aylarca devam eder. Ya┼čam ┼čeklinin de─či┼čtirilmesi a─čr─▒lar─▒n hafiflemesine sebep olabilir.

S─▒rt a─čr─▒s─▒nda ilaçl─▒ ve ilaçs─▒z tedavi seçenekleri de bulunur. Hekiminiz bu tedavi yöntemlerine sizinle birlikte karar verir. Akut s─▒rt a─čr─▒lar─▒nda ço─čunlukla ilaçla tedavi tercih edilir. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, çe┼čitli nedenlerle olu┼čan s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n hafiflemesinde fayda sa─člayabilir.

Kas gev┼četiciler, s─▒rt a─čr─▒s─▒ tedavisinde ba┼čvurulan bir di─čer ilaç türüdür. Hekimler taraf─▒ndan kas spazm─▒ gibi durumlarda reçetelendirilebilen bu ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ s─▒ras─▒nda uykuya meyil ve sersemlik gibi yan etkiler olu┼čabilir.

A─č─▒r s─▒rt a─čr─▒s─▒ vakalar─▒nda opioid (afyon) etken madde içeren narkotik a─čr─▒ kesiciler k─▒sa bir süreli─čine tedavi planlamas─▒na dahil edilebilir. Bu ilaçlar d─▒┼č─▒nda baz─▒ antidepresan türevi ilaçlar özellikle kronik (uzun süreli) s─▒rt a─čr─▒s─▒ tedavisinde fayda sa─člayabilir.

Baz─▒ s─▒rt a─čr─▒s─▒ çe┼čitlerinde ise doktor direkt olarak a─čr─▒l─▒ noktaya steroid enjeksiyonu yapmay─▒ tercih edebilir. A─čr─▒ ┼čikayetinin rahatlamas─▒n─▒ sa─člayan bu enjeksiyonlar─▒n etkisi yakla┼č─▒k olarak 3 ay içerisinde gerileme gösterir. Spesifik bir s─▒rt a─čr─▒s─▒ ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nmas─▒ durumunda ise a─čr─▒n─▒n altta yatan nedeninin tedavisine odaklan─▒l─▒r. Dolay─▒s─▒yla bu durumda kullan─▒lan ilaçlar normal s─▒rt a─čr─▒s─▒ tedavisinden farkl─▒l─▒k gösterebilir.

─░laç tedavisi, ilaçs─▒z tedavi ile desteklenir. ─░laçs─▒z tedavide ise genellikle hareket önerilir. Hastan─▒n ya┼č─▒na ve fiziksel durumuna göre yürüyü┼č, bisiklet ya da yüzme önerilebilir. Kronik a─čr─▒ ya┼čayan hastalarda farkl─▒ seçenekler önerilebilir.

Psikolojik terapi bunlardan biridir. Yine hastan─▒n durumuna göre fizyoterapi, ergoterapi uzmanlar─▒na yönlendirilebilir. Böylece hastan─▒n uzun süredir al─▒┼čkanl─▒k haline getirdi─či yanl─▒┼č hareketlerden uzakla┼čmas─▒ sa─član─▒r.

Baz─▒ hastalar fizik tedavi uzmanlar─▒ndan destek alarak s─▒rt ve kar─▒n kaslar─▒n─▒n güçlendirilmesi ve esnekli─čin artt─▒r─▒lmas─▒na yönelik egzersiz çal─▒┼čmalar─▒na kat─▒labilirler. Ayn─▒ zamanda hekimler hastalar─▒n s─▒rt a─čr─▒s─▒ ata─č─▒ esnas─▒nda a─čr─▒n─▒n ┼čiddetlenmesine neden olabilecek yap─▒lmamas─▒ gereken hareketler konusunda da bilinçlenmesini sa─člarlar.

S─▒rt─▒n alt bölgelerinde meydana gelen a─čr─▒ ┼čikayeti için yatar pozisyonda yap─▒labilecek bir tak─▒m esneme hareketleri mevcuttur. Bacaklar─▒n dizden k─▒r─▒larak gö─čüs bölgesine do─čru çekilmesi, gövde rotasyon hareketleri ve çe┼čitli yoga duru┼člar─▒ bu esneme hareketleri içerisinde yer al─▒r.

S─▒rt a─čr─▒s─▒ nas─▒l geçer sorusuna yan─▒t niteli─čindeki bu hareketlerin neler oldu─ču, size uygun olan─▒n hangi egzersizler oldu─ču ve nas─▒l yap─▒lmalar─▒ gerekti─či konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman─▒ hekimlerden bilgi alman─▒z önerilir.

Pek çok durumda hastan─▒n kendisi de farkl─▒ korunma yöntemleriyle s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒ hafifletebilir.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ndan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

S─▒rt a─čr─▒s─▒na ne iyi gelir sorusuna cevap olarak bu durumdan korunma yöntemlerinin uygulanmas─▒ yan─▒t─▒ verilebilir. S─▒kl─▒kla s─▒rt a─čr─▒s─▒ ┼čikâyeti olan hastalara çe┼čitli fiziksel aktivite uygulamalar─▒ önerilir.

Egzersizler sayesinde omurgan─▒z─▒n hareketleri esnas─▒nda hareket eden kaslar güçlenerek daha dayan─▒kl─▒ ve esnek hale gelirler. Böylece omurgay─▒ destekleyen ba─č, sinir ve tendonlar─▒n korunmas─▒nda rol oynar. Yüzmek pek çok a─čr─▒ çe┼čidinde oldu─ču gibi s─▒rt a─čr─▒s─▒na da son derece iyi gelen bir egzersiz türüdür.

Hekimlerin bilgisi ve önerisi dahilinde yap─▒lacak çe┼čitli uygulamalar ile s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n hafifletilmesi sa─članabilir.

S─▒rt üstü yatmak bask─▒n─▒n omurgada yo─čunla┼čmas─▒na neden olur. Bu pozisyonda iken dizin alt─▒na bir yast─▒k konularak bacaklar─▒n hafif derecede yükseltilmesi omurga üzerindeki bas─▒nc─▒n azalt─▒lmas─▒n─▒ sa─člayabilir.

Kar─▒n kaslar─▒n─▒n güçlendirilmesi s─▒rt bölgesinden kaynaklanan kas sakatl─▒─č─▒ riskini azalt─▒c─▒ etki gösterebilir. Güçlü kaslara ek olarak iskelet sisteminin güçlendirilmesi de s─▒rt a─čr─▒s─▒ ile ili┼čkili kabul edilir. Özellikle ya┼čl─▒ popülasyonda önemli bir s─▒rt a─čr─▒s─▒ nedeni olan osteoporoza kar┼č─▒ d vitamini ve kalsiyum içeren g─▒dalar─▒n beslenme plan─▒na dahil edilmesi, kas iskelet sisteminin normal fonksiyonlar─▒n─▒n desteklenmesini sa─člayabilir. Süt, yo─čurt ve ye┼čil yaprakl─▒ sebzeler, kalsiyum içeri─či zengin g─▒dalar aras─▒nda yer al─▒r. Somon ve orkinos gibi ya─čl─▒ bal─▒klar, yumurta sar─▒s─▒, ci─čer ve peynir gibi besinler ise D vitamini içeri─či bak─▒m─▒ndan zengindir.

Egzersiz ve beslenme uygulamalar─▒ d─▒┼č─▒nda rahat, dü┼čük topuklu ayakkab─▒lar─▒n tercih edilmesi s─▒rt a─čr─▒s─▒ ┼čikayeti olan ki┼čilerde fayda sa─člayabilen bir de─či┼čikliktir. Uygun ayakkab─▒ seçimi ile birlikte ki┼činin ayaktayken s─▒rt bölgesinde meydana gelen zorlanman─▒n etkisi azal─▒r.

Dik durmak sadece iyi bir d─▒┼č görünü┼č sa─člamaz. Kamburluktan kaç─▒narak dik bir postür kazanmak ayn─▒ zamanda omurgay─▒ olu┼čturan parçalar─▒n korunmas─▒na ve düzgün i┼člev göstermesine de katk─▒ sa─člar.

Kötü bir postür ise tüm gerilim ve stresi s─▒rt bölgesine yans─▒tabilir ve bu durum zaman içerisinde omurga yap─▒lar─▒n─▒n olumsuz etkilenmesine neden olur.

Herhangi bir pozisyonda uzun süre boyunca hareketsiz kalmak s─▒rt bölgesi için sa─čl─▒kl─▒ bir uygulama de─čildir. Zaman zaman esneme hareketleri ile birlikte bu bölgedeki gerilimin azalmas─▒ s─▒rt a─čr─▒s─▒n─▒n kontrolünde fayda sa─člayabilen bir uygulamad─▒r.

Do─čru esneme hareketlerini günlük ya┼čam─▒n bir parças─▒ haline getirebilmek önemlidir. Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaç─▒nma ve dengeli beslenme ile birlikte fazla kilolardan kaynakl─▒ omurgaya binen a┼č─▒r─▒ yükün azalmas─▒ sa─članabilir.

Fazla kilo probleminden kaynaklanan s─▒rt a─čr─▒s─▒ çeken ki┼čiler obezite cerrahi yöntemlerini yutulabilir mide balonu, tüp mide gibi tedavileri merak edebilir. Duru┼č, oturu┼č, sürü┼č ve yat─▒┼č pozisyonunuzu gözden geçirmek bir di─čer önemli konudur. Yatak, sandalye, koltuk seçiminde de bedeniniz için en uygun olanlar─▒ tercih edilmelidir.

Arac─▒n─▒z─▒n koltuk ayar─▒n─▒n bel, s─▒rt ve boynunuzu destekledi─činden emin olun. Mümkün oldu─čunca stres ve gerilimden uzak durun. Vücudunuzdaki kaslar─▒ zorlay─▒c─▒ hareketler yapmay─▒n. So─čuk, rüzgâr ve ─▒slanmaktan kaç─▒n─▒n. Kemiklerinizi güçlendirmek için güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ndan faydalan─▒n.

Tüm bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra düzenli olarak hekimize görünerek rutin kontrollerinizi yapt─▒rmay─▒ ihmal etmeyin.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Murat G├╝l
Ortopedi ve Travmatoloji
─░.A.├ť. VM Medical Park ─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
2505554

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.