• Uzmanlık Alanları: Kardiyovasküler anestezi, Torasik Anestezi, İntraoperatif TEE, Rejyonel anestezi
Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi - Uzmanlık