• İlgi Alanları: Sağlıklı çocuk ve yenidoğan takibi, Çocukluk çağı hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Sağlıklı Çocuk Takibi, Aşılar, Astım, Büyüme

Eğitim ve Uzmanlık
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Hastalıkları - Uzmanlık

Sertifika ve Kurs Bilgileri
Neonatal resusitasyon programı uygulayıcı sertifikası
Çocuklarda ileri yaşam desteği programı uygulayıcı sertifikası
Simule uygulamalı invaziv girişimler kursu