Prof. Dr.Taner Özbenli

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Beyin damar hastalıkları
  • Demans
  • Parkinson
  • Epilepsi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleki Üyelik
Türk Nöroloji Derneği

1- Özbenli, Taner; Akpınar, Çetin Kürşad; Doğru, Hakan; Bulur, Oktay, A case of headache diagnosed with prolonged glucose tolerance test, 2015, Cephalalgia
2- Sahin, Hüseyin Alparslan; Türkel, Yakup; Sahin, Esen Ozgan; Özbenli, Taner, Frontal executive functions in medication overuse headache, 2014, The Journal Headache and Pain
3- Özbenli, Taner; Akpınar, Kürşad; Doğru, Hakan; İncesu. Lütfi, Tolosa-Hunt syndrome: focus on MRI findings and diagnostic criteria, 2012, The journal of headache and pain
4- Er, Didem; Özbenli, Taner, Greater nerve block in medication overuse headache, Cephalalgia 2011
5- Özbenli, Taner; Erdem, Hacer; Cengiz, Nilgün; Akbıyık, Yüksel; Onar, Musa, Bromocriptine in menstruation-related migraine, 1999, Cephalalgia
6- Özbenli, Taner; Cengiz, Nilgün; Erdem, Hacer; Onur, Aysun; Onar, Musa; Tunalı, Gülten, Coexistence of migraine and cluster headache, 1998, Cephalalgia
7- Özbenli, Taner, Drug misuse headache, 1997, Cephalalgia
8- Öztürk, Vesile; Ertaş, Mustafa; Baykan, Betül; Şirin, Hadiye; Özge, Aynur; Özbenli, Taner Mig- Etol Study Group, Efficacy and sefety of 400 and 800 mg etodolac vs. 1000 mg paracetamol in acute treatment of migraine: a randomized, double blind, crossover, multicenter, phase III clinical trial, 2013, Paine practice
9- Özbenli, Taner; Akpınar, Kürşad, Atypically located cluster headache, 2012, Pain practise
10- Cengiz, Nilgün; Özbenli, Taner; Onar, Musa; Yıldız, Levent, Adult metachromatic leukodystrophy: three cases with normal nerve conduction velocitiies in a family, 2002, Acta Neurol Scand
11- Özbenli, Taner; Cengiz, Nilgün; Ortaçbayram, Cem; Onar, Musa, Idiopathic stabbing headache, 2000, Cephalalgia
12- Kara, Atilla; Tunalı, Gülten; Özbenli, Taner; Akpolat, Tekin; Onar, Musa Kazım, Hemodiyaliz tedavisi gören üremik hastalarda işitsel P300 olaya bağlı uyarılmış potansiyel değişikliği, 1998, Journal of Experimental and Clinical Medicine
13- Kahraman, Hakkı; Tanyeri, Fulya; Yüksel,H; Özbenli, Taner; Cengiz, Kuddusi, Hypoparathyroidism presenting with classical parkinsonism without basal ganglion calcification, 1997, Turkish Journal of Medical Sciences
14- Onar, Musa Kazım; Şahiner, Türker; Özbenli, Taner; Çelebisoy, Mehmet, Duysal ağırlıklı akut demiyelinizan polinöropati, 1996, Journal of Experimental and Clinical Medicine
15- Özbenli, Taner; Onar, Musa; Çelebisoy, Mehmet; Kara, Atilla; Tunalı, Gülten, Cerebellar infarction: Clinical and CT findings, 1996, Journal of Experimental and Clinical Medicine
16- Özbenli, Taner; Çelebisoy, Neşe; Çelebisot, Mehmet; Onar, Musa Kazım; Gündoğdu, Muammer; Tunalı, Gülten, Cerebellar haemorrhage: Clinical, CT findings and outcome, 1996, Journal of Experimental and Clinical Medicine
17- Başoğlu, Tarık; Özbenli, Taner; Bernay İrem; Şahin, Murathan; Onur, Aysun; Demirçali, Arif; Coşkun, Candan; Önen, Tuncay, Demonstration of frontal hypoperfusion in benign exertional headache by Technetium-99m-HMPAO SPECT, 1996, The Journal of Nuclear Medicine
18- Onar, Musa; Onar, Nur; Özbenli, Taner; Arık, Ziya, Indices of free radical activity in the cerebrospinal fluid in acute ischemic stroke, 1995, Turkish Journal of Medical Sciences1303-6165
19- Özbenli, Taner; Bernay, İrem; Şahin, Murathan; Çelebisoy, Mehmet; Onar, Musa; Tunalı, Gülten, Tc-99m HMPAO SPECT in the evaluation of dementia, 1995, Turkish Journal of Medical Sciences
20- Kahraman, Hakkı; Çelebisoy, Mehmet; Onar, Musa; Özbenli, TanerÖzbenli, Taner, Tirotoksik miyopati, 1994, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Dergisi
21- Ağrı sendromları - Multidisipliner bakış, Baş ve yüz ağrıları, ISBN: 978-605-5004-28-6, 2016
22 Nöroljide yeni ufuklar: Başağrıları, Kraniyal nevraljiler ve yüz ağrısının santral nedenleri, ISBN: 978-975-277-328-8, 2011
23- Serebrovasküler hastalıklar, Subaraknoid kanama, ISBN: 978-975-277-202-1, 2009