sat覺r aras覺

Süt tozu zararlar覺 olan bir üründür. Buna ramen yine birçok kii taraf覺ndan pratik bir kullan覺ma sahip olmas覺 ve raf ömrünün uzun olmas覺 sebebiyle tercih edilir. 襤çeriinde bulunan katk覺 maddeleri ve ürünün ilenme süreci süt tozunun besleyici özelliklerini yok eder. 

Bu ürünün günlük beslenme düzeni içerisinde fazla kullan覺lmas覺 ise beraberinde çeitli sal覺k sorunlar覺n覺 getirebilir. Süt tozu zararlar覺 a覺r覺 tüketildiinde ortaya ç覺kabilecek bir durumdur. Potansiyel süt tozu zararlar覺 etkilerinin önüne geçmek için dengeli ve bilinçli bir tüketim kiinin sal覺覺 aç覺s覺ndan önem ta覺r.

Süt Tozu Zararlar覺 Nelerdir?

Süt tozu, sütün içindeki suyu al覺narak sütün toz haline getirilmesi ile oluturulan bir toz çeididir. Sütün içindeki yararl覺 maddeleri yok etmeden uygun bir ortamda s覺v覺s覺 buharlat覺r覺larak elde edildiinde çok da zararl覺 olarak görülmeyen bu tozlar fazla tüketildiinde vücudun yalanmas覺na ve kolesterol deerlerinin yükselmesine sebep olabiliyor. 

Süt tozunun zararlar覺 bu ürünü kullanan birçok kii için endie oluturur.

Süt tozunun zararlar覺 hakk覺nda daha detayl覺 bir ekilde bahsetmek gerekirse ortaya ç覺kabilecek olas覺 sal覺k sorunlar覺 u ekilde s覺ralanabilir:

 • Süt tozunun zararl覺 olmas覺ndaki en büyük etken içeriinde bulunan katk覺 maddeleridir. Süt tozunda bulunan melamin adl覺 madde kiilerde böbrek hasar覺 sorunlar覺na yol açabilir. Ayn覺 zamanda bu maddenin idrar yollar覺nda t覺kanma gibi sorunlara yol açmas覺 da muhtemeldir. Melamin adl覺 maddeye uzun süre maruz kalan kiilerde ba覺覺kl覺k sistemi zay覺fl覺覺 gibi sal覺k sorunlar覺 da görülebilir.
 • 襤çeriinde bulunan bir dier katk覺 maddesi kat覺 m覺s覺r urubudur. Bu urup genetii deitirilmi m覺s覺rlar kullan覺larak yap覺l覺r. Bu madde kiilerde kilo almaya neden olurken eker hastal覺覺n覺 (diyabet) da beraberinde getirebilir.
 • Dipotasyum fosfat denilen madde, süt tozu üretilirken içinde bulunan maddelerden bir tanesidir. Bu maddenin böbrek hastal覺klar覺, akcier iltihaplanmas覺 ve kandaki hemoglobin düzeyinin dümesi gibi yan etkileri olabilir.
 • Sodyum aluminosilicate adl覺 madde ise karacier hastal覺klar覺 gibi kiinin sal覺覺n覺 ciddi derecede etkileyecek rahats覺zl覺klar覺 beraberinde getirebilir.
 • 襤çeriinde bulunan kat覺 ya ve eker sindirim sistemi problemlerine ve kalp sal覺覺n覺n bozulmas覺na davetiye ç覺karabilir.
 • Süt tozu süt alerjisi olan bireylerde çeitlialerjikreaksiyonlara sebep olabilir. 襤çeriinde bulunan laktoz adl覺 madde laktoz intolerans覺 olan kiilerde kar覺n ar覺s覺, ikinlik, ishal ve mide kramplar覺 gibi etkilere sebep olabilir.
 • Süt tozu a覺r覺 miktarda tüketildiinde sindirim problemlerine yol açabilir.
 • 襤çeriinde bulunan yüksek sodyum maddesi kiilerde hipertansiyon riskini art覺rabilir.

Süt tozu ilenme s覺ras覺nda deerli besin maddelerini kaybedebilir ve bu da kiinin beslenme ihtiyaçlar覺n覺 olumsuz etkiler.

Süt Tozu 襤çmeyi B覺rakman覺n Sal覺k Aç覺s覺ndan Faydalar覺 Nelerdir?

 • Süt tozunun yararlar覺 ve zararlar覺 hakk覺nda çeitli arat覺rmalar mevcuttur. Bu arat覺rmalar sonucunda süt tozunun yararlar覺 ve zararlar覺 detayl覺ca deerlendirilebilir. Uzun raf ömrüne sahip olmas覺, kolay ta覺nabilirlii, pratik kullan覺m覺 ve konsantre protein kayna覺 olmas覺 süt tozunun yararlar覺 aras覺nda say覺labilir. Süt tozunun zararlar覺 konusunda ise detayl覺 bilgi yukar覺da verilmiti. Gelelim süt tozunu b覺rakman覺n sal覺k aç覺s覺ndan ne gibi faydalar覺 olabileceine:
 • Süt tozunu b覺rakarak daha doal bir beslenme düzenine sahip olabilirsiniz. Taze süt ve süt ürünlerini kullanarak daha organik ve sal覺kl覺 beslenebilirsiniz.
 • Taze süt, süt tozu ile k覺yasland覺覺nda daha yüksek bir vitamin oran覺na sahiptir. Bu da vücudunuzun günlük besin ihtiyac覺n覺 kar覺lamada daha yeterlidir.
 • Taze süt daha yüksek kalitede proteine sahiptir. Süt tozu yerine taze süt kullanarak protein ihtiyac覺n覺 daha yüksek oranda salayabilir ve kas geliiminizi destekleyebilirsiniz.
 • Süt tozu laktoza kar覺 hassasiyeti olan kiilerde sindirim sorunlar覺na neden olur. Taze süt bu tip sorunlar覺n büyük oranda önüne geçer.

Taze süt ile yap覺lan ürünler süt tozu ile yap覺lan ürünlere göre daha lezzetli ve doal bir tada sahiptir. Bu da kiinin tükettii ürünlerden daha yüksek oranda haz almas覺n覺 salar.

Hamileyken Süt Tozu Zararlar覺

Hamileyken süt tozu zararl覺 m覺 sorusu hamile kad覺nlar覺n akl覺na tak覺lan sorulardan bir tanesidir. Hamileyken süt tozunun baz覺 potansiyel zararlar覺 olabilir. Süt tozlar覺 içeriinde bulunan katk覺 maddeleri sebebiyle hem annenin hem de bebein sal覺覺n覺 tehlikeye atabilir. Süt tozlar覺 mikroorganizmalar覺n çoalabilecei bir ortama sahip olabilir.

Bu durum hamile bir kad覺n覺n ba覺覺kl覺k sistemini düürebilir ve çeitli hastal覺klara davetiye ç覺karabilir. Süt tozu üretilirken besin deeri düeceinden taze süte k覺yasla daha az vitamin ve proteine sahiptir. Süt tozu tüketmek taze sütten elde edilecek deerli vitamin ve proteinlerin vücuda daha az al覺nmas覺na sebep olur. Bu da bebein geliimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Süt Tozu Hangi Organlara Zarar Verir?

Süt tozu zararl覺 m覺, süt tozu hangi organlara zarar verir gibi sorular süt tozunu s覺k tüketen kiilerin akl覺na tak覺lan sorulardan baz覺lar覺d覺r. Süt tozu kullan覺m覺 a覺r覺ya kaç覺ld覺覺nda veya kiilerin sal覺k durumlar覺na bal覺 olarak baz覺 organlara zarar vermesi söz konusudur. 

Süt tozu zararlar覺 çeitli organlar üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu zararlar genellikle böbrekler ve sindirim sistemi sorunlar覺 olabilir. Böbreklerde a覺r覺 protein al覺m覺na bal覺 olarak çal覺ma fonksiyonlar覺 üzerinde bask覺 yaratabilir. 

Kiinin tüketme s覺kl覺覺na bal覺 olarak karacierde de baz覺 olumsuz sonuçlar dourabilir. Süt tozunun içeriinde bulunan kat覺 yalar ve eker kalp ve damar yollar覺n覺 t覺kayabilir, kalp krizi riskini art覺rabilir.

Süt Tozu Hakk覺nda S覺k Sorulan Sorular 

Süt tozu zararl覺 m覺?

Sütten elde edilen süt tozu, uzun raf ömrü ile çokça tercih edilen bir üründür. Sütün buharlamas覺 ile elde edilir. 10 lt süt 1 kg süt tozu haline gelir. Genel olarak fazla miktarda tüketildiinde içeriindeki oksitlemi kolestrolün sindirimi zorlamaktad覺r. Bu da kilo al覺m覺 ya da kan ekerinin yükselmesi gibi durumlar覺n yaanmas覺na neden olabilmektedir. 

Süt tozu kullan覺m覺n覺n çocuk geliimine etkisi nedir?

Süt tozu bebek mamalar覺nda kullan覺lan bir üründür. Bebeklerin sindirim sistemleri tam olarak gelimedii için içeriinde bulunan etken maddeler sindirim sistemlerine zarar verebilir. 

A覺r覺 tüketilmedii sürece zaman zaman kullanmakta bir zarar yoktur. Ama süt tozu zararlar覺 çocuklar için de geçerlidir. 襤çeriinde bulunan katk覺 maddeleri, kat覺 ya ve eker miktar覺 nedeniyle a覺r覺 tüketimi çocuklar için de zararl覺d覺r. Bu nedenle çocuklar覺n süt tozunu uygun miktarda kullanmas覺 önemlidir.

Süt tozu nerelerde kullan覺l覺r?

Süt tozu g覺da sektöründe saklanmas覺 ve ta覺mas覺 kolay, uygun maliyetli bir ürün olduu için s覺kl覺kla kullan覺l覺r. Pastac覺l覺k sektöründe kek ve kurabiye gibi pastalar覺n yap覺m覺nda kullan覺l覺r. Kahve ve kakao içeren içeceklerin içinde süt tozuna yer verilir. Haz覺r içecekler, haz覺r çorba çeitleri, soslar ve kremalar, kahvalt覺l覺k ürünlerden olan müsli, granola ve kahvalt覺l覺k gevreklerin içinde, pudingler ve dondurmalar gibi yiyecek ve içeceklerin içinde s覺kl覺kla süt tozu kullan覺l覺r.

Süt tozu sütün yerini tutar m覺?

Süt tozu g覺da sektöründe s覺kl覺kla tercih edilen bir ürün olmas覺 sebebiyle taze sütün kullan覺ld覺覺 birçok alan覺 doldurabilir fakat taze sütün yerini tam anlam覺yla alamaz. Süt tozu ilenme sürecinde içeriinde bulunan birçok kalsiyum, protein ve vitamin deerini kaybeder. Süt tozu kullan覺lan ürünlerde bu vitamin deerlerinden vazgeçilmi olur. 

Süt tozuna birçok tarif içinde yer verilir ama sütün verdii lezzetti ve dokuyu tam olarak yakalayabilmek mümkün deildir. Süt tozu baz覺 durumlarda sütün yerine kullan覺labilir ama taze sütün kullan覺ld覺覺 ürünlerde sal覺k ve lezzet aç覺s覺ndan daha kaliteli sonuçlar almak mümkündür.

Uzm. Dyt.
Meltem Boz
Beslenme ve Diyet
襤.A.. VM Medical Park Florya
424

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.