Uzm. Dr.Suat Demirkıran

  • İlgi Alanları
  • Ekokardiyografi
  • Anjiyo
  • Anjiyografi
  • Kalp pili
  • Aritmi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(Tıp Eğitimi)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kardiyoloji Kliniği(Uzmanlık Eğitimi)