Prof. Dr.Sulhattin Arslan

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel bronkoskopi
  • Endobronşial ultrasonografi
  • Akciğer kanseri
  • Astım
  • Alerji
  • KOAH
  • İntertisyel akciğer hastalıkları
  • Uykuda horlama Solunumsal hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
1994 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997 - 2002 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan
2007 - 2014 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Dr. Öğr. Üyesi
2014 - 2020 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Doç. Dr.
2020 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Prof. Dr.

Deneyim
1994 - 1997 Doğubeyazıty Devlet Hastanesi Acil poliklik, Pratisyen Dr.
1997 - 2002 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan
2002 - 2007 Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Uzm. Dr.
2007 - 2014 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Dr. Öğr. Üyesi
2014 - 2020 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Doç. Dr.
2020 - 2023 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Prof. Dr.

Kurs ve Sertifika
Toraks Derneği 3. Yıllık Kongresi, ‘‘ Tüberküloz ve Kontrolu Kursu’’, 10-14 Nisan 1999, İstanbul.
2. TÜSAD 25. Kongresi “Özel Bronkoskopi Girişimler Kursu”, 5-9 Haziran 1999, İstanbul.
3 17. Türk Radyoloji Kongresi  “Göğüs Ağrısına Radyolojik Yaklaşım Kursu”, 2000, İstanbul.
4. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, ‘‘ Pulmoner Embolide Güncel Yaklaşımlar Kursu’’ 30 Mayıs-2 Haziran  2001, İzmir.
5 Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, ‘‘Mekanik ventilasyon: Kime? Ne Zaman? Ne Kadar? Kursu’’ 24-27 Nisan  2002, Antalya.
6. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, ‘‘Astım ve rinit tedavisi Kursu’’ 23-26 Nisan 2003, Antalya.
7. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, ‘‘The Postgraduate of Chest Radyology’’ August 29-September 1, 2003,
İstanbul, Turkey.
8. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, ‘‘Çocukluk Çağı Astım Kursu’’ 28 Nisan-1 Mayıs  2004, Antalya.
9. Toraks Derneği II. Mesleki Gelişim Kursu, 9-12 Mart 2005, Nevşehir.
10. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, ‘‘Toraks görüntüleme Kursu’’ 19-23 Nisan 2006, Antalya.
11. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, ‘‘ İntertisyel Akciğer Hastalıklarına (İAH) Klinikı-Radyolojik- Patolojik Yaklaşım Kursu’’,25 29 Nisan 2007, Antalya
12. Toraks Derneği Okulu, ‘‘ Grişimsel Bronkoskopi Merkezi Kursu’’, 13-15 Mart 2008, İstanbul
13. Toraks Derneği Okulu, ‘‘ Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel eğitim Kursu’’, 30-31 Mayıs 2008, İzmir
14. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 02-18 Haziran 2008, Sivas.
15. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, ‘‘ Akciğer Kanserlerinde Bronkoskopik Tanı Ve Tedavi Kursu’’, 8-12 Nisan 2009, Antalya
16. TÜSAD 31. Kongresi “Bronkoskopi ve Girişimsel Toraks Radyoloji Kursu”, 17–21 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.
17. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, ‘‘ Kemoterapi Uygulama Pratiği Kursu’’, 5-9 Mayıs  2010, İstanbul
18. Toraks Derneği Okulu ‘‘ Kardiyopulmoner Egzersiz testleri Kursu’’, 4-5 Haziran 2009, Ankara
19. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, ‘‘Akciğer Kanserinde Palyatif Tedavi Kursu’’ 17-20 Haziran 2010, İstanbul
20. T.C. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Derneği ve Cumhuriyet Üniversitesi “A’dan Z’ye Klinik Araştırmalar-Araştırmacı Eğitimi”, 5-6 Mart 2012, Sivas
21. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi “Probleme Dayalı Öğrenim Kursu”, 26-27 Haziran 2012, Sivas
22. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi “Eğiticilerin Eğitim Kursu”, 3-6 Temmuz 2012, Sivas
23.TÜSAD 31. Kongresi “Tanıdan Tedaviye Olgularla Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu”, 6-10 Ekim 2012, Çeşme, İzmir
24. Sağlık Bakanlığı  “Tütün Bağımlısı Tedavisi ve sigara bırakma müdahalesi kursu” 15-17 KASIM 2012, ÇEŞME-iZMİR
25. UYKUDER 5. POLİSOMNOGRAFİ SERTİFİKA PROGRAMI 8-9 Kasım 2013. Divan Taksim Hotel - İstanbul
26. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi “iletişim becerileri kursu”.8-9 Ocak 2014
27. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi “Uygulamalı Makale saati eğitimi”.25-6 Mart 2014
28. “Sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK için araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme uygulamalı eğitimi” 30 Ocak-1 Şubat 2015
29. “Etik Kurulu üyelerine ve adaylarına yönelik klinik araştırmalar eğitimi” 16 Şubat 2015
30. İLO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ 2000 SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ sertifikasyon programı 28 Eylül-02 Ekim, 2015
31. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TKHK İstanbul Fatih Bölgesi KHB genel sekreterliği Sağlılklı Bilimler Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs cerrahisi “TEMEL VE İLERİ BRONKOSKOPİ eğitim programı”, 1-3 Şubat 2017 İstanbul
32.T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Kalite ve akreditasyon Daire başkanlığı 4. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı, 07-12 Mayıs 2017, Ankara

Mesleki Üyelikler
1. Türk Toraks Derneği
2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
3.Europen Respiratory Society (ERS)
4.ASYOD
5. Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
6. İstanbul Tabip Odası of Bronkology and interventional Pulmonology (EABIP)
7.Eropean Assocciation

Ödüller Taktir ve Teşekkür Belgeleri
1. “İlköğretimde Okuyan Çocuklarda Habitual Horlama: Prevalans, Risk Faktörler ve Okul Başarısı”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009. Sözlü Sunum Ödülü.
Sulhattin Arslan, Sefa Levent Özşahin, Ömer Tamer Doğan, Serdar Berk, İbrahim Akkurt
2."Sivas illi Yıldızelli ve Ulaş İlçeleri Köylerinde Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Hastalıkların Araştırılması", TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, İzmir-Çeşme, 15–19 Ekim 2011. Sözlü Sunum Ödülü. Gökten Bulut, Sulhattin Arslan, Serdar Berk, Hüseyin Yalçın, İbrahim Akkurt
3.“Hidatik Kistin Kansere karşı koruyucu Etkisi Var mı?” TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, İzmir-Çeşme, 6–10 Ekim 2012. Poster Sunum Ödülü. Şule Karadayı, Sulhattin Arslan, Zeynep Sümer, Mustafa Turan, Haldun Sümer, Kürşat Karadayı
4.Sulhattin Arslan, Levent Özdemir,  Birsen Yılmaz, Özge Ünal, Mevhibe Esen Akkaya  “Association between C-Reactive Protein and Chronic Obstructive Pulmonary  Disease. J Clin Anal Med 2013;4(2): 120-3. Best article award (en iyi makale ödülü) 2013

Kongre ve Sempozyumlar

1. Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs 1998, Antalya

2. Toraks Derneği 3. Yıllık Kongresi, 10-14 Nisan 1999, İstanbul

3 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi, 5-9 Haziran, 1999, İstanbul.

4 Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000, İstanbul.

5. 15.antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 5-10 Haziran 2000, Antalya

6 Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 mayıs-2 Haziran  2001, İzmir.

7. II. Astma ve Alerjik Hastalıkları Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, Ankara

8. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 24-27 Nisan  2002, Antalya

9. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan 2003, Antalya

10. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, August 29-September 1, 2003, İstanbul, Turkey

11. European Respiratory Society Annual Congress, September 4-8, 2004, Glasgow

12. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs  2004, Antalya

13. European Respiratory Society Annual Congress, September 17-21, 2005, Copenhagen, Denmark.

14. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs  2005, Antalya

15. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.

16. European Respiratory Society Annual Congress, September 2-6, 2006,Munich, Germany.

17. World Asthma Meeting, 22-25 June 2007, İstanbul, Turkey

18. European Respiratory Society Annual Congress, 15-19 September 2007, Stockholm, Sweden.

19. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan-1 2007, Antalya

20. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2008, Bodrum.

21. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 8-12 Nisan 2009, Antalya.

22. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme. izmir

23. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010, İstanbul,  

24. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Endoskopik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, 10-12 Haziran 2010 Sivas

25. 5. ULUSAL TORASİK ONKOLOJİ KONGRESİ, 17-20 Haziran 2010, İstanbul

26. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi, 15-9 Ekim, 2011, çeşme İzmir

27. 5.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,23-26 Şubat 2012, İstanbul

28. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya

29.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Çeşme.

30. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya

31. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Çeşme-İzmir, Turkiye

32.  Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya

33. ASYOD. Ulusal Akciğer Sağlığı 2. Kongresi. Belek-Antalya 16-18 Mart 2017

34. Türk Toraks Derneği’nin 20. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya  5-9 Nisan 2017

35.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği “PLEVRA HASTALIKLARI SEMPOZYUMU”, 9-10 Eylül 2017, Sivas

36. Türk Toraks Derneği’nin 21. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya  11-15 Nisan 2018

37. Türk Toraks Derneği “PULMONER VASKÜLER VE İNTERTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYYUMU”, 12-14 Ocak,2018, İstanbul

38.Turkisk Society of Cardiology “3rd İnternational Pulmonary vascular Diseasee Meeting-PVD 2019, May 3-4, 2019, İstanbul

39. ASYOD. Ulusal Akciğer Sağlığı 2. Kongresi. Belek-Antalya 13-17 Mart 2019

40. ASYOD. Ulusal Akciğer Sağlığı 2. Kongresi. Belek-Antalya 07-10 Ekim 2021

41. Türk Toraks Derneği’nin 24. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya  17-21 Kasım 2021

42.Akciğer tıbbı derneği “Kıtalararası PH Masterclas Kapadokya 20-22 Mayıs 2021

43. Türk Toraks Derneği’nin 25. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya  24-28 Mayıs 2022

44. Akciğer Tıbbı Derneği Ulusal Kongresi, 2-5 Haziran 2022, Kıbrıs

VIII. Solunum okulu 5-8 Haziran, Kıbrıs

Akademik Görevler
Cumhuriyet üniversitesi tıp Fakültesi Farabi dönem 4 kordinatörü
Cumhuriyet üniversitesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurul üyeliği
Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi yönetim kurulunda doçent temsilcisi
Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi akademik teşvikleri ön inceleme heyeti üyesi

A1. Arslan S, Yılmaz A, Bayramgürler B, Uzman Ö, Ünver E, Akkaya E “CT-guided transthoracic fine needle aspiration of pulmonary lesions: accuracy and complications in 294 patients”,  Med Sci Monit, 8(7), CR493-97 (2002)

A2. Arslan S, Doğan T, Köksal B, Yıldırım ME, Gümüş C, Elagöz Ş, Akkurt İ, Özdemir Ö “Tumoral Tissue Specific Promoter Hypermethylation Of Distinct Tumor Suppressor Genes in a Case With Nonsmall Cell Lung Carcinoma: A Case Report”, Lung India, 25, 148-151 (2008)

A3. Arslan S, Özşahin SL, Doğan ÖT, Berk S, Akkurt I. “Habitual Snoring in Primary Schoolchildren: Prevalence, Risk Factors and School Performance”, HealthMED, 3, 386–91 (2009)

A4. Nur N, Özsahin SL, Arslan S, Sümer H,  ”An Evaluation of Gender Differences in the Epidemiology of Tuberculosis”, HealthMED, 3, 352–8 (2009).

A5. Arslan S, Ugurlu S, Bulut G, Akkurt İ, “The Association Between Plasma D-Dimer Levels And Community-Acquired Pneumonia”,  CLİNİCS, 65(6), 593-7 (2010)

A6. Şahin E, Nadir A, Çelik B, Karadayı Ş, Manduz Ş, Arslan S, Kaptanoğlu M “Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları: On beş olgunun analizi”, Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 18(3), 200-4 (2010)

A7.  Arslan S, Karadayı Ş, Özşahin SL, Şahin E, Akkurt İ, “Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski”, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 18(4), 305-9 (2010)

 A8. Arslan S, Karadayi Ş, Özdemir Ö, Sahin E , Özdemir S , Akkurt İ  “Tissue spercific epigenetic silencing of the distinct tumor suppressor genes in lung cancer”, Scientific Research and Essays, 5(9), 849-5 (2010).

A.9. Arslan S, Akkurt İ, Köksal B, Karadayı Ş, Özdemir Ö.Predictive significance of KRAS point mutation in patients with non-small cell lung carcinoma relation to smoking and asbestos exposure in middle Anatolia population. HealthMED, 4(4), 715-9 (2010)

A10. Doğan ÖT, Özsahin SL, Gül E, Arslan S, Köksal B, Berk S, Özdemir Ö, Akkurt İ. “A Frame-Shift Mutation in the SLC34A2 Gene in Three Patients with Pulmonary Alveolar Microlithiasis in an Inbred Family”, Inter Med, 49, 45–9 (2010).

A11.  Özşahin SL, Arslan S, Doğan ÖT, Berk S, Akkurt İ. “Performance of Regional Tuberculosis Dispensaries in a Province of Turkey in pre-DOTS Era”, HealthMED, 4, 52–7 (2010).

A12. Arslan S, Özdemir L, Demirel Y, Akkurt İ “The validity of the diagnostic methods in predicting pulmonary tuberculosis”, African Journal of Microbiology Research, 4(8), 613-7 (2010)  KJ

A13. Arslan S, Karadayi S, Yildirim ME, Ozdemir Ö, Akkurt İ,  “The association between methylene-tetrahydrofolate redutase gene polymorphism and lung cancer risk”, Mol Biol Rep,38(2), 991-6(2011)

A14. Özdemir Ö, Sezgin I, Kurtulgan HK, Candan F, Koksal B, Sümer H, İcagasıoglu D, Uslu A, Yıldız F, Arslan S, Çetinkaya S, Citli Şenol, Öztemur Z, Kayatas M “Prevalence of known mutations in the MEFV gene in a population screening with high rate of carriers ‘’ Mol Biol Rep,  38(5),3195-200 (2011)

A15. Arslan S, Özşahin SL, Akkurt İ, “Genç ve Yaşlı Akciğer Kanserli Hastalarda Klinikopatolojik Özellikler”, Türk Geriatri Dergisi,14(3),214-9 (2011).

A16.Karadayi Ş,Nadir A, Şahin E, Çelik B, Arslan S, Kaptanoğlu M ‘’An analysis of 214 cases of rib fractures’’ CLINICS, 66(3), 449-51(2011)

A17. Özsahin SL, Arslan S, Epozturk K, Remziye E, Dogan OT Chest X-ray and bacteriology in the initial phase of treatment of 800 male patients with pulmonary tuberculosis. J Bras Pneumol. 37(3),294-301 (2011)

A18. Arslan S, Manduz Ş, Epöztürk K, Karahan O, Akkurt İ ‘’ Association of deep venous thrombosis with prothrombotic gene polymorphism identified in lung cancer cases’’ Mol Biol Rep, 38(4),2395-400 (2011)

A19. Arslan S, Ugurlu S, Demirel Y, Can G, ‘‘Sivas Yöresinde İlköğretim Çocuklarında Astım Ve Alerjik Hastalıkların İlişkisi ve Prevalansı’’, Nobel Medicus, 8(1):30-4 (2012)

A20.  S. Berk, S.L. Özşahin, Ö.T. Doğan, S. Arslan, İ. Akkurt, "Why and when do patients with pulmonarydiseases die?", HealthMED (ISI) , 1547-51 pp., (2012)

A21.  S.Arslan, S.Sabancıoğlu, I.Akkurt, " Concomitant occurrence of tracheal bronchus, pulmonary sequestration and azygos lobe " Turkish J Thorac Cardiovasc Surg , 506-9 pp., (2013)

A22. Ş. Karadayi, S. Arslan, Z. Sumer, M.Turan, H. Sumer, K.Karadayi., "Does hydatid disease have protective effects against lung cancer?", Mol Biol Rep. , 4701-4 pp., (2013)

A23. G. Bulut, S. Arslan, S. Berk, C. Gümüş, H. Yalçın, İ. Akkurt, "Sivas Kırsalındaki İki Ayrı Bölgede Asbeste Maruz Kalma Sonucunda Gelişen Çevresel Hastalıklar", Turkiye Klinikleri J Med Sci , 613-20 pp., (2013)

A24. Ozen F, Polat F, Arslan S, Ozdemir O. “Combined germline variations of thrombophilic genes promote genesis of lung cancer”. Asian Pac J Cancer Prev.;14(9):5449-54 (2013)

A25. Ozsu S, Ozlu T, Sentürk A, Uçar EY, Kırkıl G, Kadıoğlu EE, Altınsoy B, Saylan B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A; TUPEG Study Investigators. “Combine and comparision of two models in prognosis of pulmonary embolism:Result from Turkey pulmonary Embolism Group (TÜPEG) Study”. Thromb Res.;133(6):1006-10. (2014 Jun)

A26. Kaysoydu E, Arslan S, Yıldız G, Candan F. “Factors related to microalbuminuria in patients with chronic obstructive pulmonary disease”. Adv Clin Exp Med.;23(5):749-55 (2014 Sep-Oct)

A27. Arslan S, Yıldız G, Ozdemir L, Kayasaydu E, Ozdemir B. “Association Between Blood Pressure, Inflammation and Spirometry Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Disease”. The Korean Journal of İnternal Medicine. Korean J Intern Med.;34(1):108-115 (2019)

A28. Ozlu T, Bulbul B, Aydin D, Tatar D, Kuyucu T, Erboy F, Koseoglu Hİ, Anar C, Sunnetcioglu A, Gulhan PY, Sahin U, Ekici A, Duru S,  Ulasli SS,  Kurtipek E, Gunay S, RIMPACT Study Investigators. “Immunization status in chronic obstructive pulmonary disease: A multicenter study from Turkey”. Ann Thorac Med;14:75-82. DOI:10.4103/atm.ATM_145_18 (2019) 

A29. Çınar A, Arslan S, Demirel. “The Relationship of Exercise Capacity with Fat-Free Mass and Body Mass Index in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease”. Turkish Journol Of Geriatrics ; 22(1): 66-73 (2019)
 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (ESCİ)

A30. Özkan N , Kırkıl G , Dilektaşlı AG , Söğüt A , Sertoğullarından B , Çetinkaya E , CoşkunF , Ulubay G, Yüksel H , Sezer M , Özbudak Ö, Ulaşlı SS, Arslan S, KovanT “Summary of Consensus Report on Preoperative Evaluation” Turk Thorac J; 16: 43-52 (2015)

A31. Özçelik N, Aksel N,  Bülbü Yl, ...Arslan S… .Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA). Tuberk Toraks 2019;67(3):197-204

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

B1. Baran A, Akaya E, Yılmaz A, Ataç G, Üskül TB, Arslan S, ‘‘Asthma and Pregnancy (A Revew of 60 Cases)’’, European Respiratory Society Annual Congress, 383,September 19-23, Genava-Switzerland, 1998

B2. Arslan S, Özşahin SL, Doğan O. T, Berk S, Akkurt I. “Habitual Snoring in Primary Schoolchildren: Prevalence, Risk Factors and School Performance”, European Respiratory Society Annual Congress, 757, September 12-15, Vienna-Austuria, 2009.

B3. Akkaş Y, Katrancioglu O, Arslan S, Sahin E. Spontaneous rib fractures. ”, European Respiratory Society Annual Congress,  1-5 semptember Vienna-Austuria, 2012

B4. RIMPACT STUDY GROUP (Arslan S). “Research Of Immunisation Status In COPD In Turkey (rimpact Study)”. American Thoracic Society (ATS) 2017 International Conference, 19-22 May, Washington-USA. 2017

B5. PUCEST Study Group (Arslan S). “Pulmonary physician consultants in emergency services in Turkey (PUCEST)-a prospective multicenter study”.  European Respiratory Society Annual Congress,15-19 Semptember, Paris France, 2018

B6. REDIGMA Study Group (Arslan S). Ratio And Regional Distribution Of Genetik Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA). European Respiratory Society Annual Congress, Paris France, 2018

D. Ulusal  hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

      D1. Bayramgürle B, Yılmaz A, Arslan S, ‘‘Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Transtorasik İnce İğne Aspirasyonu Sonuçlarımız’’ Solunum Hastalıkları 11, 165-8 (2000)

        D2. Güneylioğlu D, Baran A, Bayramgürler B, Arslan S, Üstül TB, Uyanusta Ç  ‘‘Caplan Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle’’ Solunum Hastalıkları 11, 415-8(2000)

       D3.  Arslan S, Baran A, Bayramgürler B, Çelik O, Akçiçek F, Güneylioğlu D, Tahaoğlu C ‘‘A Case of Pulmonary Histiocytosis X and Diabetes Insipidus’’ Turkish Respiratory Journal, 2(2), 47-50 (2001)

       D4. Yılmaz A, Bayramgüler B, Ünver E, Düzgün S, Arslan S ‘‘Wegener Granülomatozisli Bir Olgu’’ Akciğer Arşivi, 2, 57-9 (2002)

        D5. Selvi A, Arslan S, Bayram Ü, Çelik O, Güngör N, Yılmaz A,’’Pulmonar İnflamatuvar Psödotümör, Göztepe Tıp Dergisi,18(2), 119-20 (2003)

        D6. Mihmanlı A, Güneylioğlu D, Özşeker F, Arslan S,  Öngel M, Akkaya E, ‘‘Astımlı Hastalarda Serbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanların Aktiviteleri’’, Toraks Dergisi, 4(3), 264-8 (2003)  

       D7. Baran A, Özşeker F, Güneylioğlu D, Bilgin S, Arslan S, Uyanusta Ç, Akaya E, ‘‘Sarkoidoz: Yedi Yıllık Deneyim’’, Toraks Dergisi, 5(3),160-5 (2004)

       D8. Baran A, Okur E, Arslan S, Özşeker F, Toker N, ‘‘A case of Biliothoraks occurred after surgary for hepatic hydatic cyst and maneged by endoscopic sphincterotomy’’, Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 22(3), 50-2 (2005)

       D9. Baran A, Özşeker F, Bilgin S, Güngör S, Arslan S, Çelik O, Akaya E, ‘‘Pulmoner Tromboemboli Olgularının Değerlendirilmesi’’, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırması Tıp dergisi, 46(2), 99-102,(2006)

       D10. Doğan ÖT, Berk S, Özşahin SL, Arslan S, Düzenli H, Akkurt İ, “Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Obstrüktif Uyku Apne-Hipopne Sendromu Semptom Prevalansı”, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56(4), 405–413 (2008).

       D11. Arslan S, Özsahin SL, Doğan T, Berk S, Bulut G, Akkurt İ, “İnteratrial Kist Hidatiğin Eşlik Ettiği Multipl Komplike Akciğer Kist Hidatiği”, Ege Tıp Dergisi,  48(2), 135–7 (2009).

       D12. Arslan S, ‘‘Bronşektazi: demografi, risk faktörleri ve lokalizasyonları’’, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31,140-4 (2009)

       D13. Özşahin SL, Arslan S, Çalışkan SN, Doğan ÖT, Berk S, Akkurt İ, “Sivas Verem Savaş Dispanseri Bölgesinde 1995–2004 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Demografik Özellikleri”, Cumhuriyet Tıp Derg, 31, 197–203 (2009).

      D14. Arslan S, Taş N, Akkurt İ, ‘‘Status of Hepatit C virus infection in lung cancer patients’’ Basic Clin Sci, 1, 39-44 (2010) 

       D15. Demirel Y, Arslan S, Turan C, Alparslan Ö,Toktamış A, ‘‘Recognition of Ciggarate Logos by Primary School Children’’ Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 22(1), 25-33 (2010)

       D16. Arslan S, Akukurt İ, ‘‘ Comorbidity status of patients with lung cancer’’, Basic Clin Sci, 1, 11-6 (2010)

        D17. Berk S, Doğan ÖT, Özşahin SL, Arslan S, Yılmaz B, Akkurt İ, “Tek Taraflı Kardiyojenik Akciğer Ödemi”, Türkiye Klinikleri Arch Lung, 11(1), 31–4 (2010).

       D18. Arslan S, Çelik O, Baran A, Güngör S, Akaya E, ‘‘Sarkoidozda aktivite belirlemede serum belirteçlerinin önemi’’, Ege Tıp Dergisi, 49(1), 41-8 (2010)    

       D19. Doğan ÖT, Berk S, Özyol G, Abadoğlu Ö, Özşahin SL, Arslan S, Akkurt İ ‘‘PERİKARDİYAL EFFÜZYONLA SEYREDEN BİR CHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU’’ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 24( 1), 49-54 (2010)

       D20. Arslan S, Berk S, Bulut G, Karşıyaka H, Akkurt İ ‘‘Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıklar konsültasyonlarının değerlendirilmesi’’ Cumhuriyet Tıp Derg 32, 199-204 (2010)

      D21. Arslan S, Bingöl A, Berk S, Gümüş C, Akkurt İ”Bronchobiliary fistula : A rare case” Cumhuriyet Tıp Derg 33, 361-4 (2011)

      D22. Berk S, Şanlı GC, Özşahin SL, Doğan ÖT, Arslan S, Akkurt İ. “Bir Üniversite Hastanesinde Solunumsal Maluliyet Değerlendirme Pratiği: 136 hastanın analizi”. Tuberk Toraks;60(2):145-52 (2012)

D23. Arslan S, Özdemir L, Yılmaz B, Ünal Ö, Akkaya ME “Association between C-Reactive Protein and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. J Clin Anal Med 4(2): 120-3(2013)

D24. S. Arslan, C. Yenicesu, "Evaluation of patients hospitalized due to chronic obstructive pulmonary disease at a secondary care center: experience of a state hospital", Basic Clin Sci , 35-39 pp., (2013)

D25. S. Berk, A. Bingöl, N. Katrancıoğlu, Ö.T. Doğan, S. Arslan, İ. Akkurt, "Genetik Yatkınlık Zemininde Gelişen Eş Zamanlı Masif Pulmoner Emboli ve Brakiyal Arter Embolisi", Respir Case Rep , 52 - 56 pp., (2013)

D26 M.A. Yıldırım, D. Yıldırım, S.Arslan, H.K. Kurtulgan. “MEF gen mutasyonlarının tüberküloza direnç ile olası ilişkisi”. Cumhuriyet Tıp Derg 36, 332-6 (2014)

D27. R. İLHAN, B. ÖZEN, C. BEDER, O. ÖĞÜT, C. BÜTÜN, S. ARSLAN, F.Y.  BEYAZTAŞ.Death due to Pulmonary Fat Embolism: Case Repor” Adli Tıp Bülteni.19(2):108-11 (2014)

A28. Katrancioglu O, Akkas Y, Arslan S, Sahin E. Spontaneous rib fractures. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Jul;23(6):701-3. doi: 10.1177/0218492315586485. Epub 2015 May 8.

 

D29. Bagci B, Arslan S, Kurtulgand HK, Sezgin İ, Yildirimd EM, Bagci G. “MCP-1-2518 A>G and CCR2 V64I polymorphisms in Turkish patients with lung cancer”. J. Exp. Clin. Med.; 33(2): 79-84 (2016)

 

D30. S. Berksoy Hayta, R. Güner, S.Arslan, C.Gümüş, M. Akyol. A Case of Pseudoangioedema As A Superior Vena Cava Syndrome. CMJ.;38(2):165-167 (2016)

 

D31.  A. C Kutluk, H. Akın, S. Arslan, S. A. Altunkaya. The Comparative Analysis of Biochemical Parameters in Patients with Pleural Effusions: A Prospective Study. J Clin Anal Med ;8(2):160-3 (2017)

 

D32. Yılmaz B, Arslan S, Akkurt İ, Epozturk K.  Prognostic factors for 6-year survival rates of patients with COPD J Clin Anal Med; 8(4):336-340 (2017) 

 

D33. Soykök K, Arslan S, Demirel. Kronik Obstrüktif Akciğe Hastalığında Komorbidite Durumu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt Sayı3; XXXI (3):145-55 (2017)

 

D34. Taş N, Arslan S, Koşucu G, Çetin G. The relationship between hypoxia, inflammation, and airway obstruction with carotid intima-media thickness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Cumhuriyet Medicaljournal. ;41 (2):363-71 (2019)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Bayramgürler B, Yılmaz A, Arslan S, Yılmaz D, Sulu E, Aksoy F “CT EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYONU SONUÇLARIMIZ” TÜSAD 25. Ulusal Kongresi,TP056, İzmir 5-9 Haziran 2001

E2. Baran A, Özşeker F, Güneylioğlu D, Bilgin S, Arslan S, Uyanusta Ç, Akaya E, ‘‘Sarkoidoz: Yedi Yıllık Deneyim’’, TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, 88, İzmir, 5-9 Haziran 2001

E3. Özşeker F, Baran A, Çelik O, Mihmanlı A, Arslan S, Akaya E, ‘‘Plevral Efüzyon Nedenleri arasında Ailevi Akdeniz Ateşi Nedenleri’’, Türk Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 15, İzmir, 30 Mayıs-2 Haziran 2001.

E4. Duman EÇ, Doğan ÖT, Hayta E, Özşahin SL, Tunç G, Abadoğlu Ö, Arslan S, Berk S, Akkurt İ, “Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Fibromiyalji Sendrom Birlikteliği”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 21, İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

E5. Doğan ÖT, Özşahin SL, Gül E, Berk S, Köksal B, Arslan S, Özdemir Ö, Akkurt İ, “Alveoler Microlitiyazisli Üç Hastada SCL34A2 Genindeki Mutasyonlar”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 21,  İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

E6. Arslan S, Özşahin SL, Doğan ÖT, Berk S, Akkurt İ, “İnteratrial Kist Hidatiğin Eşlik Ettiği Multiple Komplike Akciğer Kist Hidatiği”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 32, İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

E7. Arslan S, Özşahin SL, Doğan ÖT, Berk S, Akkurt İ, “İlköğretimde Okuyan Çocuklarda Habitual Horlama: Prevalans, Risk Faktörler ve Okul Başarısı”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 108, İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

E8. Arslan S, Çelik O, Baran A, Güngör S, Akaya E, ‘‘Sarkoidozda aktivite belirlemede serum belirteçlerinin önemi’’, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 104,  İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

E9.  Alpar S, Kurt B, Turay Ü, Ulubaş B, Gülhan M, Başay N, Önal M, Arslan S, Bayız H, Hacıevliyaghil SS, Özdilekcan Ç, Arınç S, “Akciğer Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanım Sıklığı ve Nedenleri”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 100-1, İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

E10. Arslan S, Dogan ÖT, Köksal B, Yıldırım ME, Gümüş C, Elagöz Ş, Akkurt I, Özdemir Ö “TUMORAL TISSUE SPECIFIC PROMOTER HYPERMETHYLATION OF DISTINCT TUMOR SUPPRESSOR  GENES IN A CASE WITH NONSMALL CELL LUNG CARCINOMA: A CASE REPORT”, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 46,  İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

       E11. Arslan S, ‘‘Bronşektazi: demografi, risk faktörleri ve lokalizasyonları’’, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, 3, İzmir-Çeşme, 17–21 Ekim 2009.

       E12. Doğan ÖT, Özşahin SL, Gül E, Berk S, Köksal B, Arslan S, Özdemir Ö, Akkurt İ, “Alveoler Microlitiyazisli Üç Olguda SCL34A2 Frameshift Mutasyonu”, 11. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 132, Bodrum, 28-31 ekim 2009

       E13. Arslan S, Köksal B, Özdemir Ö, Doğan ÖT, Yıldız F, Akkurt İ, ‘‘Akciğer Kanserli Olgularında K-ras kodon12-13 Mutasyon Sıklığı ve Tümör dokularına Özgü TS promotor bölge Metilasyon Profilleri’’, 11. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 151, Bodrum, 28-31 ekim 2009

E14. Arslan S, Sabancıoğulları V, Akkurt I,  “Trakel Bronş, Pulmoner Sekestrasyon ve Azygos Lobun Birlikteliği: Nadir Görülen bir Olgu’’, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 200, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

E15. Arslan S, Berk S, Bulut G, Karşıkaya H, Akkurt İ, ‘‘Üniversite Hastanesinde Yatağında İstenen Göğüs Hastalıkları Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi’’, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 290, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

E16. Arslan S, Bingöl A, Berk S, Doğan ÖT, Özsahin SL, Akkurt i, ‘‘Bronkobilier Fistül: Nadir Görülen bir Olgu’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 113, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

E17. Arslan S, Manduz Ş, Epöztürk K, Karahan O, Akkurt İ, ‘‘Akciğer Kanserli olgularda Tespit Edilen Protrombotik Gen Polimorfizmin Derin Ven Trombozu ile İlişkisi’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 176-7, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

E18. Doğan ÖT, Elagöz Ş, Özşahin SL, Epöztürk K, Abadoğlu Ö, Tuncer E, Berk S, Arslan S, Atahan E, Akkurt İ, ‘‘Sigara ve Biomass Maruziyetinin Solunum Sistemine Kronik Etkileri (Kontrollü deneysel Çalışma)’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 491-2 İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

E19. Berk S, Bingöl A, Doğan ÖT, Arslan S, Özşahin SL, Epöztürk K, Akkurt İ, ‘‘İnfluenza A (H1N1) Pnömonisi, Alveolar Hemoraji: Olgu Sunumu’’, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 498, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

E20. Arslan S, Karadayi Ş, Özşahin SL, Şahin E, Akkurt İ, ‘‘Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboemboli Riski’’, 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 101, İstanbul, 17-20 Haziran 2010

E21. Arslan S, Özşahin SL, Akkurt İ, ‘‘Genç ve Yaşlı Akciğer Kanserli Olguların Karşılaştırılması’’, 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 131, İstanbul, 17-20 Haziran 2010

E22. Arslan S, Karadayı Ş, Yıldırım ME, Özdemir Ö, Akkurt İ, ‘‘Methylene-tetrahydrofolate redutase gen Polimorfizmi ile Akciğer Kanser Riski Arasındaki İlişki’’, 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 102, İstanbul, 17-20 Haziran 2010

E23. Arslan S, Taş N, Akkurt i “The Association Between Lung Cancer And Hepatitis C Virus” TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 58, Antalya, 20-24 Ekim 2010

E24. Berk S, Doğan ÖT, Arslan S, Özşahin SL, Akkurt İ “Göğüs Hastaları Neden Ve Ne Zaman Ölüyor” TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 128, Antalya, 20-24 Ekim 2010

E25. Arslan S, Özdemir L, Yılmaz B, Ünal Ö, Akkaya ME “Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığının Şiddetini Belirlemede C-Reaktif proteinin Değeri” TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 129-30, Antalya, 20-24 Ekim 2010

E26. Bulut G, Arslan S, Berk S, Yalçın H, Akkurt İ “Sivas İli Yıldızelli ve Ulaş İlçeleri Köylerinde Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Hastalıkların Araştırılması” TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 34, Çeşme-İzmir, 15-19 Ekim 2011

E27. Arslan S, Berk S, Yenicesu C “İkinci Basamak Devlet Hastanesi Göğüs Servisinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Nedeniyle Yatan Hastaların Değerlendirilmesi” TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 223, Çeşme-İzmir, 15-19 Ekim 2011

E28. Berk S, Şanlı GC, Özşahin SL, Doğan ÖT, Arslan S “Solunumsal Maluliyet Değerlendirilmesi Yapılan Ardışık 136 Hastanın Analizi” TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 212, Çeşme-İzmir, 15-19 Ekim 2011

E29. Koşucu G, Berk S, Özşahin SL, Doğan ÖT, Taş N, Arslan S, Akkurt İ “Kliniğimizde Yatarak Tedavi Gören Hemoptizili Hastaların Beş Yıllık Analizi” TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, 248, Çeşme-İzmir, 15-19 Ekim 2011

E30.Arslan S, Uğurlu S, Demirel Y, Can G. “İlköğretimde okuyan çocuklarda astım ve alerji hastalıklar prevalansı”. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, P182 Antalya, 11-15  Nisan 2012.

E31. Akkaş Y, Katrancıoğlu Ö, Arslan S, Şahin E. “Spontane Kot Fraktürleri”. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, P024, Antalya, 11-15  Nisan 2012.

E32. Köksal B, Arslan S, Küçük Kurtulgan H, Sezgin İ, Yılmaz M. “Akciğer Kanserli Hastalarda CCR2 V641 ve MCP1-2518A/G Gen Poliformizm Frekansların Araştırılması”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0165, Ege Üniversitesi-İzmir,3-7 Eylül 2012.

E33. Karadayı Ş, Arslan S, Sümer Z, Turan M, Sümer H, Karadayı K. “Hidatik kistin kansere karşı koruyuculuğu varmı?” TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 181, Çeşme-İzmir, 6-10 Ekim 2012

E34. Berk S, Bingöl A, Katrancıoğlu N, Doğan ÖT, Arslan S, Akkurt İ. “PAİ-1 heterozigot bir hastada eşzamanlı masif pulmoner emboli ve brakial arter embolisi”. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 371, Çeşme-İzmir, 6-10 Ekim 2012

E35. Arslan S, Tülek B, Yılmaz Ü, Köksal D, Özcan A, Kömürcü B, Bayız H, Kurt B, Arslan Z, Akbay MÖ, Erman D, Çırak AK, Karamustafaoğlu YA, Akpınar E, Gülhan M, TÜSAD Akciğer Çalışma Grubu. “Akciğer kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi”. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 17, Çeşme-İzmir, 6-10 Ekim 2012

E36. Odabaşı T.A., Bingöl A, Şanlı G. C , Önder Y, Arslan S.  "Akciğer Kanserli Olgularda KOAH Varlığı", TUSAD 35. Solunum Kongresi, Çeşme-İzmir, 2-6 Ekim 2013

E37. Dağıstanlı A, Arslan S, Demirel Y. “The Relationship of Exercise Capacity with Fat Free Mass and the Body Mass Index in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease”. Türk Toraks Derneği’nin 20. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya 5-9 Nisan 2017

E38. B Yılmaz, S Arslan, K Epöztürk,  İ Akkurt. “Prognostic factors for 6-year survival rates of patients with COPD”. Türk Toraks Derneği’nin 20. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya  5-9 Nisan 2017

 

E39. K.Soykök, S. Arslan, Y Demirel. “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Komorbidite Durumu”. Türk Toraks Derneği’nin 20. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya 5-9 Nisan 2017.

 

E40. Taş N, Arslan S, Özdemir L. “KOAH serebrovasküler hastalıklar için risk oluşturmaktamıdır”. Türk Toraks Derneği’nin 20. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya 5-9 Nisan 2017.

 

E41.Güldemir K, Arslan S, Hasbek Z, Soylu B, Gümüş C.  ”Amfizemli hastalarda amfizem yaygınlığının arter kan gazı, solunum fonksiyon testi ve hastaların performanslarıyla olan ilişkisi”. TUSAD 35. Solunum Kongresi, Bodrum, 26-29 Ekim 2019

E42.Kumtepe Kurt B, Arslan S, Nammezi s, Demirel Y. Altı yaşından küçük çocuklarda evde ikinci el sigara dumanına maruz kalma durumu, Sivas ilinden bir örnek (Tam Metin). 4.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Karşıyaka-İzmir, 07-09 Şubat 2019.

Kitap Bölümü

F1. Arslan S, “Malgn Plevral Mezotelyoma”, Yücel O, Genç O (Edit), Plevra  Hastalıkları Ve Tedavisi’’, Journal of Clinical and Analytical Medicine Kitap Serisi, 1-5, 2010

F2. Arslan S, “Bulantı-Kusma Kontrolu”, Gülhan M, Atalay F (Edit), Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları Başvuru Kitabı. Probiz LTD ŞTİ, 69-78, 2012F3. Arslan S, “Preoperatif ve postoperatif risk azaltma stratejileri”,  Özkan M (Edit),Türk Toraks Derneği Preoperatif Değerlendirme Uzlaşı Raporu. 25-30, 2014

F4. Arslan S. “Kansere bağlı Yorgunluk”. Gülhan M, Yılmaz Ü(Edit). Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi. 331-7, 2016

F5. Arslan S. "Akciğer Volüm Küçültücü Tedavilerinde Bronkoskopik Yaklaşımlar" Seyfikli Z, Arslan S (Edit). "Özel Durumlarda Bronkoskopi Özel Sayısı" Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics ;9(2):26-30, 2016

F6.Seyfikli Z, Arslan S. “ Tanım ve Tarihçe”. Seyfikli Z, Arslan S (Edit). "Özel Durumlarda Bronkoskopi Özel Sayısı" Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics ;9(2):1-3, 2016

F7. Arslan S. ” Transudatif ve eksudatif Plevra efüzyonlar”. Şahin E, karadayı Ş (Edit) “Plevra Hastalıkları”. Cumhuriyet Üniversitesi Kıtapları. ;123-137, 2018

F8. Arslan S. ” Malign Mezotelyoma Etyoloji ve insidans”. Şahin E, karadayı Ş (Edit) “Plevra Hastalıkları”. Cumhuriyet Üniversitesi Kıtapları. ;205-9, 2018

F9. Arslan S, Ünver E. “Bronchoscopic Approach in lung volume reduction treatments”. Shapekova NL,  Ozdemir L, Ak B, Şenol V, Yıldız H (Edit).” Recent Researches in Health Sciences”. Cambridge Scholars Publishing, UK. ;33-41, 2018

F10. Ünver E, Arslan S,. “Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertansion”. Shapekova NL,  Ozdemir L, Ak B, Şenol V, Yıldız H (Edit).” Recent Researches in Health Sciences”. Cambridge Scholars Publishing, UK. ;42-8, 2018

F11.  Arslan s.“Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri birlikteliği”. Klınç Oğuz (edit).Olgularla KOAH  Yönetimi, Medikal Networrk; 14-19, 2021

Araştırma Projeleri:

1.Amfizemli Hastalarda Amfizem yaygınlığının Arter kan Gazı, Solunum Fonksiyon Testi ve hastaların performansı ile olan ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje Yürütücüsü, 2019 (CÜBAP T-769. Dr Kübra Güldemir Uzmanlık tezi projesi )

Yönetilen Doktora/Uzmanlık Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmalar

1- Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Mikroalbüminüri Varlığı, Bunun İnflamasyon, Hipoksi ve Nokturnal Kan Basıncı İle Olan İlişkisi- Dr Erdal Kaysoydu

2- Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Karotis İntima-Media Kalınlığı İle İnflamasyon, Hipoksi Ve Hava Akımı Kısıtlılığı Arasındaki İlişki-  Dr Neslihan Taş

3- Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında egzersiz kapasitesinin yağsız vücut kitle indeksi ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi - Dr Ayşe Çınar

4-  Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Komorbidite durumu - Dr Kadir Soykök

5. Altı yaş altındaki çocuklarda evde sigara dumanına maruz kalma durumu - Dr Burcu Kumtepe Kurt

6- Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olanlarda İritabıl Barsak Sıklığı - Güneş Arıkan Yamaç

7. Amfizemli Hastalarda Amfizem Yaygınlığının Arter Kan Gazı, SFT ve Performansla Olan İlişkisi- Dr. Kübra Güldemir

8. Sivas ilindeki Tüberkülozlu hastalarda damgalanma ve ayırımcılığın analizi -  Dr Melih Baltacı

9. Romatoid Artrit Akciğer tutulumu ve etki ettiği solunumsal parametreler- Serhat Otugüzel