sat─▒r aras─▒

Tansiyon Nedir

Tansiyon Nedir?

Atardamarlar─▒n içindeki kan bas─▒nc─▒na tansiyon denir. Kapl kas─▒ kas─▒ld─▒─č─▒nda atardamarlara kan pompalan─▒r. Bu esnada ölçülen bas─▒nç sistolik bas─▒nçt─▒r. Kalp kas─▒ gev┼čedi─činde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen bas─▒nç diastolik bas─▒nçt─▒r. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan bas─▒nçlar─▒na bak─▒l─▒r. Tansiyon yüksekli─čine hipertansiyon denir. 

─░deal tansiyon, ki┼čiden ki┼čiye göre de─či┼čebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 aras─▒nda olmas─▒ normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun dü┼čük de─čerleri normal kabul edilebilir.

Hipotansiyon (Dü┼čük Tansiyon) Nedir?

Hipotansiyon çok belirgin olmad─▒kça hastada belirti vermez ve sak─▒ncal─▒ de─čildir.  Kalp damar hastal─▒klar─▒na yakalanma riskinde azalmaya neden oldu─ču için olumlu kabul edilir. Ani tansiyon dü┼čmesi ba┼č dönmesi, halsizlik ve bayg─▒nl─▒─ča neden olabilir. 

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Nedir?

Tansiyon de─čerlerinin 140/90 mmHg nin üzerinde olmas─▒ hipertansiyon olarak adland─▒r─▒l─▒r. Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her ya┼čta görülebilir. 

Hipertansiyon Nedenleri Nelerdir?

  • A┼č─▒r─▒ tuz tüketimi
  • Stres
  • Obezite
  • Kalp damar hastal─▒klar─▒
  • Böbrek hastal─▒klar─▒
  • Genetik faktörler
  • Tiroid hastal─▒klar─▒
  • Böbrek üstü bezinin hastal─▒klar─▒
  • ┼×eker hastal─▒─č─▒

Yukar─▒da say─▒lan nedenler, hipertansiyonun en yayg─▒n nedenleridir ancak hipertansiyon hastalar─▒n─▒n pek ço─čunda neden bulunamaz. Bunlara esansiyel hipertansiyon denir. 

Hipertansiyonun Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyon y─▒llarca kendini göstermeyebilir. A┼čikar hale geldi─činde ise ba┼č a─čr─▒s─▒, burun kanamas─▒, kulaklarda ç─▒nlama, halsizlik, s─▒k idrara ç─▒kma ve  bacaklarda ┼či┼člik ┼čeklinde belirtiler verebilir. Bu belirtilerle birlikte tansiyon yüksekli─či görüldü─čünde mutlaka hekime ba┼čvurulmal─▒d─▒r. 

Hipertansiyon Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konur?

Tansiyon de─čerleri 140/ 90 üzerinde olan hastalara EKG, 24 saatlik tansiyon holter, kan ve idrar tetkikleri  ve detayl─▒ fizik muayene yap─▒l─▒r. Ayr─▒ca fazla kilo probleminin de tansiyona neden oldu─ču bilinmektedir. Özellikle morbid obez hastalar obezite cerrahisinde tedavi olmay─▒ tercih ederken, görünümünü iyile┼čtirmek isteyen hastalar vaser liposuction nedir tedavi yöntemleri nelerdir gibi konular hakk─▒nda bilgi almay─▒ tercih edebilir. 

Hipertansiyon Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Hipertansiyon hastalar─▒nda ilaç tedavisi yan─▒ s─▒ra ya┼čam tarz─▒nda de─či┼čiklik önerilir. Bu hastalar─▒n ideal kiloda olmalar─▒, az tuz tüketmeleri, düzenli egzersiz yapmalar─▒ gerekir. Altta yatan hastal─▒─č─▒n tedavisini yapmak esast─▒r. Çok çe┼čitli tansiyon ilaçlar─▒ piyasada vard─▒r. Bunlardan hangisinin kullan─▒laca─č─▒na hekim karar verecektir. 

Baz─▒ hipertansiyon vakalar─▒ ilaç tedavisine kolay cevap vermez. Bu vakalara dirençli hipertansiyon denir. Dirençli hipertansiyon hastalar─▒na ┼čah damar─▒ pili tak─▒labilir. 

Hipertansiyonun Vücuda Zararlar─▒ Nelerdir?

Kontrolsüz yüksek kan bas─▒nc─▒ ba┼čta böbrekler ve kalp olmak üzere pek çok organa zarar verir. Böbrek ve kalp yetmezli─či, kalp krizi geli┼čebilir. Ani ataklar sonucu beyin kanamas─▒ veya inme geli┼čebilir. 

Yalanc─▒ Tansiyon Nedir?

Bir ki┼čide yüksek tansiyon oldu─čunu söyleyebilmek için en az üç ölçüm yapmak gerekir. Tek ölçümle hastan─▒n tansiyon hastas─▒ oldu─čuna karar vermek yalanc─▒ tansiyon olarak de─čerlendirilir. Normal bir insan─▒n tansiyonu gün içinde dalgalanmalar gösterebilir. H─▒z─▒ yürüme, ko┼čma, egzersiz, yemek yeme sonras─▒ tansiyonunuz yüksek ç─▒kabilir. 

Gebelikte Tansiyon

Neredeyse her 10 gebeden birinde yüksek tansiyon görülebilmektedir. Gebelik hipertansiyonunun , gebeli─če mi, preeklampsiye mi ba─čl─▒ oldu─ču ara┼čt─▒r─▒lmal─▒ ve kronik hipertansiyondan ay─▒rt edilmelidir. Gebelik tansiyonu hem anneye hem de bebe─če zarar vermektedir.

─░leri ya┼č ve kilolu annelerde kronik hipertansiyon ilk gebelikte tespit edilebilir. Gebelik hipertansiyonu genellikle gebeli─čin ikinci yar─▒s─▒ndan sonra ortaya ç─▒kmaktad─▒r.  Preeklampside görülen hipertansiyonda ise idrarda protein kaça─č─▒ bulunmaktad─▒r.

Preeklampside ayr─▒ca ödem, ba┼č a─čr─▒s─▒ ve karaci─čer bozuklu─ču görülür. Gebelikte az say─▒da antihipertansif kullan─▒labilmektedir. Gebelik tansiyonu erken do─čum, bebekte geli┼čme gerili─či, beyin hasar─▒ ve bebe─čin plesantas─▒nda hasara neden olabilir. 

Göz Tansiyonu

Halk aras─▒nda göz tansiyonu olarak bilinen durumun t─▒bbi ad─▒ glokomdur. Glokom göz bas─▒nc─▒n─▒n ara ara çok yükselmesi sonucu görme sinirinin zarar görmesidir. Buna ba─čl─▒ hastan─▒n görmesi gittikçe azal─▒r.  Glokom 40 ya┼č üstü ki┼čilerde daha s─▒k görülür ve genetik olabilir. Miyoplarda risk daha fazlad─▒r. ┼×eker hastal─▒─č─▒ ve hipotiroidizmde ,uzun süreli kortizon kullananlarda ve göz yaralanmas─▒ olanlarda glokom riski artm─▒┼čt─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Banu Diri
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
VM Medical Park Mersin
2153835

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.