Uzm. Dr.Taner Akyol

  • İlgi Alanları
  • Endoskopi
  • Kolonoskopi
  • Mide hastalıkları
  • Reflü
  • Huzursuz bağırsak sendromu
  • Ülseratif kolit
  • Karaciğer hastalıkları
  • Çölyak hastalığı

Eğitim ve Uzmanlık
1991 - 1997 GATA Tıp Fakültesi
2000 - 2004 GATA İç Hastalıkları - Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2009 GATA Gastroenteroloji – Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
Pratisyen Hekim Gelibolu / Çanakkale
GATA İç Hastalıkları ABD- Asistan Dr.
Ardahan Asker Hastanesi- İç Hastalıkları Uzmanı 
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Gastroenteroloji Yan Dal Asistanlığı
Çorlu Asker Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı.
Samsun Gazi Devlet Hastanesi – Gastroenteroloji Uzmanı

Mesleki Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Derneği
Gastrointestinal Endoskopi Derneği

A.    Uluslararası yayımlanan makaleler
1) Akyol T, Bulucu F, Sener O, Yamanel L, Aydin A, Inal V, Bozoglu E, Demirkaya E, Eken A, Musabak U. “Functions and oxidative stress status of leukocytes in patients with nephrotic syndrome.” Biol Trace Elem Res. 2007 Jun;116(3):237-48.
2) Akyol T, Tanoglu A, Yazgan Y, Cosar A, Berber U, Kaplan M. 
“Serum matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 expression in patients with non-alcoholic fatty liver disease”. Disease and Molecular Medicine 2015;3: 11-17 DOI: 10.5455/dmm.20150424065705
3) Kaplan M, Tanoglu A, Serdar Y S, Akyol T, Oncu K, Kara M, Yazgan Y. 
“Landmark reading alterations in patients with gastro-oesophageal reflux symptoms undergoing diagnostic gastroscopy”Arab Journal of Gastroenterology 2016 Aug.
4) Ovalı O, Bagcı S, Baylan O, Kısa O, Kaya A, Karacalioğlu O, Ateş Y, Tuzunn A, Dagalp K, Akyol T, Ermiş F, Oncu K, Nazik H. “The role of CagA status on histological virulence, clinical presentation and eradication treatment outcomes in helicobacter pylori positive patients with functional dyspepsia,” Nobel Med 2012; 8(1): 52-60.
5) Ermis F, Ozel M, Oncu K, Yazgan Y, Demirturk L, Gurbuz AK, Akyol T, Nazik H. “Indications, complications and long-term follow-up of patients undergoing percutaneous endoscopic gastrostomy: A retrospective study,” Wien Klin Wochenschr. 2012 Mar;124(5-6):148-53. doi: 10.1007/s00508-011-0082-0.Epub2012Mar5.
6) Ermis F, Oncu K, Ozel M, Yazgan Y, Gurbuz AK, Demirturk L, Demirci H, Akyol T, Hahoglu A.
“Benign recurrent intrahepatic cholestasis: late initial diagnosis in adulthood,” Ann Hepatol. 2010 Apr-Jun;9(2):207-10.
7) İ. Küçük, A. Tanoğlu, K. Öncü, İ. Yılmaz, M. Kara, Y. Beyazıt, T. Akyol, M.Kaplan, H.O. Özarı, Y.Yazgan. Immunohistochemical activity of Prohibitin-2 and Stomatin-Like Protein-2 in patients with ulcerative colitis. Turk J Gastroenterol 2016; 27: 233-8.

B.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1) Akyol T, Yazgan Y, Tanoğlu A, Kaplan M. “Evaluation of serum matrix metalloproteinases as a marker of non-alcoholic fatty liver disease,” Balkan Military Medical Review,156. 18th congress of Balkan Military Medical Committee, İstanbul, 22-26 May 2013, OP 88
2) Akyol T, Karagöz E, Yazgan Y. “The relationship between serum Fetuin-A and liver fibrosis in patients with non-alcoholic faty liver disease,” Hepatol int. (2015) 9 (suppl.1)s1-S391. 24th Annual Conference of APASL Marc 12-15,2015, İstanbul, Turkey
3) Tanoğlu A, Akyol T. “Mean platelet volume in biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease,” Balkan Military Medical Review,2014;5 (suppl)e1-e322. 19th congress of Balkan Military Medical Committee, Plovdiv-Bulgaria 07-10 May 2014, PP-70.
4) T. Akyol, A.Tanoglu, U. Aydogan, O.Sari. “Evaluation of body parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease,” WONCA 2013 Prague, 20th World Conference. Prague, Czech Republic, 25–29 June 2013, P1149.
5) A. Tanoglu, T. Akyol, O. Sari, U. Aydogan. “Frequency of metabolic syndrom parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD),” WONCA 2013 Prague, 20th World Conference. Prague, Czech Republic, 25–29 June 2013, P1156.
6) O. Sari, A. Tanoglu, T. Akyol, U. Aydogan. “Evaluation of lipid profile in patients with non nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD),” WONCA 2013 Prague, 20th World Conference. Prague, Czech Republic, 25–29 June 2013, P1492.
7) A. Tanoğlu, T. Akyol. “A rare chronic diarrhea related extraintestinal manifestation of severe disease: microscopic colitis, thymoma and myasthenia gravis,” 40th. ICMM World Congress on Military Medicine, Jeddah 7th-12th December 2013, 284

C. Ulusal yayınlar
1) T. Duzenli, A.Tanoglu, T. Akyol, M. Kara, Y. Yazgan. Drug-induced Liver Injury Caused by Phenprobamate: Strong Probability Due to Repeated Toxicity. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, Volume 9 Issue 1 (January-June 2019)
2) Düzenli T, Tanoglu A, Akyol T, Kara M, Yazgan Y. Geriatric Celiac Disease: An Overlooked Diagnosis. TJFMPC, 2019;13(1): 100102. DOI: 10.21763/tjfmpc.528056

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
SÖZEL BİLDİRİLER

1) Akyol T., Bulucu F., Yamanel L., Aydin A., Musabak U., Pekel A., Vural A., Ure M., Koçar İ.H. “Erişkin nefrotik sendromunda polimorfonükleer lökositlerin işlevlerinin değerlendirilmesi,” VII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 25-29 Mayıs 2005, Sözlü bildiri, S15.

POSTER BİLDİRİLER
1) Öncü K, Özel A. M, Yazgan Y, Demirtürk L, Ermiş F, Gürbüz A.K, Akyol T. “Yedi yıllık perkütan endoskopik gastrostomi sonuçlarımızın değerlendirilmesi,” The Turkish Journal of Gastroenterology, 20 (suppl 1); 90. (26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, 14-18 Ekim 2009, P110.) 
2) Öncü K, Özel A. M, Demirtürk L, Gürbüz A.K, Yazgan Y, Kızılkaya E, Akyol T. “Fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda dissinerjik defakasyon sıklığı ve hasta özellikleri,” The Turkish Journal of Gastroenterology, 19 (suppl 1); 77. (25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Adana, 12-16 Kasım 2008, PS-50.)
3) T. Akyol, Y. Yazgan, A. Tanoğlu, M. Kaplan. “Metabolik sendromlu nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında serum belirteçleri olarak matriks metalloproteinazların değerlendirilmesi,” The Turkish Journal of Gastroenterology, 23 (suppl 1); 244. (29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 20-25 Kasım 2012, PS-320.)
4) T. Akyol, A. Tanoğlu, M. Kaplan, İ. Yılmaz. “Tedaviye dirençli dispepsi nedenli yapılan üst GİS endoskopisinde sistemik bir hastalığın (amiloidozis) erken tanısı: olgu sunumu,” The Turkish Journal of Gastroenterology, 23 (suppl 1). (29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 20-25 Kasım 2012, PS-147.)
5) T. Akyol, Y. Yazgan, A. Tanoğlu, M. Kaplan. “Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında fibrozisin biyokimyasal belirteci olarak serum magnezyum, ürik asit ve hsCRP düzeylerinin değerlendirilmesi,” The Turkish Journal of Gastroenterology, 23 (suppl 1). (29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 20-25 Kasım 2012, PS-321.)
6) Cebeci İ, Özel A. M, Öncü K, Demirtürk L, Gürbüz A.K, Yazgan Y, Akyol T. “Kronik Hepatit C hastalarında PEG-İnterferon + Ribavirin tedavisine yanıtta etkili olabilecek tedavi öncesi parametrelerin değerlendirilmesi,” 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İzmir, 10-13 Haziran 2009, P111.
7) Ermiş F, Demirci H, Öncü K, Tangı F, Akyol T, Yazgan Y, Özel A. M, Gürbüz A.K, Demirtürk L. “Rifampisine cevaplı benign rekürren intrahepatik kolestaz; olgu sunumu,” Antalya, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, P229.
8) A. Tanoğlu, T. Akyol. “ A rare chronic diarrhea related extraintestinal manifestation of severe disease: microscopic colitis, thymoma and myasthenia gravis,” Magosa, 10. Ulusal Hepato gastroenteroloji Kongresi, 25-29 Eylül 2013, PS-133.
9) T. Akyol, A. Tanoğlu, A. S. Kuşat. “Gastrointestinal sistemde nadir görülen ve cerrahi tedavi gerektiren yabancı cisim: Olgu sunumu,” Magosa, 10. Ulusal Hepato gastroenteroloji Kongresi, 25-29 Eylül 2013, K.K.T.C, PS-132.
10) Ufuk Avcıoğlu, Taner Akyol Eozinofilik asit ve 3 yıllık takibi. 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 21-25 Kasım 2018 E-P:231.
11) Taner Akyol.  Ufuk Avcıoğlu Uzun Süre Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı İle İlişkili Gastrik Hiperplastik Polipler Ve Displazi Gelişimi: Olgu Sunumu 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 21-25 Kasım 2018 EP-148.