sat─▒r aras─▒

Sosyal medyan─▒n zararlar─▒ insanlar─▒ ciddi ┼čekilde etkileyebilir. Sosyal medya dikkatli kullan─▒ld─▒─č─▒ zaman ki┼či için yararl─▒d─▒r. Fakat ki┼či sosyal medyay─▒ haddinden fazla derecede kullanmaya ba┼člarsa bu durum ki┼či için olumsuz hale gelir.

Sosyal medyan─▒n zararlar─▒ oldukça fazlad─▒r. Özellikle son zamanlarda insanlar sosyal medyay─▒ a┼č─▒r─▒ derecede kullanmaya ba┼člad─▒lar. Küçük, büyük herkes bir ┼čekilde sosyal medya kullan─▒yor. Bu durumun getirdi─či zararlardan habersiz davran─▒lmal─▒ hakk─▒nda bilgi edinilmelidir. Sosyal medyan─▒n zararlar─▒ kadar yararlar─▒ da bulunur.

E─čer sabah uyan─▒r uyanmaz hemen elinize telefonu al─▒yorsan─▒z ya da her 5 - 10 dakikada bir kontrol etmek ihtiyac─▒ duyuyorsan─▒z çanlar sizin için de çal─▒yor olabilir. Her ba─č─▒ml─▒l─▒k gibi mahrum kalma durumunda sosyal medyaya ne kadar ba─č─▒ml─▒ oldu─čunuzu test edebilirsiniz.

Sosyal Medya Ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ Nedir?

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒, ki┼činin sosyal medyada fazla vakit geçirmesi ve bunu kontrol edememesi durumuna denir. Bu durum ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ da olumsuz etkiler. Sosyal medya ba─č─▒ml─▒s─▒ sanal dünyada o kadar çok vakit geçirir ki kendi günlük hayat─▒ndaki olaylar─▒ kaç─▒r─▒r.

Ayr─▒ca ayn─▒ zamanda ki┼či sosyal medyay─▒ kaç─▒┼č olarak kullan─▒yor olabilir. Ço─ču zaman ki┼čiler sosyal medyada kendilerini daha iyi ifade ederler. Sosyal medyay─▒ kullanan herkes sosyal medya ba─č─▒ml─▒s─▒ oldu─ču anlam─▒na gelmez. ─░nsanlar sosyal medyay─▒ e─člence ve bo┼č zaman geçirmek için kullan─▒r. Bu durumun a┼č─▒r─▒ oldu─ču ve ya┼čam─▒n─▒ etkiledi─či ve bunu kontrol edememesi halidir.

Sosyal Medya Ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Sosyal medya hayat─▒ kolayla┼čt─▒ran, e─členceli bir araç olabilir fakat ona ba─č─▒ml─▒ olmamak için dikkat edilmelidir. Sosyal medyadan zevk almak ve ba─č─▒ml─▒s─▒ olmak aras─▒nda farklar vard─▒r. Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ belirtilerini bilmek ki┼či için önemlidir.

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ belirtileri için ┼ču ┼čekilde bir liste yap─▒labilir:

 • Günlük ya┼čam─▒n─▒ sosyal medya kullan─▒rken unutmak
 • Sosyal medyay─▒ kullan─▒rken di─čer ki┼čilerden gizlemek
 • Gün içerisinde sürekli bir ┼čekilde sosyal medyay─▒ kontrol etmek
 • Sosyal medyada vakit geçirirken zaman─▒n nas─▒l geçti─čini anlamamak
 • Sosyal medyay─▒ b─▒rakamamak
 • Sosyal medyay─▒ kullanmad─▒─č─▒ zamanlarda kayg─▒, sinirlilik ve huzursuzluk hissetmek
 • Sosyal medyay─▒ kulland─▒─č─▒ zamanlar kendini daha iyi hissetmek
 • Ya┼čad─▒─č─▒ her ┼čeyi sosyal medyada payla┼čmak istemek
 • Sosyal medyadaki olumsuz ya da olumlu yorumlardan çok fazla etkilenmek

Sosyal Medyan─▒n Yararlar─▒ ve Zararlar─▒ Nelerdir?

Sosyal medyan─▒n yararlar─▒ ve zararlar─▒ vard─▒r. Bilinçli kullan─▒ld─▒─č─▒nda sosyal medya insanlar─▒n hayat─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rabilir. Ayn─▒ zamanda e─člendiren bir araç olabilir. Dengeli bir ┼čekilde kullan─▒ld─▒─č─▒ zaman yararlar─▒ fazlad─▒r. Sosyal medyay─▒ bilinçli kullan─▒lmas─▒ gerekir. Fazla kullan─▒ld─▒─č─▒nda ise zararlar─▒ ortaya ç─▒kar.

Sosyal medyan─▒n yararlar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Uzakta ya┼čayan ailesi, arkada┼člar─▒ ile ileti┼čim kurmak, onlarla vakit geçirmek için sosyal medya önemlidir. 
 • Ayn─▒ zamanda sosyal ili┼čkileri de güçlendirmeye yarar.
 • Dünyada ya┼čanan olaylar hakk─▒nda bilgi alabilmek aç─▒s─▒ndan yararl─▒d─▒r. Güncel haberleri okuyarak bilgili olmay─▒ sa─čar.
 • Online e─čitimler ile pek çok di─čer kaynaklardan yararlan─▒lmas─▒n─▒ sa─člar. E─čitim aç─▒s─▒ndan da önemlidir.
 • ─░nsanlar─▒n toplumsal olaylar hakk─▒nda duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ artt─▒rmak için sosyal medya önemlidir.
 • Ayn─▒ zamanda sosyal medya kariyer ve i┼č imkan─▒ da sa─člar.
 • Sosyal medyay─▒ ki┼čilerin kullanmas─▒ndaki en önemli ┼čey e─člence ve hobi gibi imkanlar─▒ sa─člamas─▒d─▒r.

Sosyal medyan─▒n zararlar─▒ için ise ┼ču ┼čekilde bir liste yap─▒labilir:

 • Fiziksel zararlar: Göz yorgunlu─ču, s─▒rt ve bel a─čr─▒s─▒ gibi zararlar─▒ vard─▒r. Uzun vakitler ekrana bakmak ki┼činin vücudunda duru┼ču bozar. Kalp hastal─▒─č─▒obozite ve diyabet gibi hastal─▒klar─▒n risklerini de yükseltir.
 • Duygusal zararlar: Di─čer insanlar─▒n hayatlar─▒, ba┼čar─▒lar─▒, mutluluklar─▒, ili┼čkilerini görmek ki┼čide k─▒skançl─▒k, kendini yetersiz hissetme gibi duygular─▒ ortaya ç─▒karabilir. Kendini ba┼čkalar─▒ ile k─▒yaslayarak mutsuz eder. 
 • Kimlik bunal─▒m─▒, özgüvensizlik gibi problemlere neden olabilir.
 • Uyku bozuklu─ču: Sosyal medya kullan─▒m─▒ ki┼činin uyku düzenini ve kalitesini bozabilir. Gece geç vakitlere kadar sosyal medya kullan─▒m─▒ ki┼činin melatonin hormonunun azalmas─▒na sebep olur. Bu durumda uyku bozuklu─čuna sebebiyet verir.
 • Zihinsel zararlar: Yaln─▒zl─▒k, depresyon, kayg─▒ gibi zihinsel problemlere neden olabilir. Gördü─čü olumsuz görüntü, yorumlar ile ruh hali etkilenebilir ve motivasyonu dü┼čebilir.
 • Ba─č─▒ml─▒l─▒k: Sürekli bir ┼čekilde sosyal medyaya bakma iste─či ve bunu kontrol edememek sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒na sebep olur. Beyine dopamin hormonu sa─člayarak ki┼čiyi ödüllendiren sosyal medya, insan─▒ daha çok kullanmaya te┼čvik eder.
 • Sosyal ili┼čkilerinde soruna neden olur. Sosyal medyay─▒ a┼č─▒r─▒ kullanan ki┼či aile, arkada┼č ve özel ili┼čkilerinde ileti┼čimsizli─če neden olabilir.
 • ─░nsan─▒n i┼č hayat─▒n─▒ da olumsuz etkileyebilir. Sosyal medyaya odaklanan ki┼či i┼č ve derslerinde verimsiz ve yetersiz olabilir. Ele┼čtirel dü┼čünmeyi, yarat─▒c─▒l─▒─č─▒ zay─▒flatabilir.
 • Sosyal platformlarda payla┼č─▒lan bilgiler çal─▒nabilir.
 • Sosyal medyan─▒n zararlar─▒ aç─▒s─▒ndan sosyal anksiyete durumuna neden olabilir.

Sosyal Medya Ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ Nas─▒l Önlenir?

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ insan─▒n zihinsel, fiziksel ve sosyal ili┼čkileri bak─▒m─▒ndan olumsuz bak─▒mdan etkileyebilir. Bu ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ önlemek için farkl─▒ birçok ┼čey vard─▒r En önemlisi de ki┼činin kendi hayat─▒n─▒n alanlar─▒na odaklanmas─▒d─▒r.

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n─▒ önlemek için a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar izlenebilir:

 • Ki┼či telefonundan sosyal medya uygulamalar─▒n─▒ silmelidir. Bu ┼čekilde sosyal medyada geçirilen vakit azalt─▒labilir.
 • Telefondan ekran süresini takip ederek ki┼či sosyal medyada ne kadar vakit geçirdi─čini görebilir ve sosyal medyada geçirilen zaman─▒ k─▒saltmak için kendine s─▒n─▒rlamalar koyulmal─▒d─▒r.
 • Yeni aktiviteler bularak sosyal medyada olmad─▒─č─▒ zamanlar kendini bo┼člukta hissetmesi önlenebilir. ─░nsan ilgisini çekecek, mutlu edecek ┼čeyler bularak vakit geçirmelidir.
 • Sosyal medyadan uzak durmak için ufak hedefler belirlenmesi faydal─▒ olabilir. Bu hedeflere ula┼č─▒ld─▒ktan sonra birey kendine küçük ödüller ile ödüllendirmesi onu te┼čvik eder.
 • Bu ba─č─▒ml─▒l─▒ktan uzak durmak için ba┼čka ki┼čilerden de yard─▒m al─▒nabilir. Ki┼činin bu ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ azaltmas─▒ zor bir durum olabilir. Ona yard─▒mc─▒ olacak, destek olacak ki┼čilerden yard─▒m alarak bu durumun üstesinden gelebilir.
 • Güne sosyal medyaya bakarak ba┼član─▒lmamas─▒ gerekir.
 • Sosyal medyadaki bildirimleri sessize almak da yararl─▒ olabilir.

Sosyal Medyan─▒n Zararlar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Sosyal Medya Ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ Neden Olur?

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n─▒n birçok farkl─▒ nedeni vard─▒r. ─░nsanlar kendi günlük ya┼čamlar─▒ndaki olaylardan kaçmak için sosyal medyaya s─▒─č─▒n─▒yor olabilirler. Kendini yaln─▒z hisseden birey, sosyal medyada daha çok vakit geçirmeye ba┼člar.

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n─▒n nedenlerinden baz─▒lar─▒ da bo┼č vakitlerini geçirmek, haberlerden habersiz olma korkusu, sosyal fobi hatta narsist ki┼čilik bozuklu─ču gibi durumlardan olabilir. Onaylanma ihtiyac─▒ da sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n─▒n nedenlerinden olabilir. Bu ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n üstesinden gelmek mümkündür.

Sosyal Medya Hangi Psikolojik Sorunlara Neden Olur?

Sosyal medyan─▒n; fiziksel ve psikolojik olarak zararlar─▒ bulunur. Ba─č─▒ml─▒ ki┼čiler sadece stres atmak için sosyal medya kulland─▒─č─▒n─▒ söylese de asl─▒nda daha çok stresli olmalar─▒na neden olur.

De─čersizlik hissi, mutsuzluk, yetersizlik gibi duygular hissettirerek ki┼činin depresyonunu tetikleyebilir. Ayn─▒ zamanda ki┼činin öz sayg─▒s─▒n─▒ kaybetmesi, özgüven dü┼čüklü─čü, ba─č─▒ml─▒l─▒k ve uyku problemleri gibi sorunlara da neden olur.

Sosyal Medya Ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ Kaç Saattir?

Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ ciddiye al─▒nmas─▒ gereken bir durumdur. Bu ba─č─▒ml─▒l─▒k ilerledikçe insan─▒n hayat─▒n─▒ daha fazla olumsuz yönde etkilemeye ba┼člar. Bunun için bu ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ önlemeye çal─▒┼čman─▒z gerekir.

Mesle─či d─▒┼č─▒nda ki┼či haftal─▒k olarak 8 - 10 saati a┼čacak ┼čekilde kullan─▒yorsa ba─č─▒ml─▒l─▒─ča do─čru ilerliyor demektir. Bu sürenin azaltmak için ad─▒mlar─▒ teker teker yaparak ilerlemek önemlidir. Sosyal medya ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ oldu─čunu fark─▒na vararak bundan kurtulabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

22702

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.