Prof. Dr.Songül Şerefhanoğlu

  • İlgi Alanları
  • Hematolojik hastalıklar
  • Akut lösemiler
  • Otolog kök hücre nakli

Eğitim ve Uzmanlık:
1994-2000: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2001-2005: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D. – Uzmanlık
2006-2009:   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji B.D.- Yandal Uzmanlık
 

Deneyim:
2005-2006: Yrd.Doç.Dr. Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D. 
2009- 2012: Doç. Dr., Hematoloji, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi
2012-2013: Doç. Dr., Hematoloji, Florence Nightingale Hastanesi, Hematopoietik Kök Hücre Nakli Departmanı
2013-2019: Prof. Dr., Şişli Memorial Hastanesi , Yetişkin Hematoloji- Hematopoietik Kök Hücre Nakli Bölüm Başkanlığı
2019-: Prof.Dr. Hematoloji, Medicana İnternational Hospital, İstanbul
2019-: Halen  Prof.Dr. Hematoloji ve Hematopoietik Kök Hücre Nakli Bölüm Başkanı, İstiniye Übniversitesi, Gaziosmanpaşa Medikal Park ve İstiniye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir


Üyelik:
Türk Hematoloji Derneği
Hematolojik Onkoloji Derneği
Nadir Hematolojik Hastalıklar Derneği (Dernek yönetim kurulu)
Febril Nötropeni Derneği
Türk Aferez Derneği


Kurslar:
1. K. Şerefhanoğlu ,İ. Aydoğdu, E. Kaya,İ. Kuku, M. Baydar, M. Dikilitaş, F. Ateş, K. Çıkım, İ. Pembegül, S. Şerefhanoğlu, R.İ. Öner, R. Bentli, H. Atmaca., 29. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "29. Ulusal Hemaoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Febril nötropenili hastalarda klasik amphoterisin-B kullanımı.", 85-86 pp., Antalya, Türkiye, 25-28 Ekim 2002

2. İ.Kuku, E.Kaya, F.Ateş, MA. Erkurt, R.Ulu, M.Dikilitaş, M, Baydar, S.Şerefhanoğlu, R.Bentli, H.Alaçam, İ.Aydoğdu., 29. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "29. Ulusal Hemaoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İdyopatik trombositopenik purpura tanısı ile izlenen hastalarımızda splenektomi tedavisinin sonuçları.", 95-96 pp., Antalya, Türkiye, 25-28 Ekim 2002

3. İ.Kuku, İ.Aydoğdu, E.Kaya, M, Baydar, M.Dikilitaş, F.Ateş, MA. Erkurt, R.Ulu K.Çıkım, R.I.Öner, İ.Pembegül, R.Bentli, H.Atmaca, S.Şerefhanoğlu., 29. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "29. Ulusal Hemaoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İdyopatik trombositopenik purpurada oral yüksek doz steroid tedavisi sonuçlarımız.", 96 pp., Antalya, Türkiye, 25-28 Ekim 2002

4. İ.Aydoğdu, M, Baydar, İ.Kuku, E.Kaya, M.Dikilitaş, F.Ateş, A. Erkurt, R.Ulu, K.Çıkım, R.İ.Öner, İ.Pembegül, S.Şerefhanoğlu, R.Bentli, H.Atmaca., 29. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "29. Ulusal Hemaoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Lenfoproliferatif hastalıklarda fludarabin kullanımı.", 141-142 pp., Antalya, Türkiye, 25-28 Ekim 2002

5. S. Şerefhanoğlu, İ.Aydoğdu, E.Kekili, İ.Kuku., 1. Uludağ Hematoloji Günleri (Hematolojik Onkoloji Sempozyumu) Kongresi konferansı dahilinde "1. Uludağ Hematolji Günleri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Holotranskobalamin II’nin RIA ile Ölçümünün Megaloblastik Anemi Tanısındaki Değeri ve Diğer Tanı Parametreleri ile Karşılaştırılması.", 295-296 pp., Uludağ-Bursa, Türkiye, 9-12 Mart 2006 

6. S. Şerefhanoğlu, İ.Aydoğdu, E. Kekili, A.İlhan, İ.Kuku., 1. Uludağ Hematoloji Günleri (Hematolojik Onkoloji Sempozyumu) Konresi konferansı dahilinde "1. Uludağ Hematolji Günleri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda negatif vitamin B12 dengesinin erken göstergesi olan holotranskobalamin II’nin radyoimmünoassay ile ölçülmesi.", 279-280 pp., Uludağ-Bursa, Türkiye, 9-12 Mart 2006  

7. B.M. Yelken, Y. Üstün, T. Taşlıyurt, B. Öztürk, B. Yıldırım, S. Şerefhanoğlu, İ. Şahin., 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Diyabetik hastalarda kan şekeri regülasyonunun parathormon sekresyonuna etkisi.", 139-140 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 6-10 Eylül 2006

8. İ. Şahin, B. Yıldırım, B. Öztürk, B.M. Yelken, Y. Üstün, T. Taşlıyurt, S. Şerefhanoğlu, Ş. Şahin, F. Özuğurlu, H. Özyurt., 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tokat ilinde diyabet ve bozulmuş glukoz toleransı prevalansı.", 140-141 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 6-10 Eylül 2006

9. B.M. Yelken, Y. Üstün, T. Taşlıyurt, S. Şerefhanoğlu, B. Öztürk, B. Yıldırım, İ. Şahin., 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Diyabetik hastalarda vitamin düzeyleri ile kan şekeri regülasyonu arasındaki ilişki.", 141-142 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 6-10, Eylül 2006

10. B.M. Yelken, T. Taşlıyurt, Y. Üstün, B. Öztürk, S. Şerefhanoğlu, B. Yıldırım, İ. Şahin., 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tiroid fonksiyon bozukluklarının serum folat ve vitamin B12 düzeyleri üzerine etkisi.", 142 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 6-10 Eylül 2006

11. İ. Şahin, B.M. Yelken, Y. Üstün, T. Taşlıyurt, H.Ş. Barut, B. Öztürk, S. Şerefhanoğlu, B.Yıldırım., 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hepatit C virus enfeksiyonu serum lipid düzeylerini düşürüyor mu?", 200 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006

12. B.M. Yelken, Y. Üstün, T. Taşlıyurt, H.Ş. Barut, B. Öztürk, S. Şerefhanoğlu, B. Yıldırım, İ. Şahin., 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hepatit C virus enfeksiyonunun hemogram parametreleri üzerine etkileri.", 200 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006

13. B.M. Yelken, T. Taşlıyurt, Y. Üstün, H.Ş. Barut, B. Öztürk, S. Şerefhanoğlu, B. Yıldırım, İ. Şahin., 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilindeki "8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hepatit C virus enfeksiyonu olan hastalarda hepatosit hasarı ile otoimmün belirteçler arasındaki ilişki.", 203 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006

14. Ebru Koca, Yahya Büyükaşık, Deniz Çetiner, Serta Kılınçalp, Songül Şerefhanoğlu, Hakan Göker, İbrahim Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Osman Özcebe.,  Turkish Society of Hematology 32. Annual Meeting konferansı dahilinde "Turkish Society of Hematology 32. Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "Bir hematoloji merkezinde yapılan 4194 kemik iliği aspirasyon örneğinin retrospektif değerlendirilmesi.", 66 pp., Lara-Antalya, Türkiye, November 8-12, 2006

15. Ebru Koca, Deniz Çeiner, Yahya Büyükaşık, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Nilgün Sayınalp, İbrahim Haznedaroğlu, Hakan Göker, Osman Özcebe., Turkish Society of Hematology 32. Annual Meeting konferansı dahilinde "Turkish Society of Hematology 32. Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "Son dört yıl içinde başvuran akut lösemili hastaların WHO sınıflamasına göre değerlendirilmesi.", 97-98 pp., Lara-Antalya, November 8-12, 2006

16. Yahya Büyükaşık, Ümit Akman, Naciye Büyükaşık, Ebru Koca, Deniz Çetiner, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Hakan Göker, Gülşen Hasçelik, İbrahim Haznedaroğlu., Turkish Society of Hematology 32. Annual Meeting konferansı dahilinde "Turkish Society of Hematology 32. Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "Gilbert sendromlu hastalarda normalden yüksek eritrosit kitlesi.", 122-123 pp., Lara-Antalya, November 8-12, 2006

17. Songül Şerefhanoğlu, Deniz Çetiner, Ebru Koca, Ercan Türkmen, Salih Aksu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker, İbrahim C. Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Osman İ. Özcebe., 33. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "33. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Atipik prezentasyonlu multiple myeloma olgusu.", 159-160 pp., Ankara, Türkiye,  16-19 Ekim 2007

18. Songül Şerefhanoğlu, Deniz Çetiner, Ebru Koca, Zafer Arık, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker, İbrahim C. Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Osman İ. Özcebe., 33. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "33. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ampiyem ve demir eksikliğine sekonder çok yüksek trombosit sayısı.", 179 pp., Ankara, Türkiye,  16-19 Ekim 2007

19. Songül Şerefhanoğlu, Deniz Çetiner, Ebru Koca, Salih Aksu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker, İbrahim C. Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Osman İ. Özcebe., 33. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "33. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hidroxyurea tedavisi sonrası akut miyeloid lösemiye transforme olan esansiyel trombositemi vakası.", 155 pp., Ankara, Türkiye,  16-19 Ekim 2007 

20. Yahya Büyükaşık, Tuğrul Pürnak, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, İbrahim C. Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 34. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "34. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Aplastik anemi tedavisinde jurkat hücre dizisi kullanılarak hazırlanmış antitimosit globulin preparatı ile fetal timositlere veya lenfositlere karşı hazırlanmış preparatların karşılaştırılması.", 51 pp., Çeşme-İzmir, Türkiye, 8-11 Ekim, 2008

21. Yahya Büyükaşık, Hakan Emmungil, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 34. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "34. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Demir eksikliği anemisi tespit edilen hastalarda bu duruma sebep olabilecek gastrointestinal patolojilerin varlığını öngörmeye yarayan basit klinik bulgular ve laboratuar testlerinin belirlenmesi.", 124-125 pp., Çeşme-İzmir, Türkiye, 8-11 Ekim, 2008

22. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Burak Uz, Özlen Bektaş, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Deniz Çetiner, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Erişkin akut lenfoblastik lösemi hastalarında Hiper-CVAD ile CALGB-11 protokolünün karşılaştırılması.", 37 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-12 Ekim, 2009 (Sözlü Sunu)

23. Yahya Büyükaşık, Nilgün Sayınalp, Evren Özdemir, Songül Şerefhanoğlu, Salih Aksu, Hakan Göker, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yeni tanı ve relaps/refrakter kronik lenfositik lösemili hastalarda Fludarabin, Siklofosfamid ve Rituximab (FC-R) kemoterapisinin retrospektif değerlendirilmesi.", 54 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-12 Ekim, 2009 (Sözlü Sunu)

24. Hakan Göker, Songül Şerefhanoğlu, Evren Özdemir, Salih Aksu, Yahya Büyükaşık, Nilgün Sayınalp, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Mehmet Turgut, Yasemin Karacan, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Erişkin akut lösemi hastalarında hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe üniversitesi hematoloji-medikal onkoloji deneyimi 2001-2009.", 62-63 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-12 Ekim, 2009 (Sözlü Sunu) 

25. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Burak Uz, Özlen Bektaş, Salih Asu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Deniz Çetiner, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Gerçek hayatta akut lenfoblastik lösemi: Yeni tanılı erişkin hastalarda total sağkalımı etkileyen faktörler.", 70 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-10 Ekim, 2009 

26. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Burak Uz, Özlen Bektaş, Salih Asu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Deniz Çetiner, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Gerçek hayatta akut miyeloid lösemi: Yeni tanılı hastalarda hastalık özellikleri ve tedavi sonuçlarını etkileyen faktörler.", 70 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-10 Ekim, 2009 

27. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Nilgün Sayınalp, Hakan Göker, Volkan Atmış, Hakkı Yılmaz, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Salih Aksu, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Non-lösemik 2 hastada primer santral sinir sistemi miyeloid sarkomu olgusu.", 71 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-10 Ekim, 2009 

28. Güneş Arık, Songül Şerefhanoğlu, Aysun Aybal, Yahya Büyükaşık, Yunus Erdem, Çetin Turgan., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akut Miyelositik Lösemi vakasında nadir bir akut böbrek yetmezliği nedeni olarak renal arter trombozu.", 73-74 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-10 Ekim, 2009  

29. İsmet Aydoğdu, Mehmet Ali Erkurt, Recep Bentli, Hakan Harputluoğlu, Emin Kaya, İrfan Kuku, Songül Şerefhanoğlu, Ramazan İlyas Öner., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Pernisiyöz anemili 200 hastada klinikopatolojik değerlendirme: 10 yıllık Turgut Özal tıp merkezi deneyimi.", 119 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-10 Ekim, 2009  

30. Songül Şerefhanoğlu, Şafak Çavuş Akın, Serkan Akın, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Yahya Büyükaşık, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., 35. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "35. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Erişkin talasemi major hastalarında defeasirox kullanımı: Hacettepe Üniversitesi erişkin hematoloji verileri.", 120 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 7-10 Ekim, 2009

31. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker, Mehmet Turgut, Rahmi Aslan, Evren Özdemir, Nilgün Sayınalp, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Salih Aksu, Osman İlhami Özcebe., 36. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "36. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "PETHMA protokolü ile tedavi edilen 49 yeni tanılı akut promiyelositer lösemi hastasınn klinik özellikleri ve tedavi sonuçları.", 6-7 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 3-7 Kasım, 2010

32. Sinan Kazan, Sibel Kabukcu Hacıoğlu, Songül Şerefhanoğlu, Yasin Portakal, Nagehan Özdemir Barışık., 36. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilindeki "36. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "HIV negative, oral kavite dışı yerleşim gösteren bir plazmablastik lenfoma olgusu.", 183-184 pp., Belek-Antalya, Türkiye, 3-7 Kasım, 2010

Serap Gençer, Öznur Ak, Serdar Özer, Elif Birtaş Ateşoğlu, Taflan Salepçi, Mahmut Gümüş, Songül Şerefhanoğlu, Sibel Hacıoğlu., 3. Türkiye EKMUD Kongresi konferansı dahilindeki "3. Türkiye EKMUD kongresi" bildiri kitapçığındaki "Febril Nötropenik Olgularımızda Bakteremi Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları", 281 pp., Ankara, Türkiye, 12-16 Mayıs, 2010


 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


A1. Songul Serefhanoglu, Hakan Goker, Yahya Buyukaşik, Mehmet Turgut, Nılgün Sayınalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Salih Aksu, Umit Akman, Osman Ilhami Ozcebe, "Changes in Vascular Endothelial Growth Factor, Angiopoietins and Tie–2 Levels with G-CSF Stimulation in Healthy Donors", Annals of Hematology, Cilt 88 (7), 667-671 pp., 2009

A2. Songul Serefhanoglu, Yahya Buyukasik, Hakan Emmungil, Nilgun Sayinalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Hakan Goker, Salih Aksu, Osman Ilhami Ozcebe,  Identification of clinical and simple laboratory variables predicting responsible gastrointestinal lesions in patients with iron deficiency anemia"  International Journal of Medical Sciences, Cilt 8 (1), 30-38 pp., 2010

A3. Kivanc Serefhanoglu, Yasemin Ersoy, Songul Serefhanoglu, Ismet Aydogdu, Irfan Kuku, Emin Kaya, "Clinical Experience with Three Combination Regimens for the Treatment of High-Risk Febrile Neutropenia",  Annals Academy of Medicine Singapore, Cilt 35 (1), 11-16 pp., 2006

A4. Songul Serefhanoglu, Ismet Aydogdu, Ersoy Kekilli, Atilla Ilhan, Irfan Kuku, "Measuring Holotranscobalamin II, an Early Indicator of Negative Vitamin B12 Balance, by Radyoimmunoassay in the Patients with Ischemic Cerebrovascular Disease", Annals of Hematology, Cilt 87 (5), 391-395 pp., 2008

A5.  Songul Serefhanoglu, Yahya Buyukasik, Tugrul Purnak, Hakan Goker, Nilgun Sayinalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Osman Ilhami Ozcebe, "A Comparison of Jurkat Cell-Reactive Anti-T-Lymphocyte Globulin and Preparations in the Treatment of Aplastic Anemia", Medical Principles and Practice, 2010, DOI: 10.1159/000323769.

A6. Songul Serefhanoglu, Yahya Buyukasik, Hakan Goker, Nilgun Sayinalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Salih Aksu, Osman Ilhami Ozcebe, Mehmet Turgut, Rahmi Aslan, Evren Ozdemir, Clinical features and outcomes of 49 Turkish patients with acute promyelocytic leukemia who received ATRA and anthracyclines (PETHEMA protocol) therapy", Leukemia Research, Cilt 34 (12), e317- e319 pp., 2010

A7. Songul Serefhanoglu, Yahya Buyukasik, Hakan Goker, Savas Cavus Akin, Serkan Akin, Nilgun Sayinalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Osman Ilhami Ozcebe, Concomitant renal cell carcinoma and lymphoid malignancies: a case series of five patients and review of the literature",

Medical Oncology, Cilt 27 (1), 55-58 pp., 2010

A8. Songul Serefhanoglu, Ibrah1ŭ Celalettin Haznedaroglu, Hakan Goker, Yahya Buyukasik, Osman Ilhami Ozcebe, "Multiple Cutaneous Bulky Plasmacytomas with CNS Relapse without Bone Marrow Involvement during the Course of Lambda Light Chain Myeloma", Onkologie, Cilt 32 (11), 662-664 4 pp., 2009

A9. Didem Ozdemir, Selçuk Dagdelen, Tomris Erbas, Kemal Agbaht, Songül Serefhanoglu, Salih Aksu, Sibel Ersoy-Evans, Hypotension, Syncope, and Fever in Systemic Mastocytosis without Skin Infiltration and Rapid Response to Corticosteroid and Cyclosporin: A Case Report

"  Case Reports in Medicine, Cilt ….2010:782595.

A10. Songul Serefhanoglu, Hakan Goker, Yahya Buyukasik, Nilgun Sayinalp, Ibrah1ŭ Celalettin Haznedaroglu, Osman Ilhami Ozcebe, "Transformation of Adult Myelodysplastic Syndrome-Refractory Anemia to Acute T-Cell Lymphoblastic Leukemia", Journal of National Medical Association, Cilt 101 (4), 370-372 pp., 2009

A11. Songul Serefhanoglu, Yahya Buyukasik, Hakan Goker, N1Ŭgun Sayinalp, Osman Ilhami Ozcebe, "Biphenotypic Acute Leukemia Treated with AML Regimens: A Case Series", Journal of National Medical Association, Cilt 101 (3), 270-272 pp., 2009

A12. Kivanc Serefhanoglu, Yasar Bayindir, Yasemin Ersoy, Kubilay I_ũk, Songul Serefhanoglu "Septic pulmonary embolism secondary to dental focus", Quintessence International, 39 (9), 753-756 pp., 2008

A13. Songul Serefhanoglu, N1Ŭgün Say1Ůalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Hakan Goker, Deniz Cetiner, Salih Aksu, Yahya Buyuka_ũk, Osman Ilhami Ozcebe, "Extramedullary Plasmacytomas of the Thyroid and Pericardium as Initial Presentation of Multiple Myeloma", Annals of Hematology, Cilt 87 (10), 853--854 pp., 2008

A14. Songul Serefhanoglu, Hakan Goker, Salih Aksu, Yahya Buyukasik, Nilgun Sayinalp, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Osman Ilhami Ozcebe, Spinal myeloid sarcoma in two non-leukemic patients", Internal Medicine, Cilt 49 (22), 2493-2497 pp., 2010

A15. Songul Serefhanoglu, Umit Ihsan, Ertenli Umut, Kalyoncu, Aysegul. Primary thyroid marginal zone B-cell lymphoma MALT-type in a patient with rheumatoid arthritis", 

"Medical oncology (Northwood, London, England)." Medical Oncology, Cilt 27 (3), 826-832 pp., 2010

A16. Songul Serefhanoglu, Berivan Bitik, Aysun Aybal, Dilek Ertoy Baydar, Alper Gürlek, "Bilateral nephromegaly and acute renal failure in a patient with primary diffuse large B cell lymphoma of kidneys", Journal of the Balkan Union Oncology, Cilt 16 (3), 568-569 pp., 2011

A17. Goker H, Ozdemir E, Uz B, Buyukasik Y, Turgut M, Serefhanoglu S, Aksu S, Sayinalp N, Haznedaroglu IC, Tekin F, Karacan Y, Unal S, Eliacik E, Isik A, Ozcebe OI. Comparative outcome of reduced intensity and myeloablative conditioning regimen in HLA identical sibling allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia patients: a single center experience.

''Transfus Apher Sci. 2013 Dec;49(3):590-9.

A18. Buyukasik Y, Acar K, Kelkitli E, Uz B, Serefhanoglu S, Ozdemir E, Pamukcuoglu M,

Atay H, Bektas O, Sucak GT, Turgut M, Aksu S, Yagci M, Say1Ůalp N, Ozcebe OI, Goker H, Haznedaroglu IC. 'Atay H, Bektas O, Sucak GT, Turgut M, Aksu S, Yagci M, Sayınalp N, Ozcebe OI, Goker H, Haznedaroglu IC. Hyper-CVAD regimen in routine management of adult acute lymphoblastic leukemia: a retrospective multicenter study. Acta Haematol. 2013;130(3):199-205

A19. Şerefhanoğlu S, Koca E, Goker H, Haznedaroğlu İC, Çetiner D, Sayınalp N, Büyükaşık Y, Özcebe Oİ. 'Failure of yttrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy (Zevalin®) with fatal side effects in relapsed/refractory diffuse large B-cell NHL transformed from other lymphomas. ''Turk J Haematol. 2008 Dec 5;25(4):207-8.

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Deniz Çetiner, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., "Yeni tanılı akut miyeloblastik lösemi hastalarında hastalık özellikleri ve tedavi sonuçlarını etkileyen faktörler: Tek merkez deneyimi." İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 73 (3), 74-79 pp., 2011

D2. Hakan Göker, Songül Şerefhanoğlu., “Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Graft-versus-Host Disease.“, Journal of Cellular Therapy and Regenerative Medicine, Cilt 1 (), 48-50 pp., 2010

D3. Songül Şerefhanoğlu, İsmet Aydoğdu, Ersoy Kekili, İrfan Kuku., "Holotranskobalamin II’nin RIA ile Ölçümünün Megaloblastik Anemi Tanısındaki Değeri ve Diğer Tanı Parametreleri ile Karşılaştırılması.", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 32 (1), 9-13 pp., 2006

D4. Songul Serefhanoglu, Ebru Koca, Hakan Goker, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Deniz Çetiner, Nilgun Sayınalp, Yahya Buyukaşık, Osman İlhami Ozcebe., "Failure of “Yttrium-90 (90Y) Ibritumomab Tiuxetan Radioimmunotherapy” (Zevalin®) with fatal side-effects in Relapsed/ Refractory Diffuse large B-cell NHL transformed from other lymphomas.", Turkish Journal of Hematology, Cilt 25, 207-208 pp., 2008

D5. Songul Serefhanoglu, Hakan Goker, Dilek Ertoy Baydar, Aysegul Uner, Mustafa Arıcı, Ibrahim Celalettin Haznedaroglu, Yahya Buyukasik, Nilgun Sayinalp, Salih Aksu, Osman Ilhami Ozcebe., "Unusual extramedullary recurrence and renal relapse despite complete chimerysm after allografting in Ph+ ALL.", Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, Cilt 21, XX-XX pp., 2011

D6. Songül Şerefhanoğlu, Yahya Büyükaşık, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Sayınalp, Deniz Çetiner, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe., "Yeni tanılı erişkin akut lenfoblastik lösemi hastalarında total sağkalımı etkileyen faktörler.", İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 74 (1), 007-012 pp., 2011.