sat─▒r aras─▒

Stendhal Sendromu Nedir? Neden Olur?

Stendhal sendromu di─čer bir ismi ile hiperkültüremi olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kar. Bu hastal─▒─č─▒n ismi 19. yüzy─▒lda ya┼čam─▒┼č olan Frans─▒z yazar Stendhal'dan gelir. Bütün sendromlar içerisinde en ilginci olarak neredeyse ilk s─▒ralarda kendine yer edinen Stendhal sendromu, ilk olarak Stendhal'─▒n 1817 senesinde Floransa ziyaretinde ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Ünlü yazar Floransa'da bulunan Santa Croce Bazilikas─▒'n─▒ ziyaret eder. Bu ziyaret esnas─▒nda Giotto'nun fresklerini görür. Freskler kar┼č─▒s─▒nda Stendhal'─▒n ya┼čad─▒─č─▒ durum psikoloji tarihinde Stendhal sendromu olarak bilinir. 

Stendhal Sendromu Nedir?

Stendhal sendromu sanat hastal─▒─č─▒ olarak bilinir. Sanat bizleri hasta eder mi, sorusuna cevap olacak nitelikte bir sendromdur. Özellikle sanat a┼č─▒─č─▒ ki┼čilerin en merak etti─či sendromlardan birisi olarak da bilinir. Sizlerde sanata a┼č─▒r─▒ derecede ilgi duyuyorsan─▒z bu sendrom ilginizi çekebilir. 

Stendhal sendromu psikosomatik bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bu sendrom e┼čsiz sanat eserleri kar┼č─▒s─▒nda ki┼činin kendinden geçmesi olarak bilinir. Sendrom ilk gözlemlendi─či dönemlerde birçok ki┼či bu duruma inanmam─▒┼č olsa da 1979 senesinde ─░talyan psikiyatrist Graziella Magherini taraf─▒ndan ara┼čt─▒r─▒l─▒r. 

Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar sonucunda gerçekten de Floransa'da bu sendroma sahip olan yüzlerce ki┼či oldu─ču ke┼čfedilir. Böylelikle Stendhal sendromunun varl─▒─č─▒ resmi olarak kabul edilir ve bu sendroma ilk kez sahi olan ki┼činin ismi verilir. Bu sendrom ayn─▒ zamanda sanat zehirlenmesi olarak da bilinir. 

Stendhal Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Stendhal Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Stendhal sendromu belirtileri genellikle sanat eseri ile kar┼č─▒la┼č─▒ld─▒─č─▒ zaman ortaya ç─▒kar. Ayr─▒ca ki┼čiler sanata a┼č─▒r─▒ ba─č─▒ml─▒ olarak bilinir. Her ne kadar sadece sanat sever oldu─čunuzu dü┼čünüyor olsan─▒z da Stendhal sendromu belirtileri ile ilgili bilgi sahibi olman─▒z gerekir.

Kendisini sadece sanat a┼č─▒─č─▒ olarak tan─▒mlayan birçok ki┼či bulunur. Bu ki┼čilerin büyük bir ço─čunlu─ču asl─▒nda bu sendroma sahiptir. Fakat kendilerini sanat dünyas─▒na o kadar çok kapt─▒r─▒rlar ki kendilerinde bir problem oldu─ču asla ak─▒llar─▒na gelmez.

Psikiyatristler ve psikologlar taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č olan uzun çal─▒┼čmalar ve ara┼čt─▒rmalar sonucunda, ki┼čilerde en s─▒k rastlanan Stendhal sendromu belirtileri ┼ču ┼čekilde ortaya ç─▒kar;

  • Herhangi bir sanat eseri ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya gelen sendrom sahiplerinde h─▒zl─▒ kalp at─▒┼č─▒ olu┼čur
  • Ki┼čide anidenba┼č dönmesiortaya ç─▒kar 
  • Ço─ču zaman ki┼čiler sanat eserleri kar┼č─▒s─▒nda bayg─▒nl─▒k geçirir
  • Bu sendrom ki┼čilerde halüsinasyon olu┼čmas─▒na da sebebiyet verir
  • A─č─▒z kurulu─čuve terleme gibi fiziksel sorunlar olu┼čur
  • Ki┼čide mide bulant─▒s─▒ ba┼člar
  • Gö─čüs bölgesinde bask─▒ hissi olu┼čur
  • Ki┼čide nefes darl─▒─č─▒ ba┼člar

Bu belirtiler daha çok fiziksel belirtiler olarak bilinir. Bu belirtilere ek olarak ki┼čide ruhsal belirtiler de gözlemlenir. Bu belirtiler aras─▒nda;

Stendhal Sendromu Te┼čhisi Nas─▒l Konur?

Stendhal sendromu te┼čhisi koymak oldukça zordur. Bu sendrom, di─čer sendromlardan çok farkl─▒d─▒r. Sendromun sebep oldu─ču belirtiler farkl─▒ hastal─▒klarda da meydana gelebilir. Bu sebeple sadece belirtiler göz önünde bulunarak hastal─▒─č─▒ te┼čhis etmek mümkün de─čildir.

Öncelikle ki┼čide meydana gelen belirtilerin gerçekten bir sanat eseri kar┼č─▒s─▒nda ortaya ç─▒k─▒p ç─▒kmad─▒─č─▒ gözlemlenir. Sendroma dair net bir te┼čhis konulabilmesi ad─▒na ki┼činin mutlaka psikiyatri randevusu almas─▒ gerekir. 

Stendhal Sendromu Tedavisi Var M─▒?

Stendhal Sendromu Tedavisi Var m─▒?

Stendhal sendromu tedavisi bulunan bir rahats─▒zl─▒k olarak bilinir. Sendromun tedavi edilip edilememesi ki┼činin ┼čikayetlerinin yo─čunlu─čuna ba─čl─▒ olarak belirlenir. Baz─▒ ki┼čilerde bu sendroma ba─čl─▒ belirtiler k─▒sa süreli olarak ortaya ç─▒kar ve bir süre sonra sendrom kendili─činden yok olur.

Bu gibi hafif semptomlar ile atlat─▒lan durumlarda Stendhal sendromu tedavisi gerekmez. Ki┼činin ┼čikayetlerine ba─čl─▒ olarak süreç ilerler. 

Ya┼čanan semptomlar ki┼činin ya┼čam enerjisini dü┼čürüyorsa ve ki┼činin günlük hayat ak─▒┼č─▒n─▒ etkileyecek derecede a─č─▒rsa Stendhal sendromu tedavisi uygulan─▒r. Tedavi için uzman psikiyatristler taraf─▒ndan oldukça detayl─▒ bir inceleme yap─▒l─▒r.

Yap─▒lan incelemeler sonucunda psikoterapi yöntemleri ile ki┼činin belirtilerinin azalt─▒lmas─▒ hedeflenir. Belirtilerin azalmas─▒yla birlikte tedavi sürecine devam edildi─či takdirde bu sendrom tamamen yok olur.

Stendhal Sendromu Neden Olur?

Stendhal sendromu neden olur sorusunun cevab─▒ oldukça basittir. Ki┼čilerin sanata duydu─ču ilgi ve a┼čk sendroma sebep olan ilk neden olarak kabul edilir. Ancak sanatla ilgisi dahi olmayan insanlar─▒n bu sendroma kap─▒lmas─▒n─▒n sebebi ise görmü┼č olduklar─▒ sanat eserinin güzelli─čidir. E┼čsiz sanat eserlerinin insan─▒n ruhuna etki etmesi ve a┼č─▒r─▒ co┼čkuya sebep olmas─▒ sendromu tetikler. 

Stendhal sendromu neden olur sorusuna verilebilecek di─čer bir yan─▒t ise ki┼čilerin beyin i┼čleyi┼čidir. Bu sendroma sahip olan ki┼čilerin beyin i┼čleyi┼činin di─čer ki┼čilerden daha farkl─▒ oldu─ču bilinir.

Belirtilen bu bulgulara ra─čmen sendroma sebebiyet veren herhangi bir genetik , fiziksel ya da ruhsal bir problem olup olmad─▒─č─▒na dair net bir bilgi yoktur. Ki┼čilerin fazla sanata maruz kalmas─▒ da tabi ki sendrom olu┼čumunu tetikler.

S─▒kça Sorulan Sorular

Stendhal Sendromu En S─▒k Kimlerde Görülür?

Stendhal sendromu direkt olarak belirli ki┼čileri ya da ya┼č gruplar─▒na etki etmez. Bu sendrom herkeste görülebilir. Ya┼č fark─▒, e─čitim fark─▒, sanat bilgisi, cinsiyet gibi hiçbir unsur Stendhal sendromu ile alakal─▒ de─čildir. K─▒sacas─▒ ki┼činin bu sendroma sahip olmas─▒n─▒n kültür seviyesi ya da sanat ilgisi ile yak─▒ndan uzaktan bir alakas─▒ bulunmaz. 

Sendrom Tedavi Edilmezse Sorun Olu┼čur mu?

Sendrom sahibi ki┼čiler tedavi olmay─▒ reddedebilir. Tedaviyi reddeden ki┼čilerde genellikle a─č─▒r belirtiler bulunmaz. Ki┼činin belirtileri, ki┼čiyi rahats─▒z etmeyecek düzeyde oldu─ču için tedavi edilmemesi de herhangi bir soruna sebebiyet vermez. Bu sendrom direkt olarak sa─čl─▒k sorunu olu┼čturmaz. Bu sebeple tedavi edilmemesi sadece semptomlar─▒n s─▒kla┼čmas─▒na yol açar. Fakat sendromu a─č─▒r geçiren ki┼čilerin tedaviyi reddetmesi, ki┼čide psikolojik sorunlara yol açabilir. Tedavi edilmeyen Stendhal sendromu, ki┼čide kayg─▒ bozuklu─ču olu┼čumuna yol açma riski ta┼č─▒r. Bu sendroma ba─čl─▒ olarak ölüm riski olu┼čumu bulunmaz.

Sendromun ─░yile┼čme Süreci Ne Kadar Sürer?

Stendhal sendromuna sahip olan ki┼čiler tedavi olmak istedikleri takdirde psikiyatriye ba┼čvurur. Psikiyatristler, ki┼činin semptomlar─▒na göre farkl─▒ tedavi yöntemleri kullan─▒r. Bu tedavi yöntemleri ilaçlar e┼čli─činde de sürdürülebilir. Sendromun tedavisinin ne kadar sürece─či tamamen sendroma sahip olan ki┼čiye ba─čl─▒ olarak ilerler. Tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde birçok hastan─▒n 4. ya da 5. seanstan sonra sendromdan kurtuldu─ču bilinir. Fakat hastan─▒n semptomlar─▒ a┼č─▒r─▒ derecede a─č─▒rsa bu süreç daha da uzayabilir.

A─č─▒r semptomlara sahip olan ki┼čilerin ise genellikle 7. ya da 8. seansta kendisini iyi hissetmeye ba┼člad─▒─č─▒ hakk─▒nda baz─▒ bilgiler bulunur. K─▒saca belirtmek gerekirse sendromun tedavisinin ne kadar sürece─či ve ki┼činin ne kadar sürede sendromdan kurtulaca─č─▒ tamamen ki┼či ile alakal─▒ bir durumdur.

Sendroma Yakalanma Riski Yüksek midir?

Sendroma yakalanma riskinin ne kadar yüksek oldu─ču ile ilgili net bir cevap vermek mümkün de─čil. Çünkü Stendhal sendromuna sahip olan fakat bunu bilmeyen ki┼čiler bulunur. Bu ki┼čilerin ne kadar oldu─čunu ö─črenmek neredeyse imkans─▒zd─▒r. Aram─▒zdaki birçok ki┼či bu sendroma yakalanm─▒┼č dahi olabilir. Ayn─▒ zamanda hastal─▒─ča yakalanm─▒┼č ve atlatm─▒┼č baz─▒ ki┼čilerde vard─▒r. Bu ki┼čilerin psikolojik destek almam─▒┼č olmas─▒ nedeni ile dünya üzerinde sendroma sahip olan ki┼či s─▒kl─▒─č─▒ bilinmez. Bu sendroma yakalanm─▒┼č olan oldukça ünlü isimler bulunur. Stendhal sendromuna sahip oldu─ču bilinen ünlü isimlerden birisi Freud'dur. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

1950

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.