sat─▒r aras─▒

Sodyum, periyodik cetveldeki Na olarak bilinen bir elementtir. Atom numaras─▒ 11 olan sodyum elementi, yumu┼čak ve kaygan bir metal türü olarak da bilinir. Sodyum vücudun kas sistemi için oldukça önemlidir. Ayn─▒ zamanda vücudun sinir uyar─▒mlar─▒ için de sodyuma ihtiyaç duyulur.

─░nsan vücudu için oldukça önemli olan sodyumun normalden yüksek olmas─▒ ise sa─čl─▒─č─▒ riske atar. Sodyum de─čerlerinin dü┼čük olmas─▒ da yine bu de─čerlerin yüksekli─či kadar tehlikeli kabul edilir. Sodyum de─čerlerinizi ö─črenmek için kan tahlili yapt─▒rman─▒z gerekir.

Sodyum Nedir Kan Tahlilinde Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Sodyum, insan vücudunda bulunmas─▒ gereken en önemli elementlerden birisidir. Ki┼činin kan tahlil sonuçlar─▒nda vücutta bulunan sodyum miktar─▒n─▒n ne kadar oldu─čunu görmek mümkündür. Kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z─▒n ç─▒kmas─▒ halinde, sonuç k─▒sm─▒nda sodyum de─čerinizin yer ald─▒─č─▒ bir alan vard─▒r. Bu alanda ayn─▒ zamanda normal de─čerlerin kaç olmas─▒ gerekti─či bilgisi de bulunur. ─░ki de─čeri kar┼č─▒la┼čt─▒rarak kan tahlil sonucunuz hakk─▒nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sodyum Kan Tahlili Normal De─čeri Kaç Olmal─▒d─▒r?

Sodyum de─čerlerinin belirli bir referans aral─▒─č─▒nda olmas─▒, ki┼činin sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu gösteren bir durumdur. Ki┼činin su dengesinin ve vücudundaki tuz miktar─▒n─▒n dengede olmas─▒ için bu de─čerlerin normal olmas─▒ gerekir. Ki┼činin sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu gösteren referans aral─▒─č─▒n─▒n 135 - 145 mmol/L olmas─▒ gerekti─či bilinir.

Kan Tahlilinde Sodyum Dü┼čüklü─čü Neden Olur?

Sodyum dü┼čüklü─čü, hiponatremi ismi ile bilinen bir sa─čl─▒k problemidir. Ki┼činin vücudunda bulunan sodyum de─čerlerinin normal seviyenin alt─▒nda olmas─▒, sodyum dü┼čüklü─čü olarak belirtilir. Sodyum nedir kan tahlili yapt─▒rarak sizlerde kolayl─▒kla ö─črenebilirsiniz. A┼č─▒r─▒ miktarda su tüketimine ba─čl─▒ olarak ki┼čilerin sodyum seviyeleri dü┼čebilir. Ayn─▒ zamanda böbrek ve kalp hastalar─▒nda da bu de─čerler normalin alt─▒nda sonuçlanabilir. 

Sodyum de─čerlerinin dü┼čmesi ba┼čta hormonal hastal─▒klar olmak üzere birçok farkl─▒ hastal─▒─ča ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Örne─čin siroz hastas─▒ ki┼čilerde de sodyum de─čerleri normalin alt─▒nda olabilir. A┼č─▒r─▒ su tüketiminde fazla su ki┼činin vücudundaki hücrelere s─▒zar. Hücrelere su s─▒zmas─▒ ise hücrelerin ┼či┼čmesine sebebiyet verir. Ya┼čanan bu ┼či┼čme durumu ise ki┼činin beyin hücrelerine dahi zarar verebilecek kadar tehlikeli bir durumdur.

Sodyum dü┼čüklü─čüne neden olan baz─▒ durumlar ┼ču ┼čekildedir;

Ki┼činin sodyum de─čerlerinin dü┼čmesine ba─čl─▒ olarak hastalarda a┼č─▒r─▒ terleme, ishal ve mide bulant─▒s─▒ gibi hafif belirtiler ortaya ç─▒kabilir. Sodyum eksikli─činin orta düzeyde olmas─▒ ise ki┼čide ba┼č a─čr─▒s─▒, kas kramplar─▒, a┼č─▒r─▒ uyku hali, reflekslerin zay─▒flamas─▒ ve titreme nöbetleri ┼čeklinde kendini gösterir. Sodyum de─čeri a┼č─▒r─▒ derecede dü┼čük olan ki┼čilerde ise koma riski söz konusudur.

Kan Tahlilinde Sodyum Yüksekli─či Nedir?

Sodyum yüksekli─či ki┼činin a┼č─▒r─▒ miktarda iyotlu tuz tüketimine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilen bir durumdur. Böbrek hastal─▒klar─▒na ve hormonal bozukluklara ba─čl─▒ olarak da ki┼čilerde sodyum yüksekli─či görülebilir. Sodyum nedir kan tahlili sonuçlar─▒n─▒zda ortaya ç─▒kar. De─čerlerinizin kaç oldu─ču ve normalde kaç olmas─▒ gerekti─či yap─▒lan tahlil sonucunda belirtilir.

Sodyum yüksekli─činin bilinen baz─▒ nedenlerini ┼ču ┼čekilde s─▒ralamak mümkündür:

 • Hipertansiyon  
 • Hipertansiyon ilaçlar─▒
 • S─▒k s─▒k idrara ç─▒kma
 • ADH yetersizli─či

Ki┼činin vücudunun su kaybetmesi ile ve ki┼činin yeteri miktarda su tüketmemesi ile de ki┼činin de─čerleri art─▒┼č gösterebilir.

Sodyum de─čerlerinin yükselmesine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilecek olan belirtiler ise ┼ču ┼čekildedir:

 • Susuzluk hissi
 • Ba┼č a─čr─▒s─▒
 • Huzursuzluk
 • Kaslarda zay─▒fl─▒k
 • Osteoporoz (kemik erimesi) 
 • Yüksek tansiyon
 • Bilinç kayb─▒

Sodyum yüksekli─činin dü┼čürülmemesi halinde ki┼činin sa─čl─▒k durumu risk alt─▒ndad─▒r. Bu de─čerin yükseli┼če geçmesi ki┼čide kalp ve böbrek hastal─▒klar─▒n─▒n olu┼čumuna sebebiyet verebilir. Sodyum yüksekli─či ayn─▒ zamanda felç ve inme riskini de büyük oranda artt─▒r─▒r. Bu nedenle ki┼činin sodyum de─čerlerinin normalden yüksek olmas─▒ durumunda, de─čerlerin dü┼čürülmesi için tedavi sürecine ba┼članmas─▒ gerekir.

Sodyum Kan Tahlili Randevusu Nas─▒l Al─▒n─▒r?

Sodyum nedir kan tahlili yapt─▒rarak ö─črenmek isteyen ki┼čilerin ilk olarak doktorlar taraf─▒ndan muayene edilmesi gerekir. Doktor muayenesi için hastaneyi ziyaret ederek ya da hastaneyi arayarak randevu almak mümkündür. Randevu i┼člemleri hastanelere göre de─či┼čiklik gösterir.

Bu nedenle hangi hastaneye gidece─činiz randevu sürecinde büyük önem ta┼č─▒r. Özel hastanelerden, hastaneyi ziyaret ederek ya da arayarak randevu almak mümkündür. Devlet hastanelerinde ise Mhrs sistemi üzerinden ya da randevu al─▒m i┼člemi için bildirilen numaray─▒ arayarak i┼člem yapmak gerekir.

Sodyum kan tahlili yapt─▒rmak için ise randevu talebi olu┼čturulmas─▒na gerek yoktur. Doktor randevunuz dahilinde kolayl─▒kla kan tahlili verebilirsiniz. Doktorunuz yap─▒lan muayene do─črultusunda da sizlerden detayl─▒ kan say─▒m testi talep edebilir. Sodyum kan tahlili, detayl─▒ kan say─▒m testi içerisinde yer al─▒r. Doktor muayenesinden sonra hastanenin ilgili alan─▒n─▒ ziyaret ederek, randevu almaya gerek kalmadan i┼člem yapabilirsiniz.

Sodyum Kan Tahlili Sonucu Nas─▒l Ö─črenilir?

Sodyum nedir kan tahlili sonuçlar─▒ ne olmal─▒d─▒r sorusuna yan─▒t alabilmek için ilk olarak kan tahlili yapt─▒rmak gerekir. Yap─▒lan kan tahlili sonras─▒nda ise sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒ beklenir. Ç─▒kan sonuçlar─▒ hastalar─▒n kendisi yorumlamamal─▒d─▒r. Kan de─čerleri sonuçlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi için birkaç farkl─▒ kan tahlili göz önünde bulundurulur. Ayn─▒ zamanda farkl─▒ tahliller ve testler de talep edilerek ki┼činin sa─čl─▒k durumu de─čerlendirilir.

Kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z ç─▒kt─▒─č─▒ zaman e - devlet kap─▒s─▒ arac─▒l─▒─č─▒ ile e - nab─▒z sistemine giri┼č yaparak, tahlillerim k─▒sm─▒ndan ç─▒kan sonuçlar─▒n─▒z─▒ görebilirsiniz. Hastaneyi ziyaret ederek de kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z ile ilgili dökümanlar─▒ talep edebilirsiniz.

Ç─▒kan sonuçlarda normalde sodyum de─čerlerinin hangi referans aral─▒─č─▒ içerisinde yer almas─▒ gerekti─či yazar. Bu bilginin yan─▒ s─▒ra sizin kan de─čerinizin oldu─ču bir bölüm de bulunur. Bu iki de─čeri kar┼č─▒la┼čt─▒rarak sodyum dü┼čüklü─čü ya da yüksekli─či olup olmad─▒─č─▒na dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kan tahlili sodyum nedir ö─črenmemize yard─▒mc─▒ oluyor olsa da direkt olarak bu bilgiler do─črultusunda kendinize te┼čhis koymaman─▒z gerekir. Kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z, sizi muayene etmi┼č olan doktorun sistemine otomatik olarak yüklenir. Kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z─▒n ç─▒kmas─▒ ile birlikte doktorunuzu ziyaret etmenizde fayda vard─▒r. Kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z ile ilgili detayl─▒ bilgileri doktorunuzdan ö─črenebilirsiniz. 

Sodyum Kan Tahlili Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Sodyum Kan Tahlili Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Sodyum nedir kan tahlili yapt─▒r─▒larak ö─črenilir. Ki┼činin vücudunda yer alan sodyum miktar─▒n─▒ tahlil sonuçlar─▒nda görmek mümkündür. Her insan─▒n vücudunda belirli bir miktarda sodyum bulunur. Kan tahlili sodyum nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒ alabilmek ad─▒na doktorlar taraf─▒ndan talep edilir. 

Ki┼či muayene olduktan sonras─▒nda doktoru taraf─▒ndan kan tahlili talep edilmesi halinde, hastanelerin kan al─▒m i┼člemlerini yapan alanlara sevk edilir. Bu alanda ki┼činin genellikle kol k─▒sm─▒n─▒n içinde yer alan damarlardan kan al─▒m i┼člemi gerçekle┼čir. Al─▒nacak olan kan ortalama olarak iki tüp olarak bilinir. 

Tüp say─▒s─▒, ki┼činin hangi kan de─čerlerinin bak─▒laca─č─▒na göre de de─či┼čebilir. Kan al─▒m i┼člemi ile birlikte tahlil verme süreci tamamlan─▒r. Daha sonras─▒nda ise ki┼činin sodyum yüksekli─či ya da dü┼čüklü─čü olup olmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenebilmek ad─▒na, ki┼činin kan─▒ laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda kan detayl─▒ bir ┼čekilde incelenir. Bu inceleme sonucunda da ki┼činin kan de─čerleri ortaya ç─▒kar.

Sodyum Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

Kan tahlilinde sodyum nedir ö─črenebilmek için sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒n─▒ beklemek gerekir. Ki┼či tan tahlili verdikten sonras─▒nda laboratuvar personellerinin kan─▒ inceleyip de─čerlendirmesi gerekir. Bu inceleme ve de─čerlendirme sürecine ba─čl─▒ olarak, kan tahlili sonuçlar─▒n─▒n ç─▒kma süresi de─či┼čebilir. Sodyum kan tahlili de─čerlerinin belirli olmas─▒ ve sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒ genellikle 24 saatlik bir süre içerisinde gerçekle┼čir. Bu süre baz─▒ etkenlere ba─čl─▒ olarak 72 saate kadar da uzayabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Semir Pa┼ča
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
Medical Park Medical Park Çanakkale
2074

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.