Doç. Dr.Soykan Barlas

  • İlgi Alanları
  • Böbrek nakli
  • Diyaliz hastaları için damaryolu cerrahisi
  • Tiroit cerrahisi
  • Meme cerrahisi
  • Anorektal bölge cerrahisi
  • Safra kesesi cerrahisi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Sindirim sistemi cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
1995 - 2003 Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesi    
2003 - 2008 Asistan doktor Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
2009 - 2009 Uzman Dr. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi

Deneyim
2009 - 2011 Uzm. Dr. Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)    
2011 - 2013 Uzm. Dr. Özel Şişli Hospitalium Hastanesi    
2013 - 2017 Uzm. Dr. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi    
2017 - 2021 Dr. Öğr. Üyesi Demiroğlu Bilim Üniversitesi Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi    
2021 - 2022 Doç. Dr. Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi    
2022- Doç. Dr. BAU Medical Park Göztepe Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi

Kurs ve Sertifikalar
1. International Training Course in Abdominal Organ Procurement, Karın organ alımının (procurement) temel ve gelişmiş yönlerini kapsar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 2019
2. Endorectal  Ultrasonography Course, ”18th World Congress of the International Association of Gastroenterologist and Oncologist” kongresi kapsamında yapılan Endorektal Ultrason kursu, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kurs, 2008
3.Gastrointestinal Endoskopi Kursu, 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi kapsamında düzenlenen Gastrointestinal Endoskopi kursu., Antalya, Kurs, 2007
4.EAES Laparoscopic Lower Gastrointestinal Surgery Course, University of Dundee Cuschieri Skills Centre bünyesinde laparoskopik alt gastrointestinal sistem ameliyat kursu, Dundee Üniversitesi, Kurs, 2007
5.EAES Laparoscopic Upper Gastrointestinal Surgery Course, University of Dundee Cuschieri Skills Centre bünyesinde laparoskopik üst gastrointestinal sistem ameliyat kursu, Dundee Üniversitesi, Kurs, 2006
6.Travma ve Resüsitasyon Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından, teorik ve pratik konularla ilk yardım ve resüsitasyon kursu., İstanbul, Kurs, 2005
7. LiDo, Live Donor Nephrectomy Masterclass course, canlı vericili böbrek naklinde böbrek çıkarım tekniklerinin tamamını kapsar. Erasmus MC, Rotterdam, 2018.
8. Hesperis, organ nakli ile ilgili tüm temel ve klinik bilgi ve yaklaşımları içerir. Roma, 2019.

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
European Society for Organ Transplantation 

Ödüller
2009 T.C. Sağlık Bakanlığı Takdirname

ULUSLARARASI MAKALELER

 

1.Soykan Barlas,Arzu Akan,Yavuz Eryavuz,Giray Yavuz,Sedat Kamalı,Gülçin Kamalı: Primary Hydatidosis of the gluteus muscle:Report of a case and review of the   literature.   Ind  J Surg. 2016; 78(2): 161–162.

2.Metin Kement, Hakan Ahmet Acar, İlhami Soykan Barlas, Nihat Aksakal, Cem Gezen, Uygar Düzci, Mustafa Öncel: Clinical evaluation of a temporary fecal containment device for non-surgical fecal diversion in perineal burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 123-127

3.Bilgin Y, Hot S,Barlas IS,Akan A,Eryavuz Y:Short and long term results of harmonic scalpel hemorrhoidectomy versus stapler hemorrhoidopexy in treatment of hemorrhoidal disease. Asian J Surg. 2015;38(4):214-9.

4.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Sakaci T, Koc Y, Basturk T, Akin EB, Ecder T. New-Onset Diabetes After Kidney Transplantation and Pretransplant Hypomagnesemia. Prog Transplant. 2016 Mar;26(1):55-61. doi: 10.1177/1526924816633949.

5.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Altunrende F, Akin EB, Ecder T. Calcified Double J Stent after Sequential Liver and Renal Transplantation Associated to primary Oxalosis: Case Report. BANTAO journal, 2015;13(2), 97-99.

6.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Kusku Cabuk F, Akin EB, Ecder T. A very rare tumor in a renal transplant donor candidate: primary mesenteric neuroendocrine tumor.International Journal Of Advances In Case Reports, 2015;2(4):244-249

7.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Akin EB, Ecder T. Should transplant ureter be stented routinely or not? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(23):3551-6.

8.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Koc Y, Basturk T, Sakaci T, Akin EB, Ecder T. The incidence of new onset diabetes after transplantation and related factors: Single center experience. Nefrologia, 2017;37(2):181-188.

9.Akin EB, Aydogdu I, Barlas IS. Introducing Robot-Assisted Laparoscopic Donor Nephrectomy After Experience In Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Approach. Transplant Proceedings 2019; 51, 2221-222.

10. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Sardogan C, Akin EB. Incisional Complications and Cosmetic Evaluation After Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy. Transplant Proceedings 2019; 51, 2215-2220.

11. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Ecder T, Akin EB. Hand Assisted Nephretomy Predisposes Incisional Herniation In Obese Living Donors. Transplant Proceedings 2019; 51, 2210-2214.

12. Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y,  Barlas IS, Abouzahir S, Ecder ST,  Akin EB. The Outcome of Desensitization Therapy in Immunologically High-risk Kidney Transplantation: Single-Center Experience. Transplant Proceedings 2019; 51, 2268-2273

13. Gode Oguten E, Barlas IS, Akin EB. Mental Distress Symptoms and Life Satisfaction among Living Kidney Donors: Frequency and Association with Subjective Evaluations. Transplant Proceedings 2019; 51, 2232-2236

14. Atan Ucar Z, Sinangil A, Koc Y, Barlas IS, Abouzahir S,  Ecder T,  Akin EB. The Clinical Prognosis Of The Renal Retransplant Patients: A Single Center Experience. Transplant Proceedings 2019; 51, 2274-2278.

15. Barlas IS, Demir M, Akın EB. A single-center nine-year experience in pediatric kidney transplantation. Cumhuriyet Medical Journal 2020; 42 (1), 126-135.

16. Emin Baris Akin , Ilhami Soykan Barlas, Murat Dayangac. Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy Offers More Liberal Use of Right Kidneys: Lessons Learned From 565 Cases. Transpl Int., (2021), 34(3):445-454. doi: 10.1111/tri.13806.

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1. Metin Kement, İlhami Soykan Barlas, Hakan Acar, Cem Gezen. Evaluation of gender differences in burned children. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May 2009. Eur J Trauma Emerg Surg 2009, Vol 35(Suppl 1),1-188.

2. Metin Kement, Hakan Acar, İlhami Soykan Barlas,Cem Gezen. Early results of temporary fecal containment devices in burn patients. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May 2009. Eur J Trauma Emerg Surg 2009, Vol 35(Suppl 1),1-188.

3. Akin EB, Barlas S, Dayangaç M, Sinangil A, Celik V, Ecder ST. Hand-assisted retroperitoneoscopic donor nephrectomy offers more liberal use of right kidneys. An experience of 455 cases. 17TH congress of the european society for organ transplantation (2015) (Kontrol No: 2727749) Transpl. Int. Vol 28 (Suppl 4):104

4. Akin EB, Barlas S, Dayangaç M, Sinangil A, Celik V, Ecder ST. Hand Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy in Challenging Cases: Right Sided Donor Nephrectomy with Multiple Renal Arteries. American Transplant Congress USA(2015) (Kontrol No: 2765641). Am J Transplant.2015,15(Suppl 3).

5. Barlas S, Akin B, Dayangac M, Sinangil A,  Celik V, Ecder T. Right-Sided Donor Nephrectomy With Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Approach Offers İncreased Safety With Excellent Outcome. 17TH congress of the european society for organ transplantation (2015). Transpl. Int. Vol 28 (Suppl 4)847-856.

6. Ilhami Soykan Barlas, Emin Barıs Akin, Murat Dayangac, Ayse Sinangil, Ahmet Vedat Celik, Tevfik Ecder. The Use Of Hand Assisted Retroperitoneoscopic Nephrectomy Technique For Single Incision Simultaneous Native Nephrectomy and Living Donor Kidney Transplantation: Report Of Two Cases. Transplant International 2017 European Society for Organ Transplantation Vol. 30 (Suppl. 2), 370–389.

7. Barlas IS, Demir M, Koc Y, Akin EB. Böbrek Nakli Sonrası Kanser Riski: Tek Merkez 12 Yıllık Deneyim. 8. Uluslararası katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi (2019). Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon 2019; Cilt 1, Sayı 1:84

8. Barlas IS. Canlı Vericili Böbrek Naklinde Üreteral Stent Uygulaması: Tek Merkezli 9 Yıllık Deneyim. 8. Uluslararası katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon

Kongresi (2019). Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon 2019; Cilt 1, Sayı 1:81.

9. Akin EB, Aydogdu I,Barlas IS. Introducing Robot-Assisted Laparoscopic Donor Nephrectomy After Experience In Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Approach. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.

10. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Sardogan C, Akin EB. Incisional Complications and Cosmetic Evaluation After Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.

11. Barlas IS, Aydogdu I, Sinangil A, Atan Ucar Z, Koc Y, Ecder T, Akin EB. Hand Assisted Nephretomy Predisposes Incisional Herniation In Obese Living Donors. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.

12. Koc Y, Sinangil A, Ecder ST, Barlas IS, Abouzahir S, Atan Ucar Z, Akin EB. The Outcome of Desensitization Therapy in Immunologically High-risk Kidney Transplantation: Single-Center Experience. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.

13. Gode Oguten E, Barlas IS, Akin EB. Mental Distress Symptoms and Life Satisfaction among Living Kidney Donors: Frequency and Association with Subjective Evaluations. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.

14. Atan Ucar Z, Ecder T, Abouzahir S, Barlas IS, Koc Y, Sinangil A, Akin EB. The Clinical Prognosis Of The Renal Retransplant Patients: A Single Center Experience. 1st International Transplant Network Congress 2018 Antalya Turkey.

15. Ilhami Soykan Barlas, Emin Baris Akin. Robot Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy: Introductory Cases Of A Technique Offering Better Safety. Transplant International 2019 European Society for Organ Transplantation

16. Emin Baris Akin, İlhami Soykan Barlas, Yener Koc, Mesut Demir, Hamit Karayağız, Amath Thiam. Hand Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy Avoids Intraabdominal Complications: Our Experience With 816 Cases. Transplant International 2019 European Society for Organ Transplantation

17. Z. Atan Ucar, Y. Koc, A. Sinangil, S. Barlas, T. Ecder, EB. Akin. Immunological risk monitoring in patients with high immnologic risk and its effect on clinical outcomes. 19th congress of the european society for organ transplantation (ESOT2019). Kopenhag/Danimarka, 15-18 Eylül 2019.

18. Y. Koc, Z. Atan Ucar, A. Sinangil, S. Barlas, T. Ecder, EB. Akin. The effect of alendronate on bone mineral disorders in renal transplant patients. 19th congress of the european society for organ transplantation (ESOT2019). Kopenhag/Danimarka, 15-18 Eylül 2019. (SÖZLÜ SUNUM-Aynı kongrede başka sunum var. İki isim olanı puanladım)

19. Akin EB, Barlas S, Dayangac M. Challenging Cases In Hand-Assisted Retroperitoneoscopic Donor Nephrectomy Right Kidneys With Multiple Arteries. 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT2017). Barcelona / Spain, 24-27 September 2017

20. Metin Kement, İlhami Soykan Barlas, Uygar Düzci, Hakan Acar, Cem Fazlı Gezen. Evaluation of Reactive Thrombocytosis in Burn Patients. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May 2009. Eur J Trauma Emerg Surg 2009, Vol 35(Suppl 1),1-188.

 

ULUSAL MAKALELER

1.Timuçin Aydın,Zeynep Çaynak, İbrahim K. Deniz, Soykan Barlas, Yavuz Eryavuz  İnce Barsak Tümörleri. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 5:22, 2005

2.İlhami Alkan, İ. Soykan Barlas, Deniz Özcan, Servet Karahan; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. İnsidental Retroperitoneal Ganglionöroma. 56:23, 2006

3.Sinangil A. Çelik V, Barlas S, Asmaz E, Akin EB, Ecder ST. (2016). Nakil Sonrası Diabetes Mellitus. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi, 1(1), 35-42., (Kontrol No: 2711914)

4.Barlas S, Asmaz E, Sinangil A, Çelik V, Ecder ST.  Eş Zamanlı Böbrek ve Pankreas Naklinin Son Dönem Böbrek Yetmezliği İle Birlikte Olan Diyabet Tedavisindeki Yeri:Olgu Üzerinden Tartışma Ve Yeni Yaklaşımlar. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi. 2016;1(1), 5-9.

5.İlhami Soykan Barlas, Emin Barış Akin. Cerrahi Anatomik Komplikasyonlar.Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonunda Görüntüleme Özel Sayısı. 2016;9(3):111-5

6.İbrahim Aydoğdu, Yaren Ece Aydoğdu, Ali Çay, İlhami Soykan Barlas, Adem Akçakaya. Tepecik Eğit. Ve Araş. Hastanesi Dergisi 2019;29(1):74-78.

7. İlhami Soykan Barlas. Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Greft Uygulama Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi. Bezmialem Science 2020;8(1):56-61.

 

ULUSAL BİLDİRİLER

1. İ.Soykan Barlas, Yusuf Bilgin, Ali Alemdar, Arzu Akan, Bakır Batı, Refik Bademci, Yavuz Eryavuz. Harmonic Scalpel ile Açık Hemoroidektomi Deneyimlerimiz: 42 Olguluk Seri , Ulusal Cerrahi Kongresi.Mayıs 2008

2. İ.Soykan Barlas, Arzu Akan, Mehtap Okuyan, İbrahim K. Deniz, Yavuz Eryavuz. Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Yeni Bir Yöntem: Üçgen Sinüs eksizyonu ve İlerletme Flebi. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2008

3.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Asmaz E,Uslu N, Akin EB, Ecder T. (2015). Renal Transplant Hastaların İdame Tedavisinde M-Tor İnhibitörü Kullanımı. 32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

4.Uslu N, Sinangil A, Celik V, Barlas S, Asmaz E, Akin EB, Ecder T. (2015). Renal Transplant Hastalarında Erken Dönem Üriner Sistem Enfeksiyon Sıklığı İle İlişkili Faktörler. 32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

5.Sinangil A, Celik V, Barlas S, Uslu N, Asmaz E, Akin EB, Ecder T. (2015). Transplantasyon Öncesi Metabolik Sendrom Varlığı İle Nakil Sonrası Gelişen Diyabetes Mellitus İlişkisi. 32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

6.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Pretransplant serum magnezyum düzeyi ile böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diabetes mellitus arasındaki ilişki” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014

7.E.B.Akin, S.Barlas, V.Çelik, A.Sinangil, T.Ecder “Retroperitonoskopik el yardımcılı nefrektomi tekniği böbrek vericileri için güvenli bir endoskopik ameliyat tekniğidir” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014

8.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Transplant üretere rutin olarak stent konulmalı mı?” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014

9.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, F.K.Çabuk, E.B.Akın, T.Ecder “Renal transplant verici adayında nadir bir tümoral oluşum: Primer mezenkimal nöroendokrin tümör” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014

 10.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diyabet sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması: Tek merkez tecrübesi” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014 .

11.A.Sinangil, V.Çelik, S.Barlas, E.B.Akin, T.Ecder “Pretransplant hiperparatiroidi ve transplantasyon sonrası yeni gelişen diabetes mellitus” 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya, Türkiye, Ekim 2014.

12. İlhami Soykan Barlas. El Yardımlı Retroperitoneoskopik Nefrektomi İle Yapılan Canlı Vericili Böbrek Nakillerinde Çoklu Renal Arter Bulunmasının Alıcı Erken Dönem Greft Fonksiyonuna Etkisi. 3. Ankara Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2019. Klinik seriler 2019; Cilt 1, Sayı 2: 31.

13. Y. Koç, A. Sinangil, Z. Atan Uçar, S. Abouzahir, S. Barlas, EB. Akin, T. Ecder. Renal retransplantasyonlu hastaların klinik seyri: Tek merkez deneyimi 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2018

14. Z. Atan Uçar, A. Sinangil, Y. Koç, S. Abouzahir, S. Barlas, B. Koyuncu, EB. Akin, ST. Ecder. Renal transplant hastasında erken dönem komplikasyonu: Miliyer tüberküloz.  35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2018

15. Z. Atan Uçar, Y. Koç, A. Sinangil, S. Barlas, S. Hannani, M. Demir, Z Ercan. Korhan, S Koçulu, T Ecder, EB. Akin “Renal retransplantasyon sonrası parvovirüse bağlı derin anemi gelişen vaka sunumu” 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019.

16. A. Sinangil, Z. Atan Uçar, Y. Koç, S. Barlas, S.Hannani, M. Demir, ?. Korhan, M. Isleem, T. Ecder, EB Akin. “Hiperparatiroidizme bağlı gecikmiş greft fonksiyonu vaka sunumu” 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019.

17. Z. Atan Uçar, Y. Koç, A. Sinangil,  S. Barlas, S. Hannani, M. Demir, Z Ercan, M. Isleem, T Ecder, EB. Akin. “Yüksek immunolojik riskli hastalarda immunolojik risk takibi ve klinik sonuçlara etkisi”36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2019. 

18. M. Demir, İS Barlas, Z Atan Uçar, EB Akin. Çocuk yaş grubunda böbrek nakli sonuçlarımız: tek merkez deneyimi. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi & Steps 2019 (Sözlü Sunum 24 , s.68)

19. A. Akan, A. Alemdar, S. Barlas,  S. Kamalı, Y. Eryavuz. Memeden Kitle Eksizyonunda EMLA (Eutetic Mixture of Local Anaesthetic) Kullanımının Yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi.Mayıs 2008

20. B. Batı, A. Akan, A. Alemdar, İ. Deniz, S. Barlas, Y. Bilgin, D. Demir, R. Bademci, M. Okuyan, Y. Eryavuz. Sütür materyali kullanmadan yapılan tiroidektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi.Mayıs 2008

 

KİTAP

1. Editörlük Barlas IS and Sinangil A. Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar Akademisyen Kitabevi, Ankara

2. Barlas IS. (2020) Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar. Editörler: Barlas IS ve Sinangil A.  Böbrek Nakli Cerrahisi ve Komplikasyonları. Akademisyen Kitabevi, Ankara

3. Sinangil A, Barlas IS. (2020) Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar. Editörler: Barlas IS and Sinangil A. Böbrek Nakli Tarihçesi. Akademisyen Kitabevi, Ankara

4. Barlas IS. (2019) Cerrahi Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi. Editörler: Anilir E, Ozlu C.  Organ nakli hastalarında beslenme. Akademisyen Kitabevi, Ankara

5. Barlas IS (2021) Hemodiyaliz İçin Damaryolu Multidisipliner Yaklaşım. Editör: Kösem M. Üst ekstremite greft operasyonları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

6.  Barlas IS, Akin EB. (2021) Hemodiyaliz İçin Damaryolu Multidisipliner Yaklaşım. Editör: Kösem M. Arteriovenöz greft revizyon ameliyatları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.