Dr. Öğr. ÜyesiTahsin Özatlı

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Özefagus kanseri
  • Mide kanseri
  • Meme kanseri
  • Gastrointestinal cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk  Üniversitesi  Meram Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Anakara Onkoloji  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Tıbbi Onkoloji İhtisası

Deneyim
Malatya Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Ankara Onkoloji Hastanesi  Tıbbi Onkoloji Kliniği
Erzurum Bölğe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

7  yurtdışında yayımlanan makale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cemil+b