• Uzmanlık Alanları: Ortopedi ve travmatoloji

Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji - Uzmanlık

Mesleki Deneyim
Medical Park Silivri Hastanesi
Özel Silivri Kolon Hastanesi