sat覺r aras覺

Son 30 y覺ld覺r dünya çap覺nda yayg覺nlaan suda doum, douma özel tasarlanm覺 s覺cak su dolu bir küvet içinde gerçekletirilen alternatif bir doum yöntemidir. Küvete doldurulan 37 derece s覺cakl覺ktaki su, anne aday覺n覺n kaslar覺n覺n gevemesini, stres seviyesinin azalmas覺n覺 salayarak doum sanc覺lar覺n覺 ve kayg覺y覺 azalt覺r. Suda doum ünitesi olarak bilinen hidroterapi eliinde travay içinde doumun gerçeklemesindeki amaç, yaln覺zca anne aday覺n覺 rahatlatarak normal doum sürecini kolayl覺kla atlatmas覺 deil, ayn覺 zamanda 9 ay boyunca anne karn覺nda su içinde kalan bebein dünyaya adaptasyonunu da kolaylat覺rmakt覺r. Güncel çal覺malar, su içinde dünyaya gelen bebeklerin, normal ya da sezaryen yöntemi ile doan bebeklere oranla daha sakin olduunu ortaya koymutur. 

Suda doum nedir?

Anne aday覺n覺n, doum için özel olarak tasarlanm覺 küvet benzeri bir ünite içine girmesi ile balayan suda doum, doktor kontrolünde, vajinal doum ile bebein dünyaya gelmesi ile son bulur. Dier doum türleri ile ayn覺 oranda riskler ta覺d覺覺ndan güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan ak覺m覺 artar, böylece rahim içinde olan kas覺lmalar rahatl覺kla düzene girer. S覺cak suyun etkisiyle bebein dünyaya gelii s覺ras覺nda oluabilecek vajina y覺rt覺lmas覺 riski azal覺r. Rahim içinde su dolu bir kesecikte yer alan bebek, benzer s覺cakl覺kta su ile dolu bir havuzun içinde doduundan daha az alar ve daha sakin olur. Anne aday覺na ve bebee yan etkisi ya da zarar覺 bulunmayan suda doum yöntemi uygulanmadan önce, anne aday覺 ve bebek gerekli sal覺k kontrollerinden geçirilir. Suda doumun tam donan覺ml覺 suda doum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli bir ekip taraf覺ndan gerçekletirilmesi büyük önem ta覺r. 

Suda doumun avantajlar覺 nelerdir?

Anne aday覺n覺n stres seviyesini azaltmada oldukça etkili bir yöntem olan suda doum, bebek için de anne karn覺 d覺覺ndaki ortama daha yumuak bir geçi imkan覺 tan覺r. Suyun salad覺覺 doal rahatlat覺c覺 ortam sayesinde hem anne hem de bebek daha az travmaya maruz kal覺r. Suda doum ünitesinde gerçekletirilen doumun avantajlar覺 ise öyledir:

  • Doum sanc覺lar覺n覺 hafifletir.
  • Anne aday覺n覺 ve bebei rahatlat覺r.
  • Vücut a覺rl覺覺 daha az hissedildiinden, anne aday覺 daha rahat hareket eder.
  • Doum süresini k覺salt覺r.
  • Endorfin salg覺lanmas覺 artar ve böylece daha az ar覺 hissedilir.
  • Bebein ç覺k覺 yapt覺覺 kanallar覺n yumuamas覺n覺 salayarak esnekliini art覺r覺r.
  • Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanmas覺 ihtimali azal覺r.
  • Çou zaman, suni sanc覺 gibi medikal müdahaleler gerektirmez.

Suda doum nas覺l yap覺l覺r?

Suda doum öncesinde gerekli sal覺k kontrolleri yap覺larak anne ve bebein bu yöntem için uygun birer aday olduundan emin olmak gerekir. Çoul gebeliklerde ve 37 haftan覺n alt覺ndaki gebeliklerde suda doum tercih edilmez. Ayr覺ca  annede herhangi bir nedenle aktif enfeksiyon tablosu ya da vajinal kanama varsa suda doum yap覺lamaz. Bebein henüz doum pozisyonu almam覺 olmas覺 ve doum kilosunun yüksek olmas覺 da suda doumu engelleyen durumlar aras覺ndad覺r. Tüm artlar suda doum için uygunsa anneye detayl覺 bir haz覺rl覺k eitimi verilir. Doum balad覺覺nda anne, suda doum için gerekli eitimi alm覺 olan personel ve uzman hekim eliinde, önceden haz覺rlanm覺 ve devaml覺 takip edilen s覺cak suya girer. Il覺k su annenin rahatlamas覺n覺 salayarak stres seviyesini azalt覺r. Endorfin hormonu sayesinde ar覺lar ve sanc覺lar hafifler. Eitimde öretilen doru nefes yöntemleri de sanc覺lar覺n azalmas覺n覺 salar. Hekimin yönergeleri eliinde suda doum gerçekleir.

Suda doum yöntemi için tercih edilen hastanenin uygun artlar覺 salamas覺, hastane personelinin bu konuda eitimli ve deneyimli olmas覺 son derece önemlidir. Eer siz de suda doum yapmak istiyorsan覺z uzman hekiminizle görüerek detayl覺 bilgi alabilirsiniz.

 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do癟. Dr.
Ayeg羹l ks羹zolu
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
Medical Park Ankara (Bat覺kent)
111658

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.