Op. Dr.Süleyman Mesut Karaatlı

  • İlgi Alanları
  • Şaşılık
  • Çocuk göz hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Eğitimi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göz Kliniği Uzmanlık 
Uni of California Los Angeles, Cedars Sinai Med Center Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık Üst İhtisası

Özmen MC, Karaatlı SM, Köklü E. Intravitreal Bevacizumab ile Prematüre Retinopatisinde Maküla Koruyucu Tedavi. Journal of Retina Vitreus 2013, Cilt 21, Sayı 3, s203-8

Karaatlı SM, Karakurt A, Recep ÖF, Hasıripi H. Katarakt cerrahisi sonrası uveal reaksiyonların kontrolünde indometasin ve deksametazonun etkilerinin karşılaştırılması.TOD XXVIII. Ulusal Kong. 1994; 3: 1011-3.

Karaatlı SM, Yavuz FZ, Recep ÖF, Bozdoğan S, Hasıripi H. Alt oblik kas miyektomi sonuçlarımız. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.

Karaatlı SM, Gökşin Z, Recep ÖF, Karakurt A, Hasıripi H. Kazanılmış okülomotor - abdusens sinir sinkinezisi. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.

Recep ÖF, Karaatlı SM, Karakurt A, Yılmaz F, Hasıripi H. Konjenital kataraktlarda eşlik eden diğer bulgular ve ailesel özellikler. TOD XXVIII. Ulusal Kong. 1994; 3:961-3.

Recep ÖF, Karaatlı SM, Hasıripi H. Göz kapaği ve orbita hastalıklarında lazer kullanımı. T Klin Oftalmoloji 1996; 2:155.

Recep ÖF, Karakurt A, Karaatlı SM, Sarıkatipoğlu HY, Hasıripi H. Arka kamara lensi uygulamasi sonrasi pupiller membran olusumu. Oftalmoloji 1994; 3: 268-72.

Recep ÖF, Hasıripi H, Karakurt A, Karaatlı SM, Sarıkatipoğlu HY. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrası pupiller fibrin membran oluşumunda göziçi lensi implantasyonunun rolü. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.

Recep ÖF, Sarıkatipoğlu HY, Karaatlı SM, Karakurt A, Hasıripi H. Ekstrakapsüler katarakt cerrahisi uygulanan konjenital kataraktlı olgularda cerrahi esnasında görülen komplikasyonlar. T Klin Oftalmoloji 1995; 4: 335-9.

Ekmekçi Y, Göksin Z, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Katarakt cerrahisi sonrasi oluşan korneal astigmatizmanın değerlendirilmesi. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.

Turan A, Karaatlı SM. Az görenler rehabilitasyonunun istihdam açisindan önemi. Görme özürlülerin sosyal güvenlik sorunları ve istihdamı sempozyumu, 1-2 Aralik 1997.

Alti Nokta Körlere Hizmet Vakfi Yayinlari: 3. Ankara. Sayfa 41-8.

Yılmaz F, Sargon MF, Hasıripi H, Karaatlı SM, Recep ÖF. Yaşa bağlı kataraktlarda lens ön epitelinin transmission elektron mikroskobu ile değerlendirilmesi. TOD XXVIII. Ulusal Kong. 1994; 1: 152-5.

Recep ÖF, Hasıripi H, Karakurt A, Karaatlı SM, Sarıkatipoğlu HY. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrasi pupiller fibrin membran olusumunda göziçi lensi implantasyonunun rolü. T Klin Oftalmoloji 1996; 2: 106-10.

Hasıripi H, Bozdogan S, Recep ÖF, Karaatlı SM, Ekmekçi Y. Technolas Keracor 116 Excimer Laser ile miyop ve miyop astigmatizmada fotorefraktif keratektomi sonuçları. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.

Recep ÖF, Hasıripi H, Sarıkatipoğlu H, Karakurt A, Karaatlı SM. Miyopide Türk radyal keratotomi literatürü sentezi. T Klin Oftalmoloji 2000;9(3):205-10

Recep ÖF, Hasıripi H, Karaatlı SM, Ekmekçi Y, Karakurt A. Arka kamaraya göziçi lensi uygulamasi sonrası geç dönem ön segment bulguları. T Klin Oftalmoloji (Kabul).

Turan A, Recep ÖF, Abdik O, Karaatlı SM, Hasıripi H. Türkiye çocukluk çağı körlükleri: Görme engelliler okullarındaki tarama sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 397-400.

Recep ÖF, Yıldız M, Karaatlı SM, Turan A, Hasıripi H. Dakriyosistorinostomide Silikon Tüp Entübasyon Ve Tüp Fiksasyonunda Silikon Kelepçeleme. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 948-51

Çakır P., Recep Ö.F., Karadağ R., Karaatlı S.M., Hasıripi H., "Pterjium Eksizyonunda Nüksün Azaltılması Amacıyla Siklosporin Kullanımının Nüksün Azaltılmasındaki Rolünün Belirlenmesi", TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 23-26 Eylül 2001

Abdik O, Turan A, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Childhood Blindness in Turkey: A national survey among schools for visually disabled. American Society of Cataract and Refractive Surgery Yillik Kongresi (Poster).

 

Abdik O, Turan A, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Görme engelliler okulları taramasında bilateral tam görme kaybı oluşturan göz ve görme yolları tümörleri. Türk Oftalmoloji Ulusal Kongresi-1999. Poster Sunumu-Izmir.

Turan A, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Görme engelli ve az görenler rehabilitasyonunun istihdama etkileri. Türkiye Körler Federasyonu, Görme Engellilerin Istihdami Sempozyumu, 24-25 Mart 2000, Ankara.