Op. Dr.Süleyman Yılmaz

  • İlgi Alanları
  • Onkolojik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Tiroit
  • Meme cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Drechsteden Ziekenhuis in Dordrecht-Hollanda
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 
 
1. Ertem M , Vardareli E, Yılmaz S, Özveri E, Tözün N.:Intraopearative colonoscopy in laparoscopically assisted colon resection at patients with T1 colon tumors. P143. 18th World Congress of the İnternational Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
2. Özveri E , Yılmaz S, Vardareli E, Ertem M.: Liver abcess secondery to a wooden skewer migration a case report. P296. 18th World Congress of the İnternational Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
3. Özveri E, Yılmaz S, Ertem M.: stapler hemoroidopeksi yönteminin hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:340 , mayıs 2009, Antalya
4. Özveri E, Yılmaz S, Ertem M.: Laparoskopik kolon rezeksiyonlarında intraoperatif kolonoskopinin yeri. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:333 , mayıs 2009, Antalya
5. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Mide tümörlerinde laparoskopik tedavi: wedge , subtotal total.p.13, 1.Minimal invaziv cerrahi kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs
6. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Travmatik Dalak Yaralanmasında Laparoskopik Cerrahi Tedavi. p.14, 1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
7. Ertem M , Yılmaz S, Özveri E.: SILS tekniği ile kolesistektomi deneyimimiz. P:25, 1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
8. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M.: Akalazya tedavisinde laparoskopik teknik. p.17, 1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
9. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: SILS kolesistektomide artroskopi ile iki farklı teknik. P:128. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
10. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: Kolesistoduodenal fistül tanılı bir olguda laparoskopik kolesistektomi ve düodenum tamiri. P: 139. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
11. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: laparoskopik tüp jejunostomi ve teknik ayrıntıları. P: 171. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
12. Yılmaz S, Ertem M .: Kuru kayısı nedeniyle oluşan ince barsak obtrüksiyonu. 2.Uludağ Genel Cerrahide güncel yaklaşımlar Kongresi. S.211 .8-11 Mart 2007. Bursa.
13. Yılmaz S, Ertem M.: Dev rektal Hematom. Longo Ameliyatı Sonrası Oluşan Nadir ir Komplikasyon. 2.Uludağ Genel Cerrahide güncel yaklaşımlar Kongresi. S.211 .8-11 Mart 2007. Bursa.
14. Ertem M , Bakar Ö , Özveri E. Yılmaz S.: İki verrüköz kanser olgusu ve cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 25(2) 68-71,2009.
15. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M.: Kanayan mide stromal tümörde Acil Laparoskopik wedge rezeksiyonu . Endoskopik Lap. Cer Derg. 13 (3):126-130, 2006 . ( not dergi 2009 da yayınlanmıştır.
16. Ertem M, Karataş A, Gök H, Yılmaz S.: Rare complication following Longo operation : giant rectal haematoma. Case report . J Complication Royal Australasian College of Surgeons. 2009.
17. Ertem M , Ozben O, Yılmaz S, Ozveri E .: The use of tacker and arthroscopy cannules in SILS cholecystectomy. J of Laparoendoscopic& advence surgical Tecniques. 2010.
18. Ertem M, Ozben V, Ozveri E , Yılmaz S.: Application of laparoscopicy in the management of obscure gastrointestinal bleeding. Surg laparosc Endosc Percutan Tech. 20(2):89-92. 2010.
19. Ozcan UA, Yılmaz S, Akansel S, Çizmeci MO, Ertem M.: Anunusual cause of small bowel obstruction: CT diagnosis of dried apricots. Emerg Radiol. 14(6):417-9, 2007