• Uzmanlık Alanları: İnfertilite, Tüp Bebek, Embriyoloji, Endoskopik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi - Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Uzmanlık
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
TSRM
ÜTD
TJOD
AORM
ESHRE
Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası

 

Clinical outcome of magnetic activated cell sortşng on apoptotic spermatozoa before density gradient centifugation for assisted reproduction.
Increased Cys-C levels in hiperemezis gravidarum
Evolution of the relationship between heart type fatty acid binding protein levels and the risk of maternal cardiac ischemia in low risk obstetric population during delivery.
3. trimenderteki semptomatik ve semptomatik bakteriürisi olan gebelerde fosfomisin trometamol ile amoksisilin asit etkinliğinin karşılaştırılması