Uzm. Dr. Suat Demirkıran

  • İlgi Alanları: Kardiyoloji, Ekokaryiyografi, Holter, Anjiyo, Kalp Kataterizasyonu, Koroner Anjiyografi, Koroner stentleme, Kalp pili, Aritmiler, TEE

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(Tıp Eğitimi)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kardiyoloji Kliniği(Uzmanlık Eğitimi)